Naše NOVINKA pro Vás! Ve spolupráci s absolventkami Institutu aromaterapie přinášíme ukázky z jejich diplomových prací.

Diana Hajduchová napsala práci PÔSOBENIE AROMATERAPIE PRI PSYCHOSOMATICKÝCH KOŽNÝCH OCHORENIACH. U tak zajímavého tématu určitě nevadí, že je ve slovenštině… Příjemné čtení!

Kožné ochorenia v súčasnosti trápia stále viac ľudí a stávajú sa tak súčasťou ich každodenného života. Dopyt po prírodných možnostiach liečby a ošetrení ekzematickej pokožky neustále narastá a aromaterapia sa ponúka ako jedna z možných ciest pomoci.

V súčasnosti je v odborných kruhoch prijatý názor, že vznik kožných ochorení má viacero príčin. Ich súčasťou môžu byť genetické, chemické, bakteriálne vplyvy a tiež psychologické a sociálne faktory.

Psychosomatické aspekty kožných ochorení môžeme hľadať v potenciálnych psychických príčinách a následkoch symptómov. Psychologické faktory môžu kožné ochorenia vyvolávať, udržovať i zhoršovať. Významné sú predovšetkým záťažové životné udalosti a prílišný stres. U chronických kožných zápalových ochorení vedie stres rôznymi mechanizmami k poruche regulácie imunitného systému kože. Pre mnoho dermatologických ochorení platí bez ohľadu na príčinu, že ak je imunitný systém oslabený stresom, kožné ochorenie sa zle hojí.

Medzi najčastejšie psychosomatické kožné problémy patrí ekzém, ktorý sa prejavuje svrbením a podráždením pokožky. Tá býva suchá, citlivá a so zníženou tvorbou mazu. Svrbenie vedúce k invazívnemu škriabaniu spôsobuje otvorené a ťažko sa hojace rany. Pokožka je zraniteľná voči vonkajším vplyvom prostredia.

Atopický ekzém sa môže vyskytovať podľa veku ako dojčenský, detský a dospelý. Je to ochorenie, ktoré sa zvykne vyskytovať dlhodobo v rôznej intenzite a býva spojené aj s výskytom astmy. Podiel na vzniku ochorenia okrem genetických, alergologických, imunologických faktorov má aj výrazný psychický faktor.

Ošetrenie kože z hľadiska aromaterapie

Fyziologické pôsobenie éterických olejov na pokožku sa deje prostredníctvom molekúl éterických olejov rozpustených v nosnom oleji, ktoré prenikajú do kože a ciev a následne sú rozvádzané do organizmu. Ako efektívna cesta použitia pri kožných ochoreniach sa ukazuje aromaterapeutická masáž, ktorá rýchlo a výrazne pôsobí s účinkom aj niekoľko hodín. Lokálne či celkové masážne pohyby pôsobia okrem kože aj na krvný obeh, pohybovú sústavu a vnútorne orgány.

Aromaterapeutická masáž je metóda, ktorá ovplyvňuje nielen fyzickú stránku klienta, ale blahodárne pôsobí aj na nervovú sústavu, zlepšenie vodivosti nervov prináša uvoľnenie napätia. Bezpečný terapeutický dotyk napomáha k emocionálnej pohode. Medzi iné metódy patrí lokálne potieranie pokožky, ktoré sa uplatňuje pri domácich ošetreniach, ak nie je možnosť absolvovať aromaterapeutickú masáž.

Pri práci s klientami, ktorí mali ekzematickú pokožku sa najviac osvedčil éterický olej z levandule úzkolistej, ktorý regeneroval pokožku a minimalizoval svrbenie, čím sa zamedzilo rozškrabaniu kože.

Ako podporné oleje si klienti zvolili niektorý z týchto éterických olejov: kadidlo, pačuli, myrha, čajovník či rímske kamilky. Do výslednej zmesy boli namiešané max. 3 éterické oleje v rastlinnom oleji (napr. argánový, alebo mandľový).

Pri výbere vhodnej kompozície olejov je potrebné brať do úvahy individuálne aspekty zdravotného stavu, rovnako aj či vybrané oleje danej osobe voňajú a bude ich chcieť dlhodobejšie používať.

Nemôžeme zabúdať na schopnosť aromaterapie harmonizovať a vylaďovať psychiku a prežívanie, čím vieme podporiť celý liečebný proces. Aromaterapeutické ošetrenie kožných problémov by malo byť pre každého príjemný zážitok, na ktorý sa bude tešiť.

Klienti s ekzémom používali túto zmes každý deň a pravidelne chodili na aromaterapeutické masáže s doprovodným terapeutickým rozhovorom. Počas obdobia niekoľkých mesiacov pravidelného používania bolo možné zhodnotiť efektivitu aromaterapeutických prostriedok na stav ekzematického kožného ochorenia.

Ako vychádza zo spätnej väzby klientov, namiešaný olej slúžil hlavne ako prevencia pri pravidelnom každodennom používaní a udržiaval pokožku pružnú, pokojnú, bez šupiniek a svrbenia.

Po výraznom stimule akými bol stres, strava a chladné počasie sa ekzém zvykol zhoršovať a po pokračovaní v aplikácií oleja sa pokožka vo väčšine prípadov stabilizovala.

Ak sa však stav natoľko zhoršil, že klient si danú oblasť rozškriabal, olej bol na poranenú pokožku dráždivý a s aplikáciou bolo potrebné počkať pár dní.

Môžeme konštatovať, že aromaterapia a lokálna aplikácia éterických olejov pri kožných ochoreniach má podpornú a stabilizačnú funkciu a zostáva vhodnou alternatívou v starostlivosti o poškodené miesta, avšak bez výrazných výsledkov na redukciu príčiny ekzematického prejavu.

Nepreukázala sa možnosť prostredníctvom aromaterapie odstrániť príčinu ekzému, čo môže odkazovať na pôvod ekzému ako multifaktoriálneho ochorenia. Avšak éterické oleje pomáhajú pracovať na psychosomatickej úrovni a zvedomovať psychické procesy jednotlivých klientov, tým napomáhať k väčšej vnímavosti k svojím potrebám a celkovému sebarozvoju.