Výtah ze studie: Solomons S. (2005), Using aromatherapy massage to increase shared attention behaviours in children with autistic spectrum disorders and severe learning difficulties. British Journal of Special Education, 32: 127-137. https://doi.org/10.1111/j.0952-3383.2005.00385.x

Zpracovala: Gabriela Olšanská

U dětí s poruchami autistického spektra (ASD = autism spectrum disorder) se projevuje nedostatečná sdílená pozornost, což má vliv na jejich schopnost rozvíjet vztahy s ostatními. Cílem studie bylo zjistit, zda aromaterapeutická masáž může zvýšit sdílenou pozornost u vzorku čtyř dětí s ASD a závažnými poruchami učení (SLD = specific learning disorder) ve školním i domácím prostředí. Tři chlapci a jedna dívka (od 5 – 6 let) vykazovali příznaky extrémní úzkosti, odtažení, agrese, rituálního a obsesivního chování, sebepoškozování, výrazné poruchy ve sdílení pozornosti. Aromaterapeuti byli kvalifikovaní, s praxí zaměřenou na děti s ASD, SLD. Rodiče a personál absolvovali podrobné rozhovory při výběrovém řízení ke studii, před začátkem a na konci experimentu.

Děti byly pozorovány při výuce, 1x měsíčně po dobu 10 měsíců, vždy ve stejnou denní dobu, 10 minut, vždy se stejným zaměstnancem. Aromaterapeutické masáže probíhaly ve speciální místnosti k tomu určené. K masáži byl použit levandulový olej, v difuzéru a v základním masážním oleji, v koncentraci 1 %. Každé z dětí mělo aroma masáž 2x týdně po dobu 10 minut, ve stejnou dobu. Děti dostaly ve třídě lahvičku s olejem do masážní místnosti. Dítě samo naznačilo začátek masáže. Zpočátku aromaterapeut masíroval ruce, v průběhu studie přešel na nohy. Každé dítě bylo pozorováno 1x měsíčně při masáži, po dobu 10 měsíců. Rodiče se zaškolili v technice masáží rukou a nohou, dostali lahvičku s levandulovým olejem a CD s relaxační hudbou používanou při sezeních ve škole.

Během aroma masáže se všechny děti častěji dívaly na lahvičku s olejem, na dospělého, na ruce dospělého, nebo na vlastní ruce. Tento zájem byl zjevnější než během aktivit ve třídě. Děti začaly brzy navazovat oční kontakt, nabízely ruce terapeutovi, měly v obličeji častěji příjemný výraz, hlasitě se projevovaly. Děti častěji vyhledávaly fyzickou blízkost, dotyk, vyjadřovaly přání pohledem do očí, doteky a ukazováním (ruka nebo noha, větší množství oleje, delší masáž). Děti se učily si důvěřovat, sdílet, iniciovat, oplácet interakce s aromaterapeutem. Když ucítily levanduli, často změnily svoje emoce, zejména pokud byly rozrušené. Všechny 4 děti zůstaly na konci studie zapojené do masáže po dobu 7-10 minut.

Podle rodičů se lahvička s olejem stala klíčovou součástí života jako reprezentační objekt a silný čichový podnět. Denní činnosti byly méně stresující (nanášení opalovacího krému, oblékání), zlepšila se kvalita spánku dítěte  po masáži, snížila se agresivita dítěte. Tam, kde je smyslová stimulace vyvážená a tempo, tlak a délku masáže diktuje spíše dítě než dospělý, jsou děti s ASD schopny smyslovou stimulaci nejen tolerovat, ale aktivně ji vyhledávat. Výsledky této studie potvrdily potřebu opustit postoj, kdy má dospělý moc a autoritu a zaměřit se na rozvoj rovnocennějšího vztahu prostřednictvím doteku. Studie má povzbudit odborníky z mnoha oborů, aby zvážili takovýto přístup ve své vlastní praxi s dětmi s ASD a SDL.

O autorovi studie:
Steve Solomons, zástupce ředitele školy Rectory Paddock School and Research Unit v londýnské čtvrti Bromley. Tento výzkum prováděl na škole Sv. Anny v londýnské čtvrti Merton v rámci svého magisterského studia speciální pedagogiky na Birminghamské univerzitě, za které v roce 2003 obdržel prestižní cenu Annie Deakinsové.