Citace: Reid, Kathryn and Shields, Marion (2010) „Boys and Behaviour: Alternative Strategies That Support Boys with ADHD,“ TEACH Journal of Christian Education: 4(1), 11. https://research.avondale.edu.au/teach/vol4/iss1/11

Zpracovala: Gabriela Olšanská

Cílem této studie bylo zjistit, zda existuje rozdíl mezi dětmi s poruchami učení (PU) a dětmi bez poruchy učení v jejich schopnostech rozlišovat různými smysly a v jejich citlivosti vnímání různých textur. Pokud je postižení identifikováno v rané fázi života dítěte (většinou se toto postižení diagnostikuje v prvním roce života), může se mu dostat pomoci relativně brzy.

Pro mnoho učitelů je obtížné zvládnout chlapce (chlapci jsou diagnostikováni 5x častěji než dívky) s ADHD kvůli nedostatku znalostí a porozumění příznakům ADHD a jejich chování. Tato studie zkoumala řadu alternativních přístupů k žákům (muzikoterapie, aromaterapie, jóga, stavění a konstrukce, zahradničení, práce s technologiemi). Získaná data prokázala, že tyto metody mohou být lepší volbou pro některé chlapce s poruchami chování, včetně ADHD než medikace.

Tato třífázová studie se uskutečnila na státní základní škole ve státě  Nový Jižní Wales (Austrálie). Studie se zúčastnilo 5 učitelů. Učitelé si nejprve metody zkoušeli 2 týdny, potom po dobu několika měsíců zařadili do výuky různé strategické metody. Jednalo se o tyto oblasti: budování a konstrukce, zahradničení, vnímání našeho těla (fyzická aktivita, aromaterapie, hudba, jóga), učení s pomocí moderních technologií.

Zaměřili jsme se na výsledky u žáků, kteří měl zařazenou aromaterapii, hudbu, jógu.

Muzikoterapie, aromaterapie a jóga zvýšily soustředění a klid. Hudba, zejména ta klasická,  byla pro žáky velmi uklidňující. Například po tělesné výchově a během hodin matematiky podporuje soustředění a eliminuje velkou část rušivého chování.

Po pravidelném používání aromaterapie ve ve třídě, bylo zjištěno, že nejvíce zklidňující a také motivující byl pomerančový éterický olej. Chlapci se během difúze viditelně uvolnili a zklidnili. Aromaterapeutická sezení probíhala odpoledne, když chlapci začali být neklidní. Aromaterapie stimulovala rovněž kreativitu, když chlapci psali příběhy nebo měli diskutovat.

Jóga zase fungovala jako ventil pro nadbytečnou energii a zároveň se chlapcům uvolnily svaly a uklidnili se. Zajímavostí je, že ve skupině, kde učitel vyzval ke „cvičení a posilování” byla vidět vyšší motivace než u žáků kde učitel používal slovo “jóga”.

Hlavní poselství této studie je, že chlapci s ADHD potřebují být pochopeni!