Články pro členy

Chlapci a chování: Alternativní strategie, které podporují chlapce s ADHD

Citace: Reid, Kathryn and Shields, Marion (2010) „Boys and Behaviour: Alternative Strategies That Support Boys with ADHD,“ TEACH Journal of Christian Education: 4(1), 11. https://research.avondale.edu.au/teach/vol4/iss1/11 Zpracovala: Gabriela Olšanská Cílem této studie bylo zjistit, zda existuje rozdíl mezi dětmi s poruchami učení (PU) a dětmi bez poruchy učení v jejich schopnostech rozlišovat různými smysly a v jejich […]

Více...

Vývoj produktů pro herní terapii: Stimulace dětí s poruchami učení pomocí jejich vlastních smyslů

Citace: Reyneke J. J. et al. (2008): Product development for play therapy: stimulating children with learning disabilities through the use of their own senses. Interdisciplinary Journal, 7(1): 82-99. https://hdl.handle.net/10520/AJA1684498X_56 Zpracovala: Gabriela Olšanská Cílem této studie bylo zjistit, zda existuje rozdíl mezi dětmi s poruchami učení (PU) a dětmi bez poruchy učení v jejich schopnostech rozlišovat […]

Více...

Modulační účinky aromaterapeutické masáže na EEG, psychický stav, hladinu kortizolu ve slinách a hladinu neurotrofického mozkového faktoru (BDNF)

Citace: Jin-Ji Wu, Yanji Cui, Yoon-Sil Yang, Moon-Seok Kang, Sung-Cherl Jung, Hyeung Keun Park, Hye-Young Yeun, Won Jung Jang, Sunjoo Lee, Young Sook Kwak, Su-Yong Eun (2008): Modulatory effects of aromatherapy massage intervention on electroencephalogram, psychological assessments, salivary cortisol and plasma brain-derived neurotrophic factor. Complementary Therapies in Medicine 22: 456-462. doi.org/10.1016/j.ctim.2014.04.001 Zpracovala: Gabriela Olšanská Studie […]

Více...

Vliv masáže a programu podpory napojení na sociální zralost, dětský autismus a vazbu dětí s autismem na matku

Citace: Lee H.-K. (2008) Effect of massage and attachment promotion program on social maturity, child autism and attachment of children with autism and their mothers. J Korean Acad Health Nurs, 14(1): 14-21. Zpracovala: Gabriela Olšanská Cílem studie bylo zjistit vliv masáže a podpory napojení u 44 autistických dětí. Děti byly pacienty univerzitní kliniky, absolvovaly EEG, žádné […]

Více...

Využití aromaterapeutické masáže ke zvýšení sdílené pozornosti u dětí s poruchami autistického spektra a závažnými poruchami učení

Výtah ze studie: Solomons S. (2005), Using aromatherapy massage to increase shared attention behaviours in children with autistic spectrum disorders and severe learning difficulties. British Journal of Special Education, 32: 127-137. https://doi.org/10.1111/j.0952-3383.2005.00385.x Zpracovala: Gabriela Olšanská U dětí s poruchami autistického spektra (ASD = autism spectrum disorder) se projevuje nedostatečná sdílená pozornost, což má vliv na jejich […]

Více...