stresČasto obecně hovoříme o stresu, aniž bychom si plně uvědomili, že skutečně bývá prapříčinou bolestí a duševní trýzně. Stres jako jeden z rozhodujících faktorů vychýlení z psychické a fyzické rovnováhy, jako prapříčina fyzické bolesti, oslabující tělo a psychiku, a to až do situací, kdy už člověk není schopen činit rozhodnutí, natož je realizovat, kdy už jen existuje, ale vlastně nežije.
Ve své práci v zásadě sleduji působení stresových faktorů zejména v souvislosti s bolestmi zad a potížemi kloubního a páteřního systému. Věřím, že i v těchto případech je příčina uvnitř – v duši a způsobu myšlení – úlevu od fyzické bolesti ale praktikuji jako první krok, aby klient měl pak sílu a chuť ptát se sám – proč? Přestože s aromaterapií pracuji ve většině případech až sekundárně, považuji ji za úžasnou terapii. Praktikuji především reflexní fyzioterapii a přitom využívám aromaterapii a další metody z tradiční čínské medicíny (např. akupresuru, aurikuloterapii). Éterické oleje jsou pak nádhernou tečkou za celkovým ošetřením.
Ve sledovaných případech se tedy zaměřuji nejprve na uvolnění páteře reflexní metodou a zakončuji vtíráním éterických olejů do zad a šíje, při dalších návštěvách pak formou masáží. Oleje volím podle několika hledisek:
– účinek na svaly, svalové úpony a bolesti kloubů, zlepšení cirkulace v žilním a lymfatickém systému
– zařazení k prvkům podle tradiční čínské medicíny a jejich energetickým kvalitám
– účinek olejů na psychiku.
Před vlastním uvolněním páteře dávám případně vybraný olej klientovi přičichnout a opakovaně pak také před prací s podvědomím metodami tzv. „Mentálního auditingu“ nebo „Moudré mysli“.

Co je to stres
Slovo, za nímž se skrývá mnoho symptomů a mnoho souvislostí. Žijeme v době, která je typická tlakem na výkon, obavou ze ztráty zaměstnání, což pro mnoho lidí znamená ztrátu smyslu života, trpíme nedostatkem času. A tak si to zapisujeme i do podvědomí a začínáme se cítit jako štvanci. Nejsou toho ušetření ani mladí lidé.
Osobně stres chápu jako zatížení psychické a následně fyzické, rozumím tím také trýzeň, utrpení, zátěž, tíseň, ale i infekce, střídání vysokých a nízkých teplot, nervové podráždění, působení volných radikálů a podobně. Vždy však tyto podněty mají, nejsou-li správně zvládnuty, negativní vliv na psychiku a tělo nebo obráceně. Není-li nalezena příčina a člověk nezmění své myšlení, nastává bludný kruh.

Stres z pohledu západní medicíny 
Zahraniční materiály uvádějí jako původce stresu alarmující řetězovou reakci organizmu na nebezpečnou situaci. „Alarmující signály přicházejí myslí do mezimozku. Nervové dráhy vedou signály dál, ovlivňují kůru nadledvin, která vylučuje adrenalin a noradrenalin. Ty se postarají o rozšíření průdušek, svaly mají k dispozici energii z tuků a cukrů, srdce tluče rychleji, tlak krve stoupá. Pokud není tato situace okamžitě překonána, přichází ke slovu kůra nadledvin s hormonem cortisolem. Tím se tělo dlouhodobě obrňuje proti nejrůznějším útokům. Jeho přítomnost lze prokázat ve slinách a je důkazem stresu.“
Pak je potřeba najít novou energii a doplňovat minerály, stopové prvky i vitamíny.
Při stresu se vylučuje z těla mimo jiné až 70% draslíku a zinku. Zinek je velmi dobrým vodičem, a proto při jeho ztrátě dochází k ochabování nervových vláken a tedy impulsů pro celý nervový systém, jak centrální, tak i vegetativní, tedy i pro kosterní a hladké svalstvo. V této souvislosti lze hovořit i o úloze křemíku.
