Vážené kolegyně a kolegové,
oslovujeme Vás jako Odborné či Profesionální aromaterapeuty, kteří ukončili studium na Institutu aromaterapie,
nebo jako studenty, kteří studium aktuálně dokončují.
Jak jste si jistě povšimli, od jara 2018 probíhá studium na Institutu aromaterapie podle stanov IFPA, což absolventy
opravňuje k členství v mezinárodní organizaci IFPA.

Další informace v pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

Musím Vás upozornit na to, že vzhledem k organizační náročnosti bude otevře pro všechny absolventy pouze jeden běh doplňujícího
vzdělávání. V případě zájmu o studium kontaktujte Barboru Krejčí | e-mail: barbora@aromaterapie.cz
S pozdravem
Barbora