Asociace Českých Aromaterapeutů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení Odesláním závazné přihlášky dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů na základě nařízení Evropské komise 679 / 2016, tzv. GDPR  a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jehož uplatnění v praxi se bezprostředně týká veškerých občanských sdružení. Souhlas se zpracováním osobních údajů Prohlašuji tímto, že jsem byl/a v souladu s ust. § 11 […]

Více...

Stanovy OSČA

I. Úvodní ustanovení Spolek Odborná společnost české aromaterapie, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlem spolku je Praha. II. Účel a činnosti spolku A. Účel spolku Spolek sdružuje odborníky a příznivce oboru aromaterapie, věnuje se rozvoji aromaterapie v České republice a dbá na odbornost a […]

Více...

Listy aromaterapie a fytoterapie

Tento odborný časopis vydávala Asociace českých aromaterapeutů v letech 2004 – 2014. Přestože již nevycházejí nová čísla, stále můžete ve starších ročnících najít celou řadu zajímavých a užitečných informací o užití éterických olejů a bylin. Úplný archiv je přístupný on-line členům Asociace. Podmínky členství

Více...

Několik rad při užívání éterických olejů

Prostudujte si důkladně účinky éterických olejů. Pečlivě si vybírejte kvalitu éterických olejů. Nelze zde podat přesný návod na její rozpoznání. Kritéria, kterými se můžete řídit při nákupu, jsou uvedena u „Kvality éterických olejů“ (latinský název rostliny, region původu a způsob pěstování rostlin). Příliš levné éterické oleje nevzbuzují dojem spolehlivosti. Éterické oleje, o kterých se od prodejce […]

Více...

Způsoby aplikace éterických olejů

Inhalace Vzhledem k tomu, že éterické oleje jsou prchavé látky, dochází, pokud jsou ponechány volně, k jejich rozptylu do okolního prostoru. Po vdechnutí se vjem dostává čichovým nervem do čichového centra v mozku. Z tohoto místa vonná aktivní látka ovlivňuje autonomní nervový systém. Může navodit zvýšení či snížení krevního tlaku, pocit tepla, chladu, osvěžení, uklidnění, povzbuzení, odstranit […]

Více...

Využití éterických olejů

Éterické oleje nacházejí uplatnění v přípravě profesionální i domácí kosmetiky, v parfumerii, v masážní praxi, ve fyzioterapii, ve farmacii a dermatologii. Mohou sloužit jako podpůrné prostředky léčby, nebo jako součásti léků. Užívání éterických olejů však podléhá přísným pravidlům. Éterické oleje mají velice silnou koncentraci. V jedné kapce éterického oleje je obsažena vůně a účinné látky přibližně […]

Více...

Stálost éterických olejů

Éterické oleje jsou rostlinné látky těkavé – volně se rozptylující v prostoru. Podle stálosti (těkavosti) se rozdělují takto: Těkavost vysoká – éterický olej vyprchá do prostoru do 24 hod. (např. eukalyptus, máta peprná). Těkavost střední – éterický olej vyprchá do 48 hod. Do této kategorie patří většina éterických olejů (např. levandule, fenykl, geránium). Těkavost nízká […]

Více...

Kvalita éterických olejů

Vedle čistých přírodních éterických olejů se vyrábějí rovněž oleje syntetické. Jejich cena je několikanásobně nižší než cena éterických olejů přírodních. Jejich bioaktivita je však sporadická nebo žádná. Odpovídající biologickou aktivitu zaručují pouze 100% přírodní éterické oleje. Ty se získávají většinou z monokulturně pěstovaných rostlin, méně z rostlin divoce rostoucích. Při nákupu éterických olejů nám jistě […]

Více...

Získávání éterických olejů

Éterické oleje se získávají z rostlinných surovin, a to třemi technologickými postupy: Destilací suroviny ve svěžím stavu vodní parou. Touto metodou se získává většina éterických olejů. Extrakcí organickými rozpouštědly. Při získávání éterických olejů z květů se používá petroléter nebo benzin. Takto získaná surovina je označována jako KONKRÉTNÍ neboli KONKRET. „Konkrétní“ éterický olej obsahuje vedle vonných […]

Více...

Biogeneze silic

Rostlinné silice jsou zdrojem pro získání éterických olejů. Jsou produktem sekundárního metabolismu rostlin, během kterého dochází k degradaci látek metabolismu primárního, tedy cukrů, tuků a bílkovin. Látky obsažené v silicích vznikají dvěma biogenetickými pochody. Hlavním je tzv. mevalonátová cesta, kdy se tvoří látky terpenické. Dalším pochodem je tzv. šikimátová cesta, kdy jsou tvořeny např. kumariny, furokumariny […]

Více...

Rostlinné silice

Rostlinné silice patří mezi látky aromatické. Využívají se ve velké míře v kosmetickém, farmaceutickém, potravinářském průmyslu a dalších oborech. Aromatické látky působí na čichové nebo chuťové receptory člověka a vyvolávají dojem vůně nebo chuti. Komplexní vjem vyvolaný vonnými a chuťovými látkami se označuje jako AROMA. Aromatické látky rostlin – silice vyvolávají u živých organismů vedle vjemu […]

Více...
Starší články