Co se svalového systému týká, jsou důležité i další stopové prvky a to draslík (brání svalovým křečím), měď (působí proti svalovým bolestem), selen (podporuje vývin svalů), vápník (extrémní nedostatek vede ke křečím), železo (zlepšuje zásobování kyslíkem, a tím výkonnost), hořčík (nedostatek často způsobuje křeče lýtek a poruchy prokrvení), mangan (stimuluje látkovou výměnu ve svalech – revmatici, sportovci), stejně tak vitamíny řady B, především B6 a další.

Stres z pohledu tradiční čínské medicíny 
Bolesti zad víceméně souvisejí s poruchou toku energie v těle, po drahách nazývaných meridiány. Meridiány jsou spojovány vždy s určitými orgány a při oslabení energie (Čchi) jednoho z orgánů konkrétního prvku dochází postupně k oslabování dalších, což vede k fyzickým a emocionálním projevům, symptomům. A právě aromaterapie velmi dobře působí na energetické blokády a disharmonie. Éterické oleje uvolňují a harmonizují „napjatou“ vitální energii, redukují tlak vyvolaný emocionálním stresem a duševním napětím, zlepšují tok Čchi, která se nahromadila a způsobila blokádu.
V čínské medicíně jsou Játra v prvku Dřeva jedním z nejdůležitějších orgánů, které mají přímý vliv na symptomy stresu. Jejich klíčovou úlohou je hromadění Krve a jsou zodpovědná za hladký tok energie v celém těle a ve vědomí. Když tělo odpočívá, Játra hromadí Krev a v okamžiku probuzení ji vydávají tělu. Je-li tok energie
narušen, může se vyskytnout celá řada symptomů, které zvyšují fyzické a mentální napětí v psychoorganismu.
Pokud játra otečou, například z důvodu výživy obsahující mnoho nasycených mastných kyselin nebo alkoholu, tlačí pak na svaly a obratle, a tak se může zkřivit páteř. A protože jsou nervové dráhy probíhající v páteři spojené s vnitřními orgány, mohou se bolesti zad vztahovat k nerovnováze vnitřních orgánů, především jater, žlučníku, srdce, sleziny a ledvin.
Co považuji za zajímavé v souvislosti s mým pozorováním, je údaj o souvztažnosti se svalstvem, šlachami a vazy. Játra jim posílají Krev, a pokud se tak nestane, tělo ztrácí pružnost, svaly ztrácejí schopnost natahovat se a zkracovat, může se objevit necitlivost (odkrvení), spasmy a ztráta pohyblivosti v kloubech. Vážnější disharmonie mohou vést až k třesům. Žlučník pomáhá Játrům se svaly, dává jim možnost pohybu a hbitosti. Jennifer Harperová uvádí souvislosti i s křečemi. Při všech nemocech, na kterých se podílejí i šlachy, je proto dobré všimnout si prvku Dřeva. Stejně tak spasmy v oblasti šíje, ramen a také ve střední části zad souvisí s tímto prvkem. To se mi na sledovaných případech opravdu potvrdilo.
To, co jsem příliš nepředpokládala, byla pak skutečnost, že ve všech sledovaných případech měli klienti také nedostatek Čchi ve Slezině. Předpokládám, že se jednalo o důsledek stagnace Čchi v Játrech. Méně se mi objevila souvislost s nedostatkem jinu nebo Čchi v Ledvinách.
Kdo nehledá skutečnou příčinu a nepochopí, že bolest zad není jen bolestí těla, kdo přetrvává ve starém způsobu myšlení a neumí si poradit s psychosociálními vazbami, přestává spát, dostavuje se únava a postupně se vyčerpává celý organizmus. Vzniká neurastenie, syndrom chronické únavy, vyhoření a další těžké nemoci, na něž náš svět nenašel skutečný obecně platný lék. To nejlepší co můžeme udělat sami pro sebe i pro druhé je prevence a vysvětlování jejího významu pro osobní budoucnost, kterou má každý ve svých rukou.

