Mary Atkinson (UK)

Aromaterapeutka, autorka knih, lektorka

Mary Atkinson je spoluzakladatelkou projektu Story Massage Program, který šíří již od roku 2012. Propaguje přínosy pozitivního a respektujícího doteku. Napsala pět knih o výhodách masáží, mj. Healing Touch for Children, Once Upon a Touch…Story Massage for Children. V roce 2020 byla oceněna oranizací Federation of Holistic Therapists (FHT) cenou „Complementary Therapist of the Year“, za svou práci během lockdownu, kdy v rámci projektu Story Massage vysílala na sociálních sítích živé vstupy pro rodiny s dětmi, zejména se speciálními potřebami, aby jim poskytla vzájemné propojení a možnost relaxace.

Jonathan Benavides (NL)

Klinický aromaterapeut

Jonathan vystudoval psychologii se specializací na autismus a poruchy komunikace. Na Katedře Psychiatrie a dětské klinické psychologie na Univerzitě v Leidenu (Nizozemí) byl součástí vertikálních pracovních skupin zaměřených na diagnostiku a léčbu autistických dětí a dětí s problémovým psychickým vývojem ve věku 5-18 let. Tehdy se poprvé dostal k aromaterapii, a to při vývoji multisenzoriální terapie pro autistické děti.

Od roku 2009 pracuje také v oblasti paliativní domácí péče v Nizozemí s těžce nemocnými a umírajícími. Je autorem, používá a učí různé terapeutické intervence (konvenční i nekonvenční). Účastní se mezinárodních seminářů, konferencí a kongresů v aromaterapii, doplňkových terapiích, psychologii, muzikoterapii. Angažuje se ve vývoji různých terapeutických přístupů pro doplňkovou a integrativní péči.

Zuzana Bönish

Odborná aromaterapeutka

Vystudovala Institut Aromaterapie, který v roce 2021 absolvovala obhajobou diplomové práce s názvem „Aromaterapie pro ADHD a pečující osoby“. Dále se vzdělává na Aromahead Institute. Je vedena v Registru kvalifikovaných aromaterapeutů OSČA, v registru The Complementary & Natural Healthcare Council (CNHC) a je členkou mezinárodní odborné společnosti IFPA. Zároveň je matkou ADHD syna ve starším školním věku. Ve své aromaterapeutické praxi se zaměřuje především na řešení relaxačních technik a vlivu aromaterapie na psychické ladění jedince.

Lora Cantele (USA)

Registrovaná odborná aromaterapeutka, autorka a editorka aromaterapeutických publikací

Lora Cantele je registrovaná klinická aromaterapeutka z USA se zaměřením na děti s postižením. Jako matka autistického dítěte (nyní 24letého) Lora na vlastní kůži poznala, jaký dopad má tento jev na všechny členy rodiny a jak se s ním rodiny potýkají doma, ve škole i na veřejnosti. Lora je členkou mnoha podpůrných skupin pro rodiče dětí s těmito poruchami a poskytovala podporu několika rodinám. V letech 2009-2010 pracovala v zařízení pro nemluvící děti ve věku od 2 měsíců do 18 let. Společně s týmem kvalifikovaných sester z dětského domova Marklund a pediatrickým týmem z Journey Care, největšího paliativního a hospicového zařízení v Illinois, vytvořili program péče o děti s poruchami a nemocemi omezujícími kvalitu života. V rámci multidisciplinárního týmu Lora poskytovala aromaterapeutické intervence.

Lora je spoluautorkou knihy Complete Aromatherapy and Essential Oil Handbook for Everyday Wellness a editorkou a vydavatelkou časopisu International Journal of Professional Holistic Aromatherapy.

Nikol Hladíková

Odborná aromaterapeutka

Od roku 2009 pracuje v přímé péči v denním stacionáři v Denním centru Mateřídouška. Jedná se o zařízení určené lidem s mentálním a kombinovaným postižením, a jejich rodinám. O vůně a jejich působení na člověka se zajímá už dlouhý čas, ale až v roce 2014 absolvovala první aromaterapeutický kurz pod vedením odborného aromaterapeuta. Od té doby zapojuje AT do své každodenní praxe – jak soukromé, tak i té v Mateřídoušce. V denním stacionáři pracuje jako individuální terapeut a AT v kombinaci s prvky TČM vkládá do obsahu činností napříč celým stacionářem. Kromě klientům s postižením se zde věnuje i maminkám v rámci práce ve speciální skupině. V roce 2021 úspěšně ukončila studium na Institutu aromaterapie, kde i svou závěrečnou práci věnovala taktéž tématu lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Myslí si, že AT dokáže být v životě člověka velkou nápomocí, tak proč jí aktivně nezapojit právě do života lidí, kteří naši pomoc a podporou tak moc potřebují?

