Články

Pohled na „ego“ očima Tradiční čínské medicíny (TČM)

Úvaha Co je Ego? Pojem ego, neboli „já“, se řídí principem reality a vyrovnává působení složky sociální (superego) a pudové (id), je vědomé i předvědomé, a výsledkem jeho činnosti je naše chování. (wikipedie) Co je Shen? Shen (神) je podle TČM odpovědný za myšlení, vhled, paměť, citový život, vědomí, emoce, poznávání, spánek, inteligence, moudrost, nápady. Shen označuje komplex všech pěti duševních částí lidské bytosti. Shen je […]

Více...

Jak se může projevovat (Jungův) stín? Může být těžké poznat a unést svůj stín?

Například tím, že jsme agresivní a svůj stín se snažíme doslova přeřvat kritikou druhých. To se nevyhýbá ani skupinám lidí – zvláště tam, kde se jedná o něco ušlechtilého např. duchovní nebo zdravotní záležitosti. Jeden smutný příklad pýchy a podvědomého strachu v lékařských kruzích: Co mělo vliv na smrt (dnes slavného) čtyřicetisedmiletého muže? Bylo to […]

Více...

Fascinující svět aromatických rostlin II.

Pro extrakci rostlinných aromatických látek se používají čtyři hlavní metody: Destilace Mechanické oddělení – lisování Extrakce rozpouštědly Extrakce CO2 Kvalitativní a kvantitativní složení a organoleptické vlastnosti produktu závisí na izolačním postupu. Destilací při zvýšených teplotách dochází k transformaci termolabilních látek, extrakty mohou obsahovat větší množství netěkavých složek a různá rozpouštědla poskytují různé konečné výsledky. Destilace […]

Více...

Fascinující svět aromatických rostlin

Externí sekreční struktury Většina listů a mnoho bylinných stonků, květů, plodů a semen má na svém povrchu trichomy různých druhů. Tyto mohou být ne-žláznaté (neprodukují éterické oleje, ale ukládají různé soli, vodu nebo jiný organický materiál) a žláznaté (produkují a uchovávají éterické oleje). Podle jejich morfologie mohou být jednobuněčné nebo mnohobuněčné a vytváří komplikované rozvětvené […]

Více...

MEZINÁRODNÍ AKREDITACE IFPA

Vážené kolegyně a kolegové, oslovujeme Vás jako Odborné či Profesionální aromaterapeuty, kteří ukončili studium na Institutu aromaterapie, nebo jako studenty, kteří studium aktuálně dokončují. Jak jste si jistě povšimli, od jara 2018 probíhá studium na Institutu aromaterapie podle stanov IFPA, což absolventy opravňuje k členství v mezinárodní organizaci IFPA. Další informace v pdf.     […]

Více...

Cesty molekul do zvířecího organismu – dermální aplikace

V tomto materiálu se věnujeme DERMÁLNÍ APLIKACI esenciálních/éterických olejů u zvířat, speciálně u psů. Je zajímavé mimo jiné zjišťovat, jak podobné či rozdílné jsou cesty účinných látek do organismu u člověka a u zvířat. Vetření esenciálních/éterických olejů smísených s nosnou bází do kůže je velmi běžným způsobem v humánní aromaterapii, často je aplikace spojena s […]

Více...

Institutu aromaterapie listopad 2019, ročník Červení

Ročník ORANŽOVÍ je plný. Na podzim se chystáme otevřít další ročník. Bude to ročník „Červených“, který začne v listopadu 2019 Podepsané smlouvy prosím zasílejte na adresu: Judr. Michal Krejčí k rukám Mgr. Barbory Krejčí K cementárně 1427/1 156 00 Praha 5 – Radotín Děkujeme za pochopení

Více...

Jarní týden bylinek zve milovníky léčivých rostlin do Brna!

Brněnský spolek Aromaterapie & Bylinky připravil na březen pět tematických workshopů. Jarní týden bylinek (11. – 15. března 2019) nabídne zájemcům kurzy, kde se budou léčivé rostliny čichat, míchat, vařit, vykuřovat i používat jako kosmetická surovina. Tematicky se jarní akce dotýká očisty, regenerace pro zimě a práce s jarní únavou. Do projektu se zapojilo osm […]

Více...

Oznámení o změně rozvrhu – Bílí

Bílí – prohození výuky patologie a reflexologie. Termíny zůstávají. Tedy 16.-17.2. Reflexologie a 18.-19.5 Patologie a duchovní příčiny nemocí.

Více...

Morová aromaterapie, fumigace (fumigátor) a miasma

Aromaterapie je sestra fumigace a protiklad k miasmě. Fumigace (fumigátor) je vlastně plynování. Dřív to bylo vykuřování například pálení borovicových větví při morové ráně. V dýmu se nesly rozptýlené kapičky éterického oleje, který ničil bakterie. Dnes se výraz používá při ošetřování včelstev, kdy se pomocí kouře a na tkanině daných látek vykuřuje úl a tak se ničí […]

Více...

Imunita: Zdravé střevo = šťastná bytost

V minulém článku jsme si popsali, jak je pro nás mikrobiom důležitý. V tomto článku se zaměříme na to, co vše můžeme využít pro zlepšení nebo obnovení stavu střeva i jeho potvůrek. K narušení střevní mikroflóry může dojít z mnoha příčin. Řadí se sem nezdravá strava, některé léky a antibiotika, dlouhotrvající stres, alkohol, kouření a […]

Více...
Novější články - Starší články