DĚTI • VŮNĚ • POHODA

AROMATERAPIE PRO RODINY S DĚTMI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Děti se specifickými potřebami – dar nebo prokletí? Chceme-li jim lépe porozumět, musíme najít cestu do jejich světa a být tam s nimi. Vůně nám v tom pomůžou. A nechme se překvapit, co se na této dobrodružné cestě dozvíme sami o sobě.

PROGRAM KONFERENCE


PÁTEK 14. 4. 2023

Jonathan Benavides (NL)

PROPOJENÍ AROMATERAPIE A DALŠÍCH TECHNIK V PÉČI O SEBE
workshop (omezená kapacita účastníků)
14:30 – 16:00

Jako aromaterapeuti stále pracujeme s lidmi, nasloucháme jejich přáním a obavám, staráme se o ně. Je to krásné, kdy se ale někdo postaral o nás? Co kdybychom se opečovali sami? Péče sám o sebe je zásadní k tomu, abychom byli schopni rozvíjet zdravý a pečující vztah s našimi klienty. Na tomto praktickém workshopu se naučíte různé techniky, které můžete ihned použít. Sami. Pro sebe.

Vladimíra Naušová

PODPORA A ÚLEVA AROMATERAPIÍ A DOTEKY V RODINĚ NEJEN S DĚTMI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
workshop (omezená kapacita účastníků)
14:30 – 16:00

Aromaterapie je příjemný a účinný způsob ochrany, upevnění a obnovy tělesného i duševního zdraví. V propojení s doteky se její účinek násobí a stává se nenahraditelnou přírodní medicínou hlavně v rodinách. Přestože jsou aromaesence běžně dostupné, je potřeba mít o jejich využití základní vědomosti, případně spolupracovat s kvalifikovaným aromaterapeutem. Na workshopu se dozvíte, jak bezpečně využívat aromaterapii v domácím rodinném prostředí. Seznámíte se skupinou éterických olejů vhodných pro zklidnění, fyzickou i mentální úlevu, netrpělivost, zlepšení koncentrace i spánku, očistu prostoru. Naučíte se, jak a kam nanášet aromaesence na těle. Vyzkoušíte příjemné, účinné bodové doteky a jednoduché masáže pro děti i dospělé. Objevíte tak další možnosti svépomoci i pomoci, které vycházejí z přírody, tradice a lásky k sobě i svým blízkým.  Workshop je vhodný pro rodiče, prarodiče, dospělé pečující o děti s odlišným chováním. Připraven je pro všechny dospělé i děti s úctou, respektem a láskou.

RNDr. Lenka Záveská Drábková, PhD.

CESTA KOLEM SVĚTA ZA AROMATERAPEUTICKÝMI ROSTLINAMI
workshop (omezená kapacita účastníků)
14:30 – 16:00

Aromatické rostliny pocházejí ze všech koutů světa. Víte, kde původně roste elemi, kananga či růžové dřevo?  Zavítáme do tropických oblastí Asie, navštívíme Afriku, Madagaskar, Austrálii, Ameriku i Karibik, známé i méně známé kouty světa. Povíme si, v jakých biotopech dané rostliny rostou, od vysokých hor až po mořská pobřeží, co mají rády a proč jsou některé z nich na pokraji vyhynutí. Představíme si, kde se aromatické rostliny pěstují ve velkém pro dnešní využití, i jak tomu bylo v minulosti. Workshop představuje malou ochutnávku připravovaného cyklu seminářů ve kterém se seznámíte s aromaterapeutickými rostlinami všech kontinentů.


Odborná společnost české aromaterapie

ZAHÁJENÍ KONFERENCE
17:00


Mgr. Přemysl Mikoláš

NEJISTOTA A ÚZKOST V ŽIVOTĚ RODIN DĚTÍ S NEUROVÝVOJOVOU PORUCHOU
přednáška
17:15 – 18:30

Jaké jsou základní zdroje nejistoty a úzkosti v rodinách dětí s jiným, a přitom ne horším, prožíváním a chováním? Co je příčinou jiného chování a prožívání?
Vysvětlíme si rozdíly mezi nejistotou a úzkostí v kontextu životního příběhu dítěte a jeho rodiny. Objasníme si mechanismy, které způsobují nárůst nejistoty a úzkosti v rodinách, a jejich dopad na sebeúctu jednotlivých členů rodiny. Budeme diskutovat a plánovat možnosti preventivních kroků směřujících k redukci nejistoty a úzkosti. Budeme společně přemýšlet o dětech s jiným prožíváním a chováním a jejich rodičích v kontextu budování důvěrného a psychologicky bezpečného prostředí pro tyto rodiny. Takto průběžně budované prostředí pak zajistí úlevu a psychologický růst všech zúčastněných.


