Gratulujeme Monice Praxové a Martě Procházkové k obhajobě diplomových prací a vítáme je mezi odbornými aromaterapeuty. Na další obhajoby se těšíme v neděli 22.3.2020.

Monika Praxová
Marta Procházková