Zmírnění následků stresu pomocí aromaterapie

Efekt reflexního uvolnění
Klienti, kteří ke mně přicházeli a přicházejí, mají v 90 % potíže, obecně řečeno, s bolestmi v zádech a v oblasti krční páteře. Zpočátku jsem uvolňovala pouze krční páteř, postupně jsem přidala i lůžkové postupy, takže mohu klientovi efektivně napravit disbalance v celých zádech – od krční páteře až po kostrč.
Začínám tzv. nepřímým reflexním uvolněním – pracuji tlakově s ploškami páteře na prstech a chodidlech, nejprve na pravé noze, pak na levé. Klient sedí naproti mně, ještě oblečený, a postupně si dávám každou nohu na klín na srolovaný ručník. V této chvíli je stále ještě příležitost na úvodní rozhovor. Klient se obvykle v této fázi postupně zklidňuje z nervózního očekávání. Jakmile cítím, že se uvolnila a prohřála tímto způsobem oblast krční páteře a ramenních pásů, požádám klienta, aby se vysvlékl do půli těla a posadil se na židli. Začínám uvolňovat tzv. přímým způsobem – přes svaly a úpony na zádech, metodou Ing. Jiřího Janči.
Stává se, že ramenní pásy není možné vůbec uvolnit, jsou tvrdé a velmi bolestivé. V tomto případě použiji metodu zvanou „Mentální auditing“. Klient zavře oči a já se ptám, zda má starosti. Přitom ho vždy oslovím jménem. Je zajímavé jak je někdy těžké vysvětlit, že i běžné starosti mohou organizmus zatěžovat. Jakmile řekne ano, požádám ho, aby si starost představil v duchu a pro sebe ji pojmenoval. Pak jej požádám, aby ji zabalil do bubliny a jemně vyfoukl z hlavy ven, před sebe a nechal ji volně klesnout k zemi, kde se mění ve zvířátko. Takto postupujeme třikrát. Nakonec jej požádám, aby zvířátkům poslal lásku a třikrát nahlas vyslovil: „ S lásku vás propouštím“. Pak ho požádám, aby je nechal odejít. Podle toho, jak se to komu daří, volím další doplňující postupy. Nakonec mu poděkuji a překontrolujeme spolu bolestivost ramen. Klient se v 90 % cítí psychicky lépe a ramenní pásy jsou bez bolesti. V případě, že se mu to nedaří, dávám mu čichnout silici, o které si myslím, že by mu mohla pomoci.
Někdy použiji i metodu „Moudrá mysl“. Klient zavře oči a já požádám nahlas naše podvědomí, naši Moudrou mysl, aby nám ukázala příčinu bolesti, aby nás vedla do situace, ve které bolest vznikla. Klient se uvolní, vynechá rozum a jen čeká, co se mu objeví před očima nebo ho napadne. Cokoliv, i barva. Pak se ho zeptám, jaké má pocity. Obvykle to bývá strach, vztek, lítost. Pak se vracíme do přítomnosti a požádám klienta, aby třikrát nahlas vyslovil: „ Bolest (případně jinou emoci) proměňuji v lásku“. Pak jej vedu znovu do té situace a opět se ptám na pocity. Většinou jsou jiné, pozitivnější. Pak se opět vrátíme do přítomnosti a ptám se jej, jak se cítí. V případě, že lépe či dobře, poděkuji mu, on otevře oči a já překontroluji bolestivost daných oblastí. Opět v 90 % případů je efekt vynikající. S oběma metodami mě seznámil Július Pataky.
