Autor: Ing. Marta Procházková, 10. 10. 2019

Napsala jsem diplomovou práci na téma „Využití aromaterapie při zvládání stresu dospívajících“. Co všechno může ovlivnit fenomén dnešní doby – stres? Je známo, že nadměrný a dlouhodobý stres může způsobit řadu zdravotních problémů. Každý z nás pravděpodobně někdy pocítil v souvislosti se stresem nepříjemné pocity, které jsou spolu s dalšími varovnými signály znamením, že se tělo dostalo do nepříznivé situace. Tyto signály by nás měly varovat ještě před tím, než se objeví nemoc. Ve své práci se zaměřuji především na dospívající generaci, neboť dospívající se dostávají pod tlak čím dál tím více – ať už vlivem požadavků současné doby, která klade velký tlak na výkon, znalosti a zvládání více činností najednou.  V neposlední řadě se mohou dostávat do stresu i v souvislosti s používáním moderních technologií, které sice řadu věcí usnadňují, ale mohou působit i jako stresory. Zároveň musí „teenageři“ projít v období dospívání významnými změnami, během nichž se ze závislého dítěte stává samostatný dospělý člověk.

V mé práci je kladen důraz na to, jak může aromaterapie účinně pomoci zlepšit reakce dospívajících na stres a ulevit při různých obtížích souvisejících se stresem. Při výběru éterických olejů jsem vycházela z diagnostiky dle tradiční čínské medicíny a zároveň ze současných poznatků aromapsychologie.

Z hlediska tradiční čínské medicíny jsou stres a napětí nejčastěji spojovány s Játry a se Srdcem – odráží tedy nerovnováhu v elementu Dřevo a Oheň. Napjatý stav mysli a těla představuje stagnaci energie, vitální síly, která se nahromadila a ztuhla. Játra souvisí dle tradiční čínské medicíny s emocí hněvu. Cílem terapie je utišení hněvu, pokud je nepatřičný – jedná se o hněv projevený, který způsobuje vzestup energie. Dále může být terapeutickým cílem uvolnění napětí v případech, kdy hněv projeven nebyl (stagnace energie) a způsobuje podrážděnost nebo se projevuje fyzicky. Deprese je naopak důsledkem nedostatku hněvu – agrese je obrácena dovnitř. Konečným přínosem terapie je obnova vnitřního smyslu pro toleranci a laskavost.

Účinným pomocníkem z rostlinné říše se u řady klientů stal éterický olej z bergamotu získávaný z kůry plodů keře Citrus bergamia. Tento éterický olej velmi voněl klientům, kteří popisovali, že jsou ve velkém stresu, a výborně se hodil na rozproudění stagnující jaterní energie, která negativně ovlivňovala i žaludek. Zde se potvrdil předpoklad, že bergamot umí zklidnit stres a rozhýbat stagnující energii a je určen pro jedince, kteří trpí špatným trávením nervového původu a nechutenstvím v důsledku nahromaděného stresu. Navíc přispívá k přesměrování nervové energie od neproduktivního návykového chování a pomáhá znovu objevit spontánnost a optimismus. Bergamot má zároveň silné adaptogenní účinky, což přináší výsledky při stresových a poststresových poruchách. Adaptogenní efekt se projevuje zlepšením celkového duševního stavu, regulací činnosti vegetativní nervové soustavy, sympatického a parasympatického nervstva. Velmi se osvědčil u klienta, který trpěl velkým stresem ze zkoušek.

Téměř všichni dospívající, se kterými jsem pracovala, se dostávali do stresu díky velké zátěži a přetížení. Účinným pomocníkem mi byl v těchto případech éterický olej z benzoe získávaný z pryskyřice tropického stromu Styrax benzoin. Díky své teplé a suché povaze se hodil k prohřátí a zklidnění v okamžiku, kdy si klientka stěžovala na únavu a přetížení. Tento éterický olej jí dopřál příjemný odpočinek a odložil řešení úkolů na pozdější dobu.

Rozmarýn (Rosmarinus officinalis) pomohl u řady klientů doplnit energii jang a spolu s pomerančem (Citrus sinensis) rozproudit stagnující energii jater. Na podporu tolerance a celkové zklidnění jsem často využívala heřmánek modrý (Matricaria chamomilla).  Heřmánkový olej zároveň pomáhá uvolnit nervový stres jakéhokoli druhu a hodí se na napětí nahromaděné v solar plexu. Fenykl (Foeniculum vulgare) jsem využívala tehdy, když bylo potřeba podpořit trávení – ať už potravy nebo i strávení emocí, které se objevily v souvislosti se stresem nebo přetížením. Neméně důležitým éterickým olejem pro mě byla růže (Rosa damascena), která pomáhala klientům obnovit sebelásku, pohodu, uklidnit mysl a posílit energii Srdce.

Spolu s aromaterapií bylo nutné se zamyslet nad stresory, kterým byli klienti vystaveni a aktivně řešit, které z nich je možné eliminovat. Ruku v ruce s tím jsme pracovali na vnitřním potenciálu zvládání stresových situací prostřednictvím lepší kontroly nad myšlenkovými procesy např. za pomoci relaxačních cvičení.

Za neméně důležitou pro (nejen) dospívající generaci považuji schopnost naučit se včas a kultivovanou formou vyjadřovat svoje pocity, protože potom bude i energie v těle volně proudit. Potom nebude docházet k tomu, že by byly emoce v nevyjádřené formě skrytým spouštěčem různých zdravotních problémů.

Zdroje:

KREJČÍ, Barbora. Aromaterapie v péči o duši. Praha: AČA, Institut aromaterapie, 2017.

MOJAY, Gabriel. Aromaterapie pro léčení duše. Praha: Alternativa, 2000.

NOVÁK, Petr. Diagnostika obličeje a pěti elementů. Praha: AČA, Institut aromaterapie, 2018.

SAKOV, Igor V. Vůně pro duši. Praha: One Woman Press, 2010. ISBN 978-80-86356-51-8.

ZRUBECKÁ, Adéla. Aromaterapie a TČM. Praha: AČA, Institut aromaterapie, 2018.