Endometrióza je onemocnění, které je diagnostikováno u stále většího počtu žen v produktivním věku. Odhaduje se, že toto onemocnění se týká asi 176 miliónů žen na celém světě. Při endometrióze se sliznice, která se za normálních podmínek vyskytuje pouze v děloze, objevuje také na jiných místech v těle, často v dutině břišní. Příznaky bývají velmi rozmanité, od bolesti v oblasti pánevní, bolesti hlavy až po psychické problémy a únavu.

Ačkoli jasné příčiny endometriózy nejsou klasické medicíně známy, existuje několik teorií, které vysvětlují, co by mohlo za vznikem tohoto onemocnění v lidském těle stát. Udává se, že příčinou tohoto onemocnění je kombinace genetických, hormonálních, imunitních a environmentálních vlivů.

Léčba je i v dnešní západní medicíně velmi nejistá. Nejčastěji se aplikuje kombinace chirurgické léčby s léčbou hormonální. Bohužel velmi často dochází k recidivě onemocnění. Moderní léčba především mírní příznaky onemocnění.

Onemocnění má velmi často negativní dopad na psychické zdraví ženy.

Klasická léčba může být propojena s různými alternativními možnostmi léčby, například s aromaterapií, fytoterapií, TČM, ayurvédou apod. Alternativní medicína spolu se západní medicínou může vytvořit komplexní léčebný přístup k tomuto onemocnění.

V experimentální části své práce jsem se pokusila zjistit, jestli aromaterapie může přinést úlevu od bolestí a jiných nepříjemných symptomů, které často toto nemocnění doprovázejí. Vytvořila jsem směsi z vybraných esenciálních olejů, které jsem aplikovala formou automasáže pravidelně každý den po dobu šesti měsíců. Léčebný program jsem doplnila o reflexní terapii, akupresuru a fytoterapii. Od 4. měsíce výzkumu jsem užívala drmek obecný ( Vitex agnus cactus ) ve formě kapslí.

Výsledkem mého výzkumu je, že použití aromaterapie samotné v akutní fázi onemocnění nedokáže účinně zmírnit bolestivé stavy spojené s endometriózou. Nicméně použití esenciálních olejů může významně přispět ke zlepšení psychického stavu ženy, což je při tomto onemocnění neméně důležité. Jako účinný prostředek ke zlepšení nepříjemných stavů spojených s endometriózou se ukázal drcený drmek obecný, který jsem užívala vnitřně formou jedné kapsle denně. Již v průběhu jednoho měsíce užívání došlo k významnému zlepšení zdravotního stavu.

Literatura

Knihy:

BOWICK, Samantha. Living With Endometriosis: TheComplete Guide to Risk Factors, Symptoms, and TreatmentOptions. Hatherleigh, England: Hatherleigh Press, 2018. ISBN 978-1-57826-746-0.

HOŘEJŠÍ, Václav, BARTŮŇKOVÁ, Jiřina. Základy imunologie. Praha: Triton, 2017. ISBN 978-8-07553-250-3.

KUČERA, Eduard. Endometrióza: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7345-144-8.

KUSMIREK, Jan. Tekuté slunce: rostlinné oleje pro masáže, aromaterapii, kosmetiku a výživu. Přeložila Viola Lyčková, přeložil Oldřich Vyhnálek. Praha: One Woman Press, 2005. ISBN 80-86356-41-8.

SECKIN, Tamer. Recognizing and Treating Endometriosis. Nashville, Tennessee: Turner Publishing Company, 2016. ISBN 978-1-68162-112-8.

WORWOOD, Valerie Ann. STONEHOUSE, Julia. TheEndometriosis Natural Treatment Program: A Complete Self-Help Plan for Improving Health and Well-Being. Novato, California: New World Library, 2007. ISBN 978-1-57731-569-8.

Článek je od Moniky Praxové a je to zároveň výtažek z její závěrečné práce v Institutu aromaterapie 10/2019