Pak přejdu k další fázi uvolňování. Požádám klienta, aby si odložil další oděv a položil se na lehátko. Přikryji jej osuškou a dokončím uvolnění v oblasti lopatek, beder, SI skloubení a kostrče. Poté přezkouším bolestivost některých plošek, polohu kostrče a je-li vše už v pořádku, aplikuji éterické oleje ve směsi. Používám jako základní Pí slunečnicový olej, při volbě silic se řídím diagnostikou jazyka a obličeje, pozornost věnuji také klientovu celkovému projevu a očím. Do zad a šíje směs pouze vetřu, protože pro tělo by byla masáž v tuto chvíli velkou zátěží. Aplikuji však tahy z aromamasáže, zejména ve spojení s hlazením po meridiánech močového měchýře. Velmi dobře jsem si všimla, jak pozitivně na tuto závěrečnou aplikaci olejů a doteků klienti reagují.

Efekt aromaterapeutický (masáže, doteky) 
Sledováním jednotlivých klientů a zpětnou vazbou s nimi jsem si ověřila, že i jemné vetření olejů krouživými pohyby a tahy po meridiánech působilo jako balzám, klienta zklidnilo a přineslo dobrou náladu. Silice přinášejí okamžitý efekt přes limbický systém a napomáhají pozitivní změně nálady a vidění světa i sebe sama v něm. Fakt, že silice působí ještě následně v těle, kdy přes pokožku vnikají do krve, která je roznáší po celém těle, do patřičných oblastí a orgánů, efekt aromaterapie jen zvyšuje.
Při další návštěvě pak, podle stavu klienta, volím hodinovou masáž. Nejčastěji masíruji záda, nohy zezadu i zepředu kvůli efektu na chodidlech, případně pouze chodidla, zakončuji šíjí nebo alespoň protažením šíje. Na celkové masáži se pak s klienty obvykle dohodneme až na další návštěvu nebo zůstane u ošetření hodinového. Klienti se po aromamasáži cítí dobře, uvolněně a odcházejí viditelně s chutí do života. Kromě efektu vyvolaného éterickými oleji se dostavuje i efekt dotekový. Z tohoto pohledu oceňuji celkovou sestavu masáže a jednotlivých tahů. Jsou cíleně vedeny i po energetických drahách a nervosvalových liniích, masáž uvolňuje energetické blokády a harmonizuje homeostatický systém v těle. Podle mých poznatků tím pak aromamasáž přispívá také k tomu, že spasmy a bolestivé projevy v kloubech, kostech a svalech se objevují stále řidčeji, intervaly návštěv z důvodů bolesti se prodlužují. Přesto všechno je však potřeba, aby klient pochopil, že odpovědnost za své zdraví má on sám.
Efekt doteku považuji za velmi důležitý. Receptory hmatu jsou po těle rozmístěny nerovnoměrně a každá část je tedy jinak citlivá. Nejméně citlivá jsou záda, nejvíce dlaně, hřbety rukou a tvář. Postupujeme tedy od nejvíce chráněných míst klienta tak, aby pro něj bylo snadnější se dotekům otevřít. Potvrdila mi to i jedna z klientek, když při odchodu řekla: „Mám potíže někoho si k sobě blízko pustit, masáž mi zaplatila maminka, a proto jsem tady byla. Kdybyste začínala od hlavy, tak vám uteču… Ale teď děkuji mamince, že mě objednala, jinak bych nikdy nepřišla a nepoznala, jak je to báječné.“ Projevuje se tedy, jak jsem přesvědčena, i potřeba být dotýkáni a hlazeni, protože nedostatkem doteků trpíme, jen si to nechceme přiznat. Bývá to považováno za slabost.

