Konferenci pořádá Odborná společnost české aromaterapie, z.s., Libocká 213/39, 162 00 Praha 6, IČ: 09754920.

Přihlášení

Přihlášení na konferenci probíhá prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách www.aromaterapie.cz.

Prostřednictvím formuláře je možné přihlásit více osob. V takovém případě je třeba do pole Poznámka uvést jména a příjmení všech přihlašovaných osob a informaci o jejich případném členství v OSČA. Ujistěte se, že je ve formuláři uveden správný e-mail, na něj Vám následně přijde potvrzení o rezervaci místa na konferenci a údaje k platbě.  Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail, zkontrolujte složku spam, případně nás kontaktujte na info@aromaterapie.cz.

Úhrada vstupného

Vstupné se hradí bankovním převodem. Při platbě uvádějte variabilní symbol, který Vám byl zaslán v potvrzovacím e-mailu.

Vstupné je třeba uhradit do 7 dnů od provedení rezervace, nejpozději 14 dní před začátkem konference. V opačném případě bude Vaše rezervace zrušena. Po přijetí platby dojde ke schválení rezervace místa na konferenci. Schválená rezervace se považuje za závaznou přihlášku, na kterou se vztahují storno podmínky uvedené níže.

Storno podmínky

Storno ze strany klienta:

Vstupné je vráceno pouze v případě oznámení neúčasti nejpozději 7 dní před začátkem konference, a to e-mailem na adresu info@aromaterapie.cz.

Vstupné je možné převést na jinou osobu, která provede rezervaci prostřednictvím rezervačního formuláře. V případě žádosti o převedení vstupného na jinou osobu nás prosím kontaktujte na adrese info@aromaterapie.cz.

Storno ze strany pořadatele kurzu:

Vstupné je vráceno v plné výši.