Autorka: Gabriela Olšanská

Tomuto a dalším tématům se budeme věnovat na XXVII. aromaterapeutické konferenci AROMATERAPIE PRO ZDRAVÍ ŽENY s účastí předních českých i zahraničních lektorů. 

Dysmenorea – bolestivá menstruace může snižovat kvalitu života ženy

Bolestivá menstruace neboli dysmenorea je spojená s dalšími nežádoucími projevy, jako je nevolnost, zvracení, bolesti zad, únava a křeče v břiše. Nejsilněji pociťují ženy bolest první den menstruace, potom se její intenzita snižuje. Primárními příčinami dysmenorey jsou kontrakce dělohy, vazokonstrikce (zúžení cév), uvolnění zánětlivých mediátorů a zánět. Ke konci luteální fáze cyklu se snižuje hladina progesteronu, to vede k aktivaci cyklooxygenázy a biosyntéze prostaglandinu. Zvýšená produkce prostaglandinů zvyšuje tonus dělohy následovaný bolestivými kontrakcemi. Menoragie je definována jako menstruační ztráta 80 ml nebo více krve za menstruaci.

V literatuře se uvádí, že bolestivou menstruací trpí 28 až 72 % žen. Statisticky je to také nejčastější příčina absence studentek a zaměstnankyň ve škole nebo v práci. Narušuje sportovní aktivity, vztahy s rodinou a přáteli, snižuje kvalitu života.

Možnosti úlevy od bolestivé menstruace

Běžné léky proti bolesti mají řadu nežádoucích účinků, včetně ospalosti, bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení, vyrážky, nervových a emočních poruch, krvácivosti či metabolických poruch. Perorální antikoncepce zklidňuje průběh dysmenorey, neboť podávání nesteroidních antiflogistik snižuje tvorbu prostaglandinů. Při hormonální léčbě však může přetrvávat nepravidelné krvácení, objevují se vedlejší účinky (bolest hlavy, nevolnost, změny nálady a přibírání na váze). Mezi komplementární metody používané k úlevě od menstruačních bolestí řadíme behaviorální intervenci, akupunkturu, fytoterapii, transkutánní elektrickou nervovou stimulaci (TENS), suplementaci omega-3 mastnými kyselinami a aromaterapii. 

Aromaterapie jako možné řešení

Pozitivní výsledky měly éterické oleje: růže, meduňka, eukalyptus, rozmarýn, levandule, zázvor a šalvěj. Éterické oleje je třeba před masáží ředit. Nosnými oleji bývají kvalitní rostlinné oleje, jako je mandlový, hroznový nebo sezamový. Doporučuje se aromaterapii aplikovat pár dní před menstruací. 

Mechanismus účinku proti bolesti je diskutabilní, ale bylo prokázáno, že aromaterapie ovlivňuje dráhu čichového orgánu – hippokampus. Tato dráha stimuluje gama-aminomáselné (GABA-ergní) neurony, reguluje uvolňování acetylcholinu nebo mění pocit bolesti. Signál z čichového receptoru je přenášený do mozku a vyvolává paměťové odpovědi, myšlenky a emoce. Dále se vylučují látky jako endorfin a&nsp;enkefalin, které mohou zmírnit úzkost a bolest.

Co nám nabízí věda? 

Na tomto místě bychom vás chtěli seznámit s dostupnými a zajímavými studiemi k tématu využití aromaterapie při bolestivé menstruaci.

1. Vliv inhalace éterických olejů a její kombinace s masáží na bolestivou menstruaci: systematické review a metaanalýza (Najaf Najafi a kol., 2021)

Autoři prozkoumali řadu studií o účinku aromaterapie na dysmenoreu u dívek a žen ve fertilním věku (18 – 45 let) s cílem posoudit účinek čichové stimulace. Z cca 700 studií nakonec vybrali 8 použitelných. 

Shrnutí hlavních závěrů metaanalýzy:

 • Ataollahi et al. (2016) testovali vliv vnitřního podání extraktu z růže. Závažnost průběhu dysmenorey u studentů medicíny významně klesla ve skupině, která inhalovala růžový olej ve srovnání se skupinou s placebem.
 • Uysal et al. (2016) kombinovali růžový olej (2%, inhalací) a diclofenac (nesteroidní antiflogistikum, 75 mg intramuskulárně). Kombinace inhalace růžového oleje + diclofenac byla účinnější proti bolesti po 30 minutách ve srovnání se skupinou placebo + diclofenac.
 • Sadeghi Aval Shahr et al. (2015) uvedli významnou úlevu od bolesti ve druhém cyklu u klientek, které prováděly samo-masáž s růžovým olejem než ve skupinách s masáží mandlovým olejem a placebo skupině, která neměla žádný zásah.
 • Sajjadi et al. (2018) zjistili významnou úlevu od bolesti u pacientek, které absolvovaly masáž 5% olejem z gerania, v oblasti symfýzy stydké kosti. Masáž trvala 15 min. Srovnávací skupina měla jen masáž mandlovým olejem, kontrolní skupina nepodstoupila žádnou intervenci. 
 • Rizk a kol. (2014) zjistili, že olej z máty peprné je účinný pro tlumení bolesti, zmírnění nechutenství, průjmu a/nebo zácpy a harmonizaci nálady. Zatímco zázvor je účinný pro zmírnění nevolnosti/zvracení, závratí/únavy a bolesti hlavy. Mátový olej může inhibovat prostaglandin F2α.
 • Davari et al. (2014) zaznamenali významnou úlevu od bolesti ve skupině s rozmarýnem, rozmarýnem a levandulí ve srovnání se skupinou s placebem. Pacientky byly sledovány po dobu 2-3 cyklů.

Složky éterických olejů potenciálně zodpovědné za účinky, kterých využíváme pro podporu léčby dysmenorey jsou: geraniol, citronellol, terpineol, nerol, kempferol, nonadekan, menthol.  Směsi éterických olejů (k inhalaci nebo masáži) byly účinnější než jednotlivé éterické oleje. Kombinované použití inhalace a masáže je účinnější než samotná masáž. 

Důležité je zmínit i limity studií:

 • Randomizované kontrolní studie jsou vždy výhodnější a snižují riziko zkreslení výsledků. Pracuje se s intervenční a kontrolní skupinou s placebem.
 • Vždy je třeba velmi podrobně popsat použité oleje, jejich původ a chemický profil.
 • Biologické dostupnost různých éterických olejů se liší mezi jedinci.
 • Výsledky studií mohou ovlivnit stupně závažnosti dysmenorey.
 • Vnímání a tolerance bolesti závisí na kultuře, rozvoji společnosti a životním stylu.

2. Vliv inhalace levandulového oleje na dysmenorrheu a množství menstruační krve. Randomizovaná klinická studie (Ziba et al., 2014)

Studované subjekty

 • studie provedená v roce 2011
 • 96 studentek Teheránské lékařské fakulty, trpících dysmenoreou druhého nebo třetího stupně, ve věku 18 – 28 let.
 • kritéria pro zařazení: svobodná, primární dysmenorea, bez poruchy pohlavních orgánů, bez systémového onemocnění
 • pravidelnými menstruačními cykly, nepoužívaly antikoncepci

Doba sledování byla 4 menstruační cykly. Studentky byly náhodně rozděleny do dvou skupin. Závažnost symptomů dysmenorey byla měřena pomocí dotazníku a množství menstruačního krvácení bylo měřeno používáním hygienických vložek. První dva cykly byly studentky bez intervence, pouze si zapisovaly průběh cyklu, s důrazem na potíže před menstruací. Třetí a čtvrtý cyklus byly experimentální.

Experimentální skupiny

 • intervenční (48 žen): Inhalovaly levandulový olej v sezamovém oleji (nemáme k dispozici koncentraci a dobu inhalace)
 • placebo (48 žen): Inhalovaly pouze sezamový olej (nemáme k dispozici koncentraci a dobu inhalace)

Výsledky

 • Symptomy dysmenorey byly významně sníženy ve skupině levandule ve srovnání se skupinou s placebem. 
 • Množství menstruačního krvácení ve skupině s levandulí bylo sníženo ve srovnání se skupinou s placebem, ale rozdíl nebyl statisticky významný. 
 • Nebyl pozorován žádný významný rozdíl u krevní sraženiny mezi studentkami. 
 • Tato studie ukázala, že inhalace levandule byla účinná při zmírňování příznaků dysmenorey, což naznačuje, že ji mohou porodní asistentky aplikovat bezpečným způsobem, protože nemá žádné vedlejší účinky, je jednoduchá a je nákladově efektivní pro všechny pacientky.