Dana (1955)
Klientku ke mně přivedly v květnu 2004 bolesti v zádech, zejména v oblasti hrudní a křížové páteře, kyčlí, ramen a hlavy. Byla velmi vyčerpaná, což by vzhledem k tomu, že práce jí naplňuje téměř všechen čas, nebylo nic udivujícího. Klientka podniká a je nejen společníkem, ale i výkonným managementem zároveň, nese tíži úvěru. Dodejme, že životospráva je nepravidelná, nevypila v té době ani litr tekutin za den a kouří 20 cigaret denně. Nehty má málo pevné, štěpí se. Mírně tmavé kruhy pod očima a nažloutlou barvu u kořene nosu. Jazyk načervenalý s jemným bílým povlakem, nateklý, po stranách otisky zubů a mělkou středovou rýhu nedosahující až ke špičce. Diagnostikovala jsem i podle dalších symptomů (změna barvy u kořene nosu) nedostatek Čchi ve Slezině, který vznikl na základě dlouhodobé stagnace Čchi Jater.
Uvolnila jsem jí komplexně celá záda včetně krční páteře, vetřela jí do zad směs gerania a levandule spaik (výborná na svalové spasmy). Na závěr jsme spolu chvíli povídaly o jejím životním stylu. Vzhledem k tomu, že byla zcela bez bolesti, uvolněná jak fyzicky, tak psychicky, rozhodla se pokračovat v ošetřování.
Na další návštěvu přišla za týden. Bolesti se nevrátily, cítila se ve větší pohodě, chyběla trochu energie. Tentokrát jsme provedly aromamasáž celého těla směsí gerania, levandule spaik a grepu, který jsem přidala na horkost v Játrech, navíc pomáhá zbavovat se přebytečných tekutin a z psychického hlediska odstraňuje nahromaděné důsledky hluboko uložených frustrací. Po ošetření se klientka cítila osvěžená, odpočatá, s čistou hlavou. Patrný byl i nárůst energie a dobré nálady.
Po čtrnácti dnech opět přišla unavená, tentokrát i s bolestí kyčle a ramen. Jazyk byl mírně zarudlejší na pohledově levém okraji, což indikuje zvýšené horko ve Žlučníku. Podle reflexní terapie souvisí obvykle bolest v ramenou či kyčlích právě se žlučníkem. Nejprve jsem si tedy ověřila reflexně a následně i aurikulodiagnosticky stav žlučníku, jater a nervového systému. Bylo evidentní, že není v pořádku, proto jsem elektrostimulačně ošetřila CNS II, sympatikus, kyčle, ledviny, nadledvinky, ramenní klouby, žlučník a bod Ž36. Na závěr jsme provedly masáž zad, chodidel a šíje směsí gerania, levandule spaik a grepu a přidala jsem kapku heřmánku modrého. Po ošetření se klientka cítila dobře, odcházela s optimismem a odhodláním něco pro sebe začít dělat (upravit pitný režim, alespoň 20 minut cvičit a zlepšit stravování).
Na čtvrté návštěvě se objevila usměvavá, bylo vidět, že je v pohodě. Ozývala se jen ramena, která ovšem měla bolestivá už osm let. Opět jsem nejprve elektrostimulačně ošetřila Ž36 a v mikrosystému ucha ramena, ledviny, nadledvinky, žlučník, plíce a bod stresu. Poté jsem provedla masáž zad, chodidel a šíje směsí gerania, levandule spaik, grepu a bergamotu. Klientka odcházela spokojená.
Za čtrnáct dní přišla unavená, bez energie, nespokojená, aniž by přesně mohla říci proč. Tentokrát jsme masírovaly záda, nohy a šíji směsí s přidaným heřmánkem, zejména pro jeho psychologické účinky na přehnané tužby ega. Před odchodem jsme si chvíli povídaly o její práci a životních hodnotách. Odcházela spokojená, klidná, s patrným nárůstem vitality.
Na další návštěvu přišla znovu s bolestmi v krční páteři a zejména v křížové oblasti. Po úvodním nepřímém uvolnění jsem záda uvolnila znovu komplexně a na závěr jí vetřela do zad a šíje směs gerania, levandule spaik, grepu a borovice (pro její účinky na Ledviny, Plíce a nervy). Klientka odcházela uvolněná a spokojená. Za dva dny mi telefonovala, že teprve tehdy zcela povolily bolesti v kříži.
