IFPA neschvaľuje prijímanie esenciálnych olejov prehĺtaním a ani žiadnou inou vnútornou cestou. Vnútorné užívanie esenciálnych olejov nie je zahrnuté v učebných osnovách škôl, vydávajúcich diplomy IFPA, od všetkých akreditovaných škôl požadujeme, aby sa tým riadili.

IFPA sa domnieva, že pri užívaní esenciálnych olejov prehĺtaním existuje potenciálne bezpečnostné riziko, ako podráždenie úst, žalúdka a všeobecné gastrické podráždenie. Prehĺtanie tiež zvyšuje riziko liekových interakcií a predávkovania, pretože telo absorbuje vyššie dávky esenciálneho oleja ako pri aplikácií inými ako vnútornými spôsobmi.

Neexistujú všeobecné vypracované a dohodnuté štandardy a normy v tomto odvetví (v aromaterapii) týkajúce sa kvality a triedy esenciálnych olejov, ktoré by ich považovali za bezpečné na vnútorné zažívanie. Prehĺtanie zahŕňa pitie kvapiek esenciálnych olejov pridaných do vody alebo do iných tekutín.

Používanie neriedených esenciálnych olejov

Liečba aromaterapiou, pri ktorej je na pokožku nanesený neriedený esenciálny olej, nespĺňa kritéria pre bezpečnú prax stanovené v IFPA. Okrem možných hore uvedených kožných reakcií môžu neriedené esenciálne oleje predstavovať ďalšie riziko pre ľudí so zhoršenou funkciou pečene alebo obličiek, pre ľudí so srdcovými chorobami, pri užívaní liekov na riedenie krvi a pri alergiách na aspirín alebo pri iných ochoreniach. IFPA neodporúča používať neriedené esenciálne oleje na pokožku, pretože sú to silné a koncentrované látky. Zriedenie esenciálnych olejov v nosiči znižuje riziko podráždenia a senzibilizačných (alergických) reakcií.

Zdroje informácií

• Atlantic Institute (2014-18) Injury Reports 2014-2018. Accessed 27/09/19, available from http://aromatherapyunited.org/injury-reports/

• Buckle J, 2015. Clinical Aromatherapy – Essential Oils in Healthcare, 3rd edition. Elsevier, p28

• Massachusetts State Board of Nursing. 2012. Advisory Ruling Number: 9801. Holistic Nursing and Complementary/Alternative Modalities

• Tisserand Institute (2015-19), How to Use Essential Oils Safely: Oral ingestion. Accessed 27/09/19, available from https://tisserandinstitute.org/safety/safety-guidelines/

• Tisserand Institute (2015-19), How to Use Essential Oils Safely: Topical use and dilution. Accessed 27/09/19, available from https://tisserandinstitute.org/safety/safety-guidelines/

• Tisserand R & Young R (2014) Essential Oil Safety (second edition), Edinburgh, London, New York et al: Churchill Livingstone Elsevier

International Federation of Professional Aromatherapists

82 Ashby Road, Hinckley, Leicestershire LE10 1SN

Phone 01455 637987. Email admin@ifparoma.org

www.ifparoma.org

 Edition 2 5/11/19 JF

Preložila: Mgr. Petra Biháry, MIFPA, profesionálny aromaterapeut