3. Vliv aromaterapeutické masáže břicha s mátovým nebo zázvorovým éterickým olejem na primární dysmenoreu u dospívajících dívek. Randomizovaná klinická studie (Rizk et al, 2013)

Studované subjekty

 • 120 studentek ošetřovatelství, ve věku 17 – 21 let (Alexandrie, Egypt)
 • trpěly středně těžkou až těžkou primární dysmenoreou
 • náhodně rovnoměrně rozděleny do 3 skupin po 40
 • bez medikace analgetiky, bez systémového nebo gynekologického  onemocnění v posledních 6 měsících

Experimentální skupiny

 • intervenční skupina podstoupila aromaterapeutickou masáž mátovým olejem (1,5%)
 • intervenční skupina podstoupila aromaterapeutickou masáž zázvorovým olejem (1,5%)
 • kontrolní skupina byla masírována mandlovým olejem 

Metoda

Každá studentka ve všech třech skupinách absolvovala 15 minut aromaterapeutické masáže, a to jednou denně po dobu pěti po sobě jdoucích dnů před menstruací po dobu dvou po sobě jdoucích cyklů. Masáž byla provedena v poloze vleže na zádech, s relaxovaným břichem, v oblasti symfýzy stydké kosti, bez tlaku, metodou effleuráže, s 3 – 4 kapkami oleje.

Výsledky

Hodnotily se anamnestická data a socio-demografické ukazatele, dále intenzita bolesti před a po masáži (VAS = Visual Analogue pain intensity Scale), parametry do menstruačního dotazníku (Menstrual symptom questionnaire = MSQ).

 • aromaterapeutická masáž mátovým nebo zázvorovým olejem je účinná při zlepšování závažnosti menstruační bolesti a její lokalizace
 • éterický olej z máty peprné je účinný pro zkrácení doby trvání bolesti, nechutenství, průjmu a/nebo zácpy a úrovně nálady
 • éterický olej ze zázvoru lékařského je účinný při zmírnění nevolnosti /zvracení, závratí/, únavy a bolesti hlavy. 

Aromaterapie by měla být zařazena do ošetřovatelské praxe, zejména jako opatření pro úlevu od bolesti dospívajícím dívkám trpícím primární dysmenoreou a s ní souvisejícími příznaky.

ZDROJE

Ataollahi M., Ali Akbari S., Mojab F., & Roshanaie G. Effects of aromatherapy by Rosaceous on the severity and systemic symptoms of primary dysmenorrhea. Advances in Nursing & Midwifery, 2016, 25(89), 59–67. 

Koohpayeh SA, Hosseini M, Nasiri M, Rezaei M. Effects of Rosa damascena (Damask rose) on menstruation-related pain, headache, fatigue, anxiety, and bloating: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Edu Health Promot., 2021, 10:272.

Najaf Najafi M, Najaf Najafi N, Rashidi Fakari F, Moeindarbary S, Abdi F, Sadat Hoseini Z, Ghazanfarpour M. The Effect of Aromatherapy Alone or in Combination with Massage on Dysmenorrhea: A Systematic Review and Meta-analysis. Rev Bras Ginecol Obstet., 2021, 43(12):968-979. doi: 10.1055/s-0041-1740210. 

Ou M. C., Hsu T. F., Lai A. C., Lin Y. T., Lin C. C. Pain relief assessment by aromatic essential oil massage on outpatients with primary dysmenorrhea: a randomized, double-blind clinical trial. J Obstet Gynaecol Res., 2012, May, 38(5):817-22. doi: 10.1111/j.1447-0756.2011.01802.x.

Rizk S. A. Effect of aromatherapy abdominal massage using peppermint versus ginger oils on primary dysmenorrhea among adolescent girls. J Am Sci., 2013, 9(11):497–505

Sadeghi Aval Shahr H., Saadat M., Kheirkhah M. & Saadat E. The effect of self-aromatherapy massage of the abdomen on the primary dysmenorrhoea. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2015, 35:4, 382-385, DOI: 10.3109/01443615.2014.958449

Sajjadi M., Bahri N., Abavisani M. Aromatherapy Massage with Geranium Essence for Pain Reduction of Primary Dysmenorrhea: A Double Blind Clinical Trial, The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 2018, 20(12), pp. 50-57. doi: 10.22038/ijogi.2017.10430

Uysal M., Doğru H. Y., Sapmaz E., Tas U., Çakmak B., Ozsoy A. Z., Sahin F., Ayan S., Esen M. Investigating the effect of rose essential oil in patients with primary dysmenorrhea. Complement Ther Clin Pract., 2016, Aug; 24:45-9. doi: 10.1016/j.ctcp.2016.05.002.

Ziba Raisi Dehkordi, Fatemeh Sadat Hosseini Baharanchi, Reza Bekhradi. Effect of lavender inhalation on the symptoms of primary dysmenorrhea and the amount of menstrual bleeding: A randomized clinical trial. Complementary Therapies in Medicine, 2014, 22(2):212-219. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2013.12.011.

 

akce EARLY BIRD platí do 8. 3. 2024
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

5. – 6. 4. 2024

PALÁC ARA 
Perlová 5, Praha 1
MHD: metro Můstek