Závěr: Klientka Dana žije velmi aktivním životem a je hodně zatížená stresovými faktory z několika stran. Sice uvádí, že se s nimi vyrovnává už dobře, ale tělo ji usvědčuje z nevědomé nepravdy. Ví o tom, že své zdraví a stav pohody má především ona ve svých rukou a je rozhodnuta něco pro sebe dělat. Chce si dopřát alespoň jednou týdně také trochu volna jen pro sebe. Pokud se jí to podaří, jsem přesvědčena, že se její potíže budou vracet ještě méně častěji a s menší intenzitou a rychleji odezní. Aromaterapie jí pomáhá objevit, co si nechce přiznat, uvolnit se, nechat věci plynout, odpočinout si, aby mohla nabrat novou energii.

František (1956)
Klient ke mně přišel poprvé v červenci 2004 s bolestmi zad při dlouhém stání, s bolestmi krční páteře, které vycházely z ramen, pociťoval je i mezi lopatkami. Celkově je hubený a převládajícími emocemi jsou u něj vztek a starost. Jen tak mimochodem se zmínil o červených skvrnkách, které se mu objevují na těle, zejména v zimě, sloupnou se, zbělají a zůstanou. Ve vlasech zůstávají jako strupy. Jazyk má růžový s jemným bílým povlakem, mírně nateklý, vlhký, s otisky zubů po stranách. Pracuje jako vyšší státní úředník, ale necítí se tam dobře. Diagnostikovala jsem stagnaci Čchi v Játrech jako prvotní (potlačovaná zlost, frustrace, bolesti mezi lopatkami) s následkem nedostatku Čchi ve Slezině.
Prvotní ošetření bylo opět cílené na komplexní uvolnění zad a šíje, poté jsem mu vetřela směs levandule (zprůchodňuje jaterní Čchi, zchlazuje a uvolňuje emoce), benzoe (velmi dobře ošetřuje Slezinu) a cedru (odstraňuje vlhkost a posiluje Ledviny a Slezinu/Slinivku) do zad a chodidel aromamasážní technikou. Klient se po ošetření cítil podstatně lépe. Ačkoliv popíral, že by se původně cítil unavený, byl zcela zjevný nárůst energie při odchodu. Dohodli jsme se na další terapii za týden.
Na druhé návštěvě klient uvedl, že bolesti v ramenech se zmenšily o 90 %, krční páteř byla zcela uvolněná asi 10 dní, pak se vrátil spasmus, a to zejména na levé straně. Potíže mu dělal úklon na stejnou stranu. V rámci ošetření jsem provedla elektrostimulaci na mikrosystému ucha, a to krční páteř, ramena, trapézy. Poté jsem provedla masáž zad, chodidel a šíje směsí s benzoe, majoránky (posiluje Čchi a její cirkulaci a uklidňuje mysl) a levandule.
Ihned po ukončení terapie se uvolnil bolestivý spasmus na levé straně krční páteře. Klient se cítil velmi dobře.
Na třetí návštěvu přišel opět za týden. Uvedl, že bolest v ramenech se objevuje už jen občas, a to při zátěžovém cviku „Pozdrav Zemi“. V průběhu krátkého úvodního rozhovoru vyšlo najevo, že se v práci cítí naštvaný a stresovaný. V rámci terapie jsem opět elektrostimulačně ošetřila body ramen, trapézů, krční páteře a přidala jsem slezinu, žlučník, tlusté střevo a ledviny. Poté jsem opět masírovala záda, chodidla a šíji směsí benzoe, cedru a bergamotu (přimíchala jsem jej tentokrát místo levandule zejména pro jeho účinek na nervový systém a harmonizaci jaterní Čchi). Klient se po ošetření cítil uvolněný, byl v dobré náladě. Na domácí ošetření červených skvrn a boláků ve vlasech jsem namíchala směs gerania, levandule a heřmánku modrého do pupalkového oleje. Vysvětlila jsem mu rovněž principy reflexního stimulování ledvin, jater, žlučníku a sleziny.
