Články

Fascinující svět aromatických rostlin – seriál

Zájem o rostliny jako zdroje surovin pro aroma, vůně, farmaceutické a jiné použití roste. Hlavní kategorie léčivých přípravků pocházejících z rostlin jsou terpeny (34 %), glykosidy (32 %) a alkaloidy (16 %), zatímco ostatní typy představují 18 % trhu. To se odráží v top 250 farmaceutických společnostech: v roce 1980 se jen několik z nich […]

Více...

Fascinující svět aromatických rostlin – seriál

Tradičně se šlechtění rostlin provádí křížením, selekcí a zavedením mutací chemickými látkami nebo ozářením. V poslední době umožnil vývoj různých typů genetické transformace rostlin cílené genové modifikace. Do rostlin mohou být zavedeny nové geny a může být pozměněna exprese existujících genů. Nashromáždil se mimořádný objem informací o biosyntetických genech, enzymatických funkcích a regulaci komplexních biosyntetických […]

Více...

Fascinující svět aromatických rostlin – seriál

Vývoj a rozšířeni rostlin je odrazem klimatických změn. Evropský kontinent na konci poslední velké doby ledové, před 8000 lety, vykazoval původní flóru, která se objevila jako odraz toho, co zbylo z předchozí rostlinné existence. Malý počet rostlin přežil do tohoto období po glaciálu: borůvka (Vaccinium myrtillus), některé Alchemillas (pozn. redakce: jako např. kontryhel) a fialky […]

Více...

Ohlédnutí za konferencí AČA 2019

Vztahy, sexualita a hormony – jak se líbila letošní konference? Děkujeme všem 126 účastníkům letošní konference! Díky, že jste přišli, a vytvořili výbornou atmosféru. Děkujeme také za vyplnění dotazníků, sešlo se jich 79! Co jsme se z nich dozvěděli? Letošní konference se účastníkům opravdu líbila. Zajímavé téma pro ženy všech věků, hodně praktických informací, stánky […]

Více...

34. ROČNÍK „ČERVENÍ“ LISTOPAD 2019 – BŘEZEN 2021

Právě začal další ročník Institutu aromaterapie

Více...

Vnútorné užívanie esenciálnych olejov

IFPA neschvaľuje prijímanie esenciálnych olejov prehĺtaním a ani žiadnou inou vnútornou cestou. Vnútorné užívanie esenciálnych olejov nie je zahrnuté v učebných osnovách škôl, vydávajúcich diplomy IFPA, od všetkých akreditovaných škôl požadujeme, aby sa tým riadili. IFPA sa domnieva, že pri užívaní esenciálnych olejov prehĺtaním existuje potenciálne bezpečnostné riziko, ako podráždenie úst, žalúdka a všeobecné gastrické podráždenie. Prehĺtanie […]

Více...

Závěrečné práce

Gratulujeme Monice Praxové a Martě Procházkové k obhajobě diplomových prací a vítáme je mezi odbornými aromaterapeuty. Na další obhajoby se těšíme v neděli 22.3.2020.

Více...

Využití aromaterapie při zvládání stresu dospívajících

Autor: Ing. Marta Procházková, 10. 10. 2019 Napsala jsem diplomovou práci na téma „Využití aromaterapie při zvládání stresu dospívajících“. Co všechno může ovlivnit fenomén dnešní doby – stres? Je známo, že nadměrný a dlouhodobý stres může způsobit řadu zdravotních problémů. Každý z nás pravděpodobně někdy pocítil v souvislosti se stresem nepříjemné pocity, které jsou spolu s dalšími varovnými […]

Více...

Mírnění bolesti při endometrióze pomocí aromaterapie

Endometrióza je onemocnění, které je diagnostikováno u stále většího počtu žen v produktivním věku. Odhaduje se, že toto onemocnění se týká asi 176 miliónů žen na celém světě. Při endometrióze se sliznice, která se za normálních podmínek vyskytuje pouze v děloze, objevuje také na jiných místech v těle, často v dutině břišní. Příznaky bývají velmi […]

Více...

Přednášející na konferenci 2019: MUDr. Helena Máslová

Její téma na konferenci je o partnerství, kvalitě života a gynekologických obtíží. 1) Jak si užíváte léto? V červnu jsem jela na výlet z Roudnice nad Labem podél Labe před Porta Bohemica do Německa, až za Hamburg do delty v Severním moři, pak na Rujánu, kde jsem byla naposledy jako dítě, a zpět domů. Byl […]

Více...

Přednášející na konferenci 2019: Irena Kubicová

Irena Kubicová je učitelka jógy, žije a tvoří v Českém Švýcarsku, je majitelkou „eco“ penzionu Bohemian Cottage a autorkou projektu Prolínání Světů. Jak si užíváte letošní léto? Po několika náročných letech v podstatě bez pauz, si letošní léto a vůbec celý rok užívám v klidnějším režimu. Naučila jsem se lépe plánovat, a i z tohoto […]

Více...
Novější články - Starší články