Panelová diskuze

DĚTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI – DAR NEBO PROKLETÍ?
19:00 – 20:00

Jak na děti se specifickými potřebami nahlíží rodiče, další pečující osoby a odborníci? Co potřebují k tomu, aby o děti mohli pečovat a podporovat je? Co jim naopak chybí? A jak může pomoci aromaterapie?

Mgr. Přemysl Mikoláš – psycholog a psychoterapeut
Zuzana Bönish – odborná aromaterapeutka, matka dítěte s ADHD
Nikol Hladíková – odborná aromaterapeutka, individuální terapeutka v denním stacionáři
a další


Volný program

NETWORKING SE SKLENKOU
20:00 – 22:00


SOBOTA 15. 4. 2023

Jonathan Benavides (NL)

OPĚTOVNÉ NAVÁZÁNÍ KONTAKTU SÁM SE SEBOU, S OSTATNÍMI – AROMATERAPIE PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
přednáška
9:00 – 10:30

Naše děti se potřebují naučit komunikovat podstatnějším způsobem, než je v dnešní době ve školách obvyklé. Aromaterapie může být skvělým nástrojem pro děti se specifickými potřebami. Aromaterapie je jako hra, díky které se cítí dobře, šťastně a v pohodě. Pokud ji propojíme s náležitě zaměřenou pozorností, můžeme pomoci autistickým dětem a lidem s ADHD komunikovat sami se sebou a lépe se socializovat s ostatními.


Mgr. Přemysl Mikoláš

CESTY K ŘÍZENÍ A ZVLÁDÁNÍ NEJISTOTY A ÚZKOSTI FORMOU „ČUCHACÍCH HER“
ukázka
10:30 – 11:00

P. Mikoláš je lidsky a odborně přesvědčen, že děje-li se jedna věc členovi rodiny, děje se všem členům rodiny. Proto je vysoce žádoucí podpora rodiny jako celku a vytvoření psychologicky bezpečného a důvěrného prostředí, kde prožívání tady a teď formou „čuchacích her“ navodí mezi členy rodiny opět rodinné bluetooth. Čeká nás ukázka takových „čuchacích her“, které vedou k prožitku a následnému uložení ve formě zážitku.


COFFEE BREAK
11:00 – 11:30


Nikol Hladíková

AROMATERAPIE JAKO PODPORA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
přednáška
11:30 – 12:30

Přednáška otevře dveře do světa člověka s postižením a představí, jakým způsobem lze aromaterapii v prostoru za těmito pomyslnými dveřmi využít. Věnovat se bude působení aromaterapie na oblast psychiky a emocí, které mají naprosto stěžejní vliv na kvalitu života člověka s mentálním postižením a jeho okolí. Soustředit se bude také na oblast kognitivních funkcí, vlivu aromaterapie na oblast fyzického působení a kombinaci aromaterapie s technikami bazální stimulace.


Mary Atkinson (UK)

PROPOJENÍ PEČUJÍCÍM DOTEKEM
on-line přednáška
12:30 – 13:15

Story Massage Programme kombinuje přínosy pečujícího doteku (ať už s esenciálními oleji či bez) se zábavou a kreativitou, básničkami a písničkami. Ve svém vstupu Mary vysvětlí a ukáže způsob aplikace přizpůsobivého pozitivního doteku, který přináší radost, uvolnění a sjednocení pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami. Kombinace deseti jednoduchých masážních tahů je nyní stabilně zavedena jako zábavná a vzdělávací intervence pro děti všech věkových kategorií a schopností. Využívá se doma v rodinách, ve školkách, školách, dětských hospicích a nemocnicích po celém světě


OBĚD
13:15 – 14:15


Zuzana Bönish

AROMATERAPIE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ DÍTĚTE S ADHD A JEHO OKOLÍ
přednáška
14:15 – 15:15