Čtvrtá návštěva se uskutečnila znovu za týden. Klient se cítil dobře, fyzické potíže už žádné necítil, a to ani, jak řekl, po velmi zátěžovém víkendu. Cítí se lépe fyzicky i psychicky a přál si znovu namíchat olej na domácí ošetření. Po úvodním krátkém povídání jsem provedla masáž zad, nohou a šíje směsí benzoe, bergamotu a borovice (přimíchala jsem ji kvůli jejímu posilujícímu účinku na Plíce, Ledviny a nervy, abych posílila i další prvky a usnadnila tak celkovou harmonizaci). Klient odcházel velmi spokojený, klidný a s dobrou náladou. Při další návštěvě uvedl, že se cítí více v pohodě, stresy v práci ho méně frustrují a rozhodl se začít znovu cvičit jógu. Po ošetření se cítil spokojeně, uvolněně a vyzařovala z něj dobrá nálada a vitalita.
Závěr: V pozadí potíží tohoto klienta spatřuji opět stres jako příčinu, či jednu z hlavních příčin. V rámci sledovaných terapií se náprava dostavila poměrně rychle a s trvalejším efektem. Potvrdila jsem si, že stresové faktory patří k příčinám mnoha nemocí, i zdánlivě nesouvisejících. Ošetřování aromamasážemi, kdy působí více faktorů najednou, spolu s prvotní nápravou postavení páteře a uvolnění celého svalového systému, především horní části trupu, je významnou první pomocí. Ovšem k tomu, aby byl efekt trvalý, je nutné, aby klient spolupracoval. František sám uvedl, že měl v dřívějších letech potíže s bolestmi zad, ramen a šíje daleko větší a zmírnil je podstatně právě cvičením jógy, a to postupně zhruba v průběhu dvou let. I toto zřejmě přispělo k rychlejšímu obnovení celkové zdravotní pohody.

Shrnutí
Procházím-li nazpět jednotlivými případy z mé praxe, zjišťuji, že společným a motivujícím momentem návštěv sledovaných klientů byly bolesti v zádech či oblasti šíje a další bolestivé stavy související s pohybovým aparátem. Nikdy to nebyla samotná psychická nepohoda jako startovací moment návštěvy. Teprve až bolest donutí člověka něco se sebou udělat. Ve většině případech diagnostika z jazyka ukázala na stagnaci Čchi Jater a nedostatek Čchi ve Slezině, méně často úbytek jinu v Ledvinách či Horkost v Srdci.
Rozdílný věk, povolání i sociální status nehrají v tomto případě roli. Stres lze chápat v celé šíři jeho působení – jako strach, potlačované emoce, osamění, přílišné zatížení, pocit, že děláme něco, co nechceme a ještě nejsme dostatečně oceněni a podobně.
Výsledky byly ve sledovaných případech rozdílné. Lepší byly v případě, kdy klient začal sám na sobě pracovat a něco pro sebe dělat, případně měnit alespoň částečně svůj životní styl.
Z pohledu více tzv. vědeckého můžeme hovořit o vlivu prostředí, zděděných genech, o volných radikálech či úloze křemíku. A právě volné radikály a křemík mě velmi zaujaly. Ve všech sledovaných případech chyběly minerály a klienti se ani nijak nechránili antioxidanty.
Z výzkumů jasně vyplývá, že je velmi důležitý původ a kvalita křemíku a jeho sloučenin (nedoporučuje se křemík minerální povahy, který může být i příčinou poškození ledvin, naopak doporučuje se křemík, u kterého je voda na křemík vázána ve formě tekutých krystalů). Křemík má schopnost vázat vodu a zabraňovat vysychání, které se u lidí projevuje degenerativními procesy páteře i nízkou pružností pokožky, přičemž lámající se a štěpící se nehty, unavená, suchá pokožka a lámavé vlasy se u mých klientů objevovaly jako jeden ze společných symptomů.
