602194_496848403707079_1852019541_nReakce Kateřiny Svoboda na výroky spolku Sysifos o aromaterapii.
Díky Katerino, že tě máme. Je skvělé mít ve svém středu odborníky – velmi si toho vážíme! Za AČA Veronika
„Aromaterapie používá éterické oleje (EO) pro úlevu při celé škále problémů fyzického i psychického původu. Často se spojuje s masáží a fyzioterapií. Odborný registrovaný aromaterapeut je obeznámen s klinickými problémy a uvědomuje si odpovědně rozsah a účinnost zásahu do regeneračního procesu. Během posledních 10 ti let byly publikovány stovky odborných článků a studií o účinnosti EO v následujících oblastech: farmakologické studie (in vivo and in vitro), které se týkají celé škály problémů a zahrnují antioxidační, antibakteriální, antivirové, protiplísňové, protizánětlivé a protirakovinné účinky; studie klinické, s nejrůznějšími aspekty, jako například hojení ran, použití EO v zubním lékařství, použití EO u pacientů s Parkinsovou chorobou a dalšími neurologickými problémy, a vliv EO na systém nervový, dýchací, gastrointestinální a srdeční. Komplexní přístup k vědeckým článkům a databázím je přes Review of Aromatic and Medicinal Plants, CAB Abstracts, který je publikován každé dva měsíce a obsahuje vědecké články z řady zemí světa. Každý rok se publikuje v této sérii přibližně 5000 přehledů vybraných ze 158 zemí v 50 jazycích. Vstup do elektronické databáze je možný přes univerzitní knihovny. Elektronická adresa je www.cabi.org.
Dr. Kateřina Svoboda (BSc Hons, PhD) vystudovala VŠZ v Praze, obor fyziologie rostlin, doktorát získala na Farmaceutické fakultě Glasgow University ve Skotsku, kde následně 28 let přednášela na katedře biologie rostlin. Zde také vedla výzkum aromatických a léčivých rostlin se specializací na fyziologii, biochemii a molekulární biologii. Publikovala 80 odborných prací o aromatických rostlinách a měla 70 přednášek na odborných konferencích. Strávila rok v Japonsku, kam se později několikrát vrátila, a kde pracovala na výzkumu bioaktivity sekundárních metabolitů z aromatických rostlin.Katarina

Je častým hostem mezinárodních konferencí po celém světě a mimo jiné vyučuje na Institutu Aromaterapie v Praze.

 

 

 

Sysifos:    http://www.sysifos.cz/files/Alternativni_medicina_Hert.pdf