Jak pomoci v každodenním provozu dětem s ADHD a jejich okolí? Většinou se zaměřujeme právě na zvládání projevů konkrétního dítěte, řešíme jeho fungování v různých situacích. Aromaterapie ale zároveň může výrazně pomoci i nejbližšímu okolí (rodině, učitelům, asistentům). Jak ale dostat aromaterapii např. do školek nebo škol? Jaké to má úskalí a co je potřeba vzít v potaz? A jak vyvážit péči sám o sebe v náročném procesu výchovy takových dětí? Jak přistoupit ke komplexnímu řešení v rámci blízké, ale i širší rodiny? Přednáška nastíní různé pohledy z běžného prostředí, ve kterém se děti s ADHD pohybují, a přinese několik praktických doporučení založených na osobních zkušenostech.


Ludmila Matějáková, Mgr. Magdaléna Havlíčková
Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí

VYUŽITÍ AROMATERAPIE V PROSTŘEDÍ SNOEZELEN A V RANÉ PÉČI
přednáška
15:15 – 16:15

Hluboký smyslový zážitek, relaxace a interakce, to je snoezelen.  Pro děti s poruchou autistického spektra, opožděným vývojem či mentálním postižením možnost, jak zmírnit přetížení, mít možnost volby, případně navázat kontakt v bezpečném prostředí. Zkušenosti sociální služby rané péče s aromaterapií v multisenzorické místnosti, při podpoře sociálních a komunikačních dovedností a během terénní práci v domácnostech uživatelů.


COFFEE BREAK
16:15 – 16:45


Lora Cantele (USA)

VYUŽITÍ AROMATERAPIE KE ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A NEMOCEMI OMEZUJÍCÍMI KVALITU ŽIVOTA
on-line přednáška
16:45 – 18:15

Zaměříme se na důležitost porozumění každodennímu životu rodin s dětmi se specifickými potřebami. Budeme se zabývat nejčastějšími problémy dětí s autismem: nepravidelným spánkem, špatným trávením, úzkostí a neschopností soustředit se. Nastíníme různé způsoby, jak se těmto dětem věnovat, a postupy, které lze použít. Budeme diskutovat o dvou hlavních přístupech k poruchám pozornosti a o tom, proč jeden může fungovat lépe než druhý. Dozvíme se, jak lze aromaterapii využít pro pečující osoby (rodiče a sourozence), které jsou často ovlivněny emocionálně, fyzicky i psychicky kvůli výzvám, které s sebou  život s osobou s autismem nebo jiným postižením přináší. Nebudou chybět ani informace o studii, na které se Lora podílela a která se zabývala použitím aromaterapeutické směsi k posílení techniky mozkové integrace u dětí s autismem.


Odborná společnost české aromaterapie

UKONČENÍ KONFERENCE
18:30

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

14. – 15. 4. 2023

SPOJKA EVENTS
Pernerova 697/35, Praha 8
MHD: metro Křižíkova

VSTUPNÉ

Základní vstupné

Odborní členové OSČA

Zájmoví členové OSČA

Vstupné na workshop

3.900 Kč

3.300 Kč

3.500 Kč

+ 350 Kč

Vstupné na workshop lze zakoupit pouze v kombinaci se vstupným na konferenci.

Cena zahrnuje vstup i občerstvení na oba dny konference.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Medailonky přednášejících

REFERENCE

ODBORNÉ ČLÁNKY

Odborné články jsou dostupné členům OSČA.
Chci se stát členem

Využití aromaterapeutické masáže ke zvýšení sdílené pozornosti u dětí s poruchami autistického spektra a závažnými poruchami učení

Vliv masáže a programu podpory napojení na sociální zralost, dětský autismus a vazbu dětí s autismem na matku

Modulační účinky aromaterapeutické masáže na EEG, psychický stav, hladinu kortizolu ve slinách a hladinu neurotrofického mozkového faktoru (BDNF)

Vývoj produktů pro herní terapii: Stimulace dětí s poruchami učení pomocí jejich vlastních smyslů

Chlapci a chování: Alternativní strategie, které podporují chlapce s ADHD

PSALI O NÁS

CityBee
KdyKde
Medicina.cz
Kudyznudy
Pražský patriot

PARTNEŘI

PLAKÁT