Citace: Lee H.-K. (2008) Effect of massage and attachment promotion program on social maturity, child autism and attachment of children with autism and their mothers. J Korean Acad Health Nurs, 14(1): 14-21.

Zpracovala: Gabriela Olšanská

Cílem studie bylo zjistit vliv masáže a podpory napojení u 44 autistických dětí. Děti byly pacienty univerzitní kliniky, absolvovaly EEG, žádné dítě nemělo předepsanou medikaci. Děti byly rozdělené na 2 skupiny. Děti v experimentální skupině se účastnily masáží a programu podpory napojení na matku. Děti v kontrolní skupině měly pouze program. Data pro kontrolní skupinu se sbírala během předchozích 10 let, kdy program pro autistické děti na klinice začal. Experiment probíhal 4 měsíce.

Děti byly masírovány každý týden, ve středu, po dobu 1 hodiny, vždy na konci programu napojení. Masáž prováděly školené sestry z kliniky, vyškolené na tento program. Matky s dětmi během masáže mluvily, udržovaly oční kontakt, zpívaly jim. Sestry demonstrovaly masážní techniky na panenkách a matky se pokoušely do masáže zapojovat. Experimentální skupina měla kromě masáží na klinice 3x týdně masáž doma, také po dobu 4 měsíců. Program napojení na matku probíhal 5 dní v týdnu, 2 hodiny denně, rovněž po dobu 4 měsíců. Během dne si děti hrály s matkou, za účasti sester, probíhalo vzdělávání maminek, hodnocení zpětné vazby.

U dětí v obou skupinách bylo 2x za pokus provedeno měření stupně sociální zralosti a hodnocení dle stupnice hodnocení dětského autismu. Hodnocení se provádělo pomocí Korean Vinland Social Maturity Scale (Kim and Kim, 1977), prováděl ho psychiatr a sestra. Hodnocení napojení na matku bylo prováděno po dobu 15 minut pouze v experimentální skupině. Maminky a děti byly během programu natáčeni na video. Videa se analyzovala a přidělovala se skóre (dle Im, 1977). Dvakrát za experiment bylo měřeno Child Autism Rating Scale (CARS). Hodnotily se také demografické znaky dětí a matek (věk, vzdělání, zaměstnání). Žádná z matek neměla například zaměstnání, mohly se tak intenzivně účastnit programu.

Po 4 měsících byly zjištěny průkazné rozdíly v sociální zralosti u obou skupin. Průkazné byly rovněž rozdíly v pozitivitě napojení na matku před a po experimentu. Vliv na CARS nebyl prokázán. Děti udržovaly oční kontakt, reagovaly na matku úsměvem, hlasitě projevovaly radost. Maminky byly nadšené ze změny chování u dětí a více a raději se zapojovaly do aktivit. Zavedení ošetření masáží a programu podpory napojení na matku mohou zvýšit sociální zralost dětí s autismem a zlepšit kvalitu jejich vztahu s matkou. Autoři jsou si vědomi limitů této studie, ale doporučují zkusit tyto metody v dětských psychiatrických zařízeních.