Aromaterapie pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami

Tématem letošní aromaterapeutické konference chceme oslovit nejen kvalifikované aromaterapeuty, ale také osoby pečující o děti se specifickými potřebami, s poruchami autistického spektra a ADHD.

Že se jedná o diagnózy realtivně časté, jasně potvrzují statistiky. Autismus je diagnostikován zhruba u 1,5 – 2 % populace, přičemž nejčastější je výskyt v dětském věku. To ovšem neznamená, že s dosažením plnoletosti autismus mizí. Bereme-li v úvahu podobnou míru výskytu poruch autistického spektra i u dospělých, dostáváme se k prevalenci 2 – 2,7 % populace. V České republice tak můžeme mluvit zhruba o čtvrt miliónu osob. U ADHD je výskyt v populaci ještě častější. Uvádí se, že v dětském věku jde o 3 – 7 % populace, v dospělém pak 4 – 5 %. V české republice to znamená dalších zhruba půl až tři čtvrtě miliónu osob. V součtu tedy asi jeden milión osob, a to jen těch diagnostikovaných.

Léčba autismu i ADHD jde cestou zmírňování příznaků a průvodních jevů. Jedná se především o nácvik komunikace a základních sociálních dovedností, psychoterapii, fyzioterapii a rehabilitace, případně medikaci. Každodenní péče o děti se specifickými potřebami je po všech stránkách nesmírně náročná. Stojí pečující osoby mnoho času, energie, fyzických i psychických sil. Je skvělé, že v České republice funguje celá řada organizací, spolků a podpůrných skupin, které rodinám s dětmi se specifickými poruchami pomáhají.

Aromaterapie je jednou z možností, jak celý proces péče o děti se specifickými potřebami podpořit. Jedná se o komplementární metodu, která využívá éterické oleje k docílení fyzické i psychické pohody člověka.

Pro děti s poruchami autistického spektra lze aromaterapii použít ke zmírnění úzkostí, neklidu, pro kvalitnější a delší spánek. S éterickými oleji se může pracovat ve formě přímé inhalace, prostorové inhalace, do koupelí či masáží. Opíráme se o osvědčené zkušenosti ze zahraničí i případové studie, které potvrzují příznivý vliv aromaterapie v péči o děti s autismem. Ve studiích Mezinárodní federace aromaterapeutů (IFA, 2023) rodiče uvádějí, že při použití éterických olejů v koupeli, při masáži nebo v difuzéru před spaním, jsou děti klidnější a spí déle. Pokud jsou oleje difuzované v místnosti, ukazuje se, že jsou to období, kdy se děti cítí klidnější. Děti také mohou spolupracovat s terapeutem a vybrat si své oblíbené vůně pro masáž. Tento kreativní přístup je základem pro rozvoj komunikace, může být použit pro zvládání přechodů a změn v denním režimu. Důležitost vlivu dotyku potvrzuje i korejská studie, v rámci níž autoři vyvinuli program masáží jako nástroj na komunikaci s autistickými dětmi a jejich matkami. Po 4 měsících byly děti viditelně sociálně zralejší, byly napojené na matku a lépe komunikovaly (Lee Hae Kyung, 2008).

Dětem s ADHD aromaterapie pomáhá ke zklidnění, k posílení soustředění, pomáhá vytvořit klidné a příjemné prostředí. Aromaterapie je rodiči dětí s ADHD hodnocena jako bezpečná, bez vedlejších účinků, vyhovující dětem a lépe akceptovatelná než klasické terapie.

Naprosto jednoznačně je aromaterapie vhodná i pro pečující osoby, kterým pomáhá v relaxaci, ke snížení stresu a úzkosti. Pravidelná aromaterapeutická masáž dodá tolik potřebný odpočinek, uvolnění, načerpání nových fyzických a psychických sil. Éterické oleje lze použít i pro akutní stavy vypětí a vyčerpání formou inhalační tyčinky či roll-on.

Na konferenci, kterou pořádá Odborná společnost české aromaterapie, bude v přednáškách i workshopech věnována pozornost každé ze zmíněných skupin. Promluví odborníci, kteří již aromaterapii v péči o rodiny s dětmi se specifickými poruchami běžně používají. Dozvíte se více o možnostech využití éterických olejů ke zvládání každodenních aktivit či problémů, kterým musí děti i pečující čelit. Získáte inspiraci, jak si péči o své blízké, ale i o sebe zpříjemnit, jak si pomoci k uvolnění napětí a stresu.

Těšíme se na Vás.

VÍCE O KONFERENCI

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

14. – 15. 4. 2023

PALÁC ARA – HUB HUB
Perlová 5, Praha 1
MHD: metro Můstek