Citace: Jin-Ji Wu, Yanji Cui, Yoon-Sil Yang, Moon-Seok Kang, Sung-Cherl Jung, Hyeung Keun Park, Hye-Young Yeun, Won Jung Jang, Sunjoo Lee, Young Sook Kwak, Su-Yong Eun (2008): Modulatory effects of aromatherapy massage intervention on electroencephalogram, psychological assessments, salivary cortisol and plasma brain-derived neurotrophic factor. Complementary Therapies in Medicine 22: 456-462. doi.org/10.1016/j.ctim.2014.04.001

Zpracovala: Gabriela Olšanská

Studie jako jedna z mála hodnotila účinky aromaterapeutické masáže na některé neurobiologické ukazatele, jako jsou kvantitativní psychologická hodnocení (úzkost, deprese, well-being),  elektroencefalogram (EEG), obsah kortizolu ve slinách a na plazmatický mozkový neurotrofický faktor (BDNF).

Studie se zúčastnilo 25  žen ve věku 34 – 48 let, které byly rozděleny náhodně do dvou skupin:  aromaterapeutickou (n = 13) nebo kontrolní skupiny (n = 12). Všechny tyto ženy byly matkami dětí, kterým byla diagnostikována porucha pozornosti s hyperaktivitou a byly sledovány na oddělení psychiatrie Jeju National College.

Ženy v aromaterapeutické skupině absolvovaly aroma masáž 2 x týdně, po koupeli, 40 minut, po dobu 4 týdnů (celkem 8x). Masáže prováděli vyškolení terapeuté podle přesného protokolu. Masážní směs se skládala z 20 ml jojobového oleje s 2 % levandulového EO a 2 % EO Pelargonium graveolens (výrobce: Shirley Price Aromatherapy Co.). Jako masážní techniky byly použity effleurage, tření, petrissage (hloubková masáž palci) a vibrace. Masírovaly se tyto části těla: krk, ramena, paže, záda a nohy,  mírným tlakem.

Studie prokázala významný příznivý vliv aromaterapeutické masáže na EEG spektrum, na hladinu kortizolu ve slinách a plazmatickou hladinu BDNF a také pozitivní vliv na všechny skóre psychologického hodnocení. Aromaterapeutická masáž může mít příznivý účinek na zvládání stresu a předcházet psychiatrickým problémům souvisejícím se stresem prostřednictvím interakce mezi tělem a mozkem.

Studie má svoje omezení. K rozlišení vlivů technik masáže a různého mechanismu účinku étrických olejů by byly nutné alespoň čtyři skupiny zkoumaných osob: 1. masáže pouze nosným olejem, 2. masáže s nosným oleje a éterickými oleji, 3. samotná inhalační aromaterapie bez masáže, 4. kontrola bez masáže, bez aromaterapie.