Mgr. Přemysl Mikoláš

Psycholog a psychoterapeut

Mgr. Přemysl Mikoláš je psychologem a psychoterapeutem, řádným člen České asociace pro psychoterapii. Od roku 2006 pracuje téměř výhradně v oblasti poruch autistického spektra. Pohlíží na problematiku PAS v kontextu celé rodiny, pracuje s dětmi, individuálně s rodiči, vede rodičovské skupiny i skupiny prarodičů, skupinu pro muže. Účastní se pobytových akcí pro tyto rodiny v České republice. Spolupracuje se spolkem ADAM – autistické děti a my, z. s., Střediskem rané péče EDUCO Zlín, Centrum LIRA, z. s. Liberec. Pracuje zároveň jako psycholog a psychoterapeut v Dětském domově se školou pro děti a dospívající s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou v Těrlicku. Za práci s dospívajícími chlapci z tohoto zařízení a jejich seberealizaci v roli asistentů dětí s PAS při sportovních kroužcích obdržel v roku 2017 cenu Gratias Tibi nadace Člověk v tísni a v roce 2022 byli finalisté za tutéž aktivitu. Cena byla udělena za pomoc dospívajících chlapců dětem s PAS. Rovněž pracuje jako psycholog a psychoterapeut v Autis Centrum, o.p.s. České Budějovice, kde formou individuálních a skupinových konzultací podporuje ranou péči, sociální aktivizační službu a týdenní stacionář pro klienty s poruchami autistického spektra a mentálním postižením. Spolupracuje s autorkou metody O.T.A. Romanou Straussovou od r. 2009 v rámci podpory rodin a poradkyň rané péče v kontextu Transformační systemické terapii dle Virginie Satirové, účastní se pobytů Centra Terapie Autismus pro rodiče.

Vladimíra Naušová

Profesionální aromaterapeutka

Třicet let se vzdělává v různých oblastech týkající se zdraví a seberozvoje. Základem její holistické praxe je aromaterapie, shiatsu doteky, jóga a výživa především z pohledu Tradiční čínské medicíny a Áyurvédy. Podporuje v uzdravování a regeneraci především ženy, které jsou v každé společnosti základem zdravé a spokojené rodiny.

Ludmila Matějáková

Koordinátorka a odborná pracovnice nácviku sociálních a komunikačních dovedností pro děti s PAS a opožděným vývojem

V květnu roku 2021 nastoupila na pracoviště rané péče Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí. Ve službě pracuje jako Koordinátor a odborný pracovník nácviku sociálních a komunikačních dovedností pro děti s poruchou autistického spektra a opožděným vývojem. Skrze ambulantně vedené aktivity pomáhá dětem lépe chápat své okolí, vykomunikovat si své potřeby, ovládat své emoce a adekvátně reagovat v sociálně obtížných situacích. Posiluje kompetence a sebedůvěru rodičů jako odborníků na své dítě. V současnosti dokončuje studium speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii, psychopedii a surdopedii.

Mgr. Magdaléna Havlíčková

Poradkyně rané péče ve středisku Světlo

Do Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí nastoupila v květnu 2020 na pozici poradkyně rané péče, po studiu na Univerzitě v Hradci Králové oboru sociální práce. Její pracovní náplň spočívá převážně v terénu, kdy v pravidelných intervalech jezdí navštěvovat rodiny, které pečují o dítě se zdravotním postižením (např. s poruchou autistického spektra) či s opožděným vývojem. Na práci ji baví společně s rodiči hledat cesty k danému dítěti, vymýšlet pro něho aktivity/činnosti/hry tak, aby pro něho byly přínosné a zároveň i atraktivní.  Ráda objevuje sebemenší pozitiva u dětí a podporuje rodiče v tom, aby je též viděli a přijímali takové, jaké jsou.

RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.

Vědecká pracovnice, botanička, popularizátorka světa rostlin všemi smysly

Vystudovala odbornou biologii a získala doktorát se specializací na systematickou botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Celou svou profesní kariéru se věnuje vědecké práci v Akademii věd ČR, nejprve v Botanickém ústavu a posléze Ústavu experimentální botaniky. Zabývá se fylogenezí, evolucí a taxonomií rostlin, evolucí genových rodin a rostlinnými hormony v evolučním kontextu. Publikovala 84 článků, 7 knižních kapitol a přednášela na 39 mezinárodních vědeckých konferencích.

Je zakladatelkou a šéfredaktorkou časopisu Nová Botanika, který přibližuje svět rostlin široké veřejnosti, a kde jsou pravidelně prezentovány i aromatické rostliny především v seriálu Rostliny a vůně. Více informací naleznete na www.lenkazaveskadrabkova.cz/ a www.novabotanika.eu/