Překvapivé pro mě bylo zjištění, že na tvorbě vnitřních opiátů, tedy látek, které ovlivňují psychiku a vedení nervových vzruchů u člověka se také velmi podílí křemík dobře vázající vodu. Dokonce bylo vysledováno, že při stresu pozitivním (jsme velmi zatíženi, ale vše děláme rádi a s chutí) se zvyšuje koncentrace křemíku v ledvinách a vylučovací činnost při detoxikaci stoupá. Při stresu negativním (máme pocit, že děláme něco, co nechceme) dochází k neobjasněnému úbytku křemíku v ledvinách. Vzhledem k zaměření mé práce se mi tyto údaje jeví jako velmi zajímavé, zejména v souvislosti s vedením nervových vzruchů, psychikou a pružností, ohebností, nárazuvzdorností, tj. se šlachami, úpony, podkožním vazivem a kostmi a podobně.
Není už dnes žádným tajemstvím, že antioxidanty jsou považovány za elixír mládí. Ovlivňují cévní systém, srdce, pokožku, pozitivně se projevují u zmírnění následků cukrovky, stresu, posilují imunitu, zpomalují procesy stárnutí, očních nemocí, artritidy a dalších nemocí. Zmíním se proto jen ve stručnosti o výsledcích jednoho výzkumu, který mě velmi zaujal. V jedněch českých lázních provedli třítýdenní výzkum. Měřili speciálním přístrojem oxidační stres, a to na začátku léčby pacienty konkrétním antioxidačním přípravkem, prováděli také průběžné měření za přísně stanovených kritérií a při ukončení lázeňské kúry závěrečné měření. Tři týdny není mnoho, a tak ani neočekávali zvláštní efekt. Opak byl pravdou. Množství volných kyslíkových radikálů (oxidační stres) se měří v jednotkách Carr. Dobré hodnoty jsou 200-230 Carr, lehký oxidační stres 310-340 Carr a nad 400 Carr velice silný oxidační stres. Průměrná hodnota u 51 osob před užíváním antioxidantů dosahovala hodnot 348 Carr. Průměrná hodnota těchto pacientů po třech týdnech užívání dosahovala hodnot 218 Carr.
Shrnu-li své výsledky celkově, mohu konstatovat, že zásadním předpokladem pro dosažení déletrvajícího pocitu zdraví a pohody je ochota klienta pracovat na sobě a terapeut- aromaterapeut je skutečně jen tím, kdo může posvítit na cestu, a to ještě zezadu. Na této cestě má aromaterapie vynikající možnosti. Shledávám aromaterapii při uvolňování psychického i fyzického napětí, manifestujícího se v pohybovém aparátu, jako velmi významný nástroj. Účinky dobře volených silic působí na všech úrovních, je možno je tedy považovat za podstatnou součást holistického způsobu ošetření. Potvrzují mi to klienti, kteří dlouhé měsíce docházeli na různé rehabilitační programy a masáže – bez efektu.

MARTA PEJCHALOVÁ
Mgr. Marta Pejchalová pracuje jako reflexní fyzioterapeutka, odborná aromaterapeutka a masérka. Zaměřuje se zejména na nápravu těla a jeho navrácení do původní rovnováhy, v centru pozornosti je pohybový aparát, vaziva a klouby. Ve své praxi využívá jak znalosti z reflexní terapie (škola Julia Patakyho) a z aromaterapie (Institut aromaterapie), tak i z dalších souvisejících oborů jako etikoterapie, Feldenkreisova metoda řeči těla, výživa a její význam. Vede praxi v Jindřichově Hradci a ve Studené, tel.: 728 308 541