Členem OSČA se může stát fyzická osoba starší 18 let.

Rozlišujeme tři úrovně členství – čestné, odborné a zájmové členství.

Čestné členství

Čestné členství se uděluje významným osobnostem v oboru aromaterapie, za významný přínos české aromaterapii či za dlouholetou činnost v oblasti české aromaterapie. O udělení čestného členství rozhoduje Rada spolku. Čestné členství se uděluje na dobu dvou let a může být uděleno opakovaně. Čestný člen je osvobozen od členských příspěvků. Čestný člen se podílí na odborných činnostech spolku.

Návrhy na udělení čestného členství můžete zasílat na adresu lenka@aromaterapie.cz.

Odborné členství

Odborným členem se může stát osoba s patřičným vzděláním v oboru aromaterapie. Odborným členem se také může stát student/ka Institutu aromaterapie, a to nejvýše na dobu 2 let od zahájení studia.

Přihlásit se ke členství můžete zde. V případě dotazů kontaktujte prosím Lenku Kalivodovou na adrese lenka@aromaterapie.cz.

Podmínky členství:
 • dostatečné vzdělání, praxe v oboru aromaterapie
  O udělení odborného členství rozhoduje Rada spolku OSČA. Min. požadavky jsou:
  • ukončené vzdělání v oboru aromaterapie v rozsahu min. 200 hodin (dokládají se složené zkoušky v rámci studia),
  • závěrečná práce (např. Case Studies na mezinárodních školách) nebo aktivní praxe s využíváním aromaterapie
 • závazný souhlas s etickým kodexem a souvisejícími zásadami bezpečného používání aromaterapie
 • členský poplatek pro rok 2024: 1.500 Kč
Výhody pro členy:
 • hlasovací právo na členské schůzi OSČA
 • 15% sleva na vzdělávací akce OSČA
 • účast na vybraných webinářích zdarma
 • propagace vlastní činnosti na webu OSČA – Registr kvalifikovaných aromaterapeutů
 • přístup do členské sekce webu – rešerše IJCA, odborné články, závěrečné práce absolventů Institutu aromaterapie, Listy aromaterapie
 • členský věstník OSČA 
 • možnost využít prezenční knihovny – odborné knihy a časopisy
 • cenové zvýhodnění produktů u našich partnerů

Zájmové členství

Zájmovým členem se může stát kterákoliv fyzická osoba.

Přihlásit se ke členství můžete zde. V případě dotazů kontaktujte prosím Lenku Kalivodovou na adrese lenka@aromaterapie.cz.

Podmínky členství:
Výhody pro členy:
 • 10% sleva na vzdělávací akce OSČA
 • přístup do členské sekce webu – rešerše IJCA, odborné články, závěrečné práce absolventů Institutu aromaterapie, Listy aromaterapie
 • členský věstník OSČA 
 • možnost využít prezenční knihovny – odborné knihy a časopisy
 • cenové zvýhodnění produktů u našich partnerů