Aromaterapie pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami

Autorka: Lenka Kalivodová

V pátek 14. 5. a v sobotu 15. 5. 2023 patřily prostory Spojka Events v Karlíně účastníkům XXVI. aromaterapeutické konference s tématem péče o rodiny s dětmi se specifickými potřebami. Hlavní pozornost pak byla věnována dětem s poruchami autistického spektra (PAS) a s poruchami pozornosti (ADHD).

Co byl hlavní záměr? Chtěli jsme v rámci konference propojit kvalifikované aromaterapeuty a osoby pečující o děti se specifickými potřebami. Zprostředkovat pohled na dané téma z různých stran tak, aby aromaterapeuti nahlédli do světa dětí se specifickými potřebami a osoby o ně pečující získaly povědomí o možnostech aromaterapie v této oblasti.

Zahájili jsme netradičně třemi paralelními workshopy. Vladimíra Naušová prezentovala i s praktickou ukázkou „sílu“ a kouzlo doteku nejen v péči o děti se specifickými potřebami. Jonathan Benavides se věnoval důležitému tématu sebepéče terapeutů. Lenka Záveská Drábková pak posluchače provedla světem aromaterapeutických bylin. Všechny tři workshopy sklidily velký úspěch.

Samotnou konferenci pak v pátek v podvečer odstartovala přednáška psychologa Přemysla Mikoláše, která se zaměřila na problematiku nejistoty a úzkostí v rodinách dětí s neurovývojovou poruchou. Dozvěděli jsme se, jak důležitá je důvěra a vytvoření bezpečného prostoru pro tyto děti. Že je třeba vnímat a respektovat odlišnost v jejich prožívání zcela běžných životních situací, která může probouzet právě nejistotu a úzkost.  Také hovořil o důležitém pravidle, že co se děje jednomu členu rodiny, děje se celé rodině. Proto je klíčové podporovat a pomáhat všem členům rodiny.

Následné panelové diskuze se kromě Přemysla Mikoláše zúčastnila také Nikol Haldíková, která pracuje jako terapeutka v denním stacionáři pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a ve své praxi úspěšně používá aromaterapii.  Zuzana Bonish vystoupila v roli matky dítěte s ADHD a zároveň jako odborná aromaterapeutka vnesla téma použití éterických olejů v každodenní péči. Kateřina Mádlová zastupovala pohled pedagogických pracovníků, neboť se ve své profesi vychovatelky a asistentky pedagoga potkává s nemalým počtem dětí s ADHD. O zkušenosti s prací s dětmi s PAS hovořila Šárka Pailová, která působí jako speciální pedagožka. V debatě každý z účastníků nastínil svůj pohled na dané téma a představil svůj styl práce nebo přístupu. Hovořili o tom, že přes všechna úskalí, který život s dětmi se specifickými poruchami přináší, tyto děti jejich život obohatily. Přinesly do něj nové výzvy, ale i radost, když se podaří je zvládnout. Naučily je nebrat vše příliš vážně, neklást si nesmyslné nároky a cíle, přijmout situaci tak, jak právě je. Samozřejmě došlo i na téma aromaterapie, kterou například Přemysl Mikoláš naprosto instinktivně bez odborného aromaterapeutického vzdělání již léta s dětskými klienty používá k fixaci pohody a pocitu bezpečí. A není náhodou, že k tomu používá mandarinky

Páteční program jsme zakončili tradičně společenským večerem u drobného občerstvení a sklenky vína. Čas jsme naplno využili ke sdílení vlastních zkušeností a především k naprosto obyčejnému a tak příjemnému popovídání.

Sobotní ráno začalo přednáškou Jonathana Benavidese, psychologa a klinického aromaterapeuta, který má již dlouholeté zkušenosti v péči o děti se specifickými potřebami. Zmínil potřebu komplexní péče o tyto děti, do které se v ideálním případě koordinovaně zapojí všichni, kteří do kontaktu s dítětem přicházejí, tj. rodina, škola, terapeuti. Že je třeba přemýšlet o denním režimu dítěte i výživě. Potvrdil nám, že aromaterapie je ideální pomocník v péči o děti a pomáhá řešit celou škálu potíží, se kterými se rodiny dětí se specifickými poruchami potýkají. Představil formy použití aromaterapie i doporučené dávkování, předal nám zkušenosti, které éterické oleje a na co se mu osvědčily. A na závěr připomenul důležité pravidlo, že každý jsme jedinečný, a tak i péče o každé dítě by měla být unikátní.

V krátkém vstupu Přemysl Mikoláš ukázal, jak do své praxe zapojil čichové vjemy. Představil nám několik možností, jak si s čichem hrát – například čichové pexeso, přiřazení vůně k obrázku apod.

Navázala Nikol Hladíková, která po dlouhém úsilí dokázala zařadit aromaterapii jako oficiální součást péče o lidi s mentálním a kombinovaným postižením v denním stacionáři Mateřídouška. Představila nám svoje zkušenosti, jaké oleje používá pro zmírnění vzdoru a agresivního chování, pro povzbuzení v období apatie či únavy, nebo které jí pomáhají povzbudit komunikaci s klientem.

Následovalo předtočené video Mary Atkinson, aromaterapeutky a lektorky terapeutických masáží. Představila nám svůj program masáží s příběhem. Vyzdvihla důležitost respektujícího doteku, který by měl následovat až po povolení od masírovaného klienta. Masáž s příběhem si podle jejího programu může vytvořit každý podle vlastních preferencí a potřeb. Pomáhají ke zklidnění, k podpoře soustředění, k překlenutí nepříjemností při změně denního režimu, při vykolejení z rutiny apod.

Po obědě nastoupila Zuzan Bonish a zavedla nás do světa dětí s ADHD. Jako odborná aromaterapeutka využívá éterické oleje v péči o své vlastní dítě s ADHD, dokázala se domluvit se školou o používání aromaterapie během výuky. Ukázala nám, jak lze pracovat s různými éterickými oleji během dne tak, aby v každém daném okamžiku podpořily to, co je právě třeba. Tedy po ránu nabudily, v době výuky podpořily koncentraci, přes poledne umocnily odpočinek a načerpání nových sil a večer upokojily a připravily ke spánku. A její heslo – „Hlavně se z toho nezbláznit“ – si budeme pamatovat dlouho!

Dalšími řečníky byly Ludmila Matějáková a Magdaléna Havlíčková ze střediska Světlo ve Vrchlabí, které spadá pod Diakonii ČCE. Jejich tématem bylo využití aromaterapie v rané péči a v prostředí Snoezelen. Představily nám samotnou podstatu Snoezelen, ve kterém se pracuje se všemi smysly a může být nastaven individuálním potřebám, tedy jak k relaxaci, tak ke stimulaci. U videa z prostředí Snoezelen jsme okouzleni ani nedýchali.

Poslední přednášející byla Lora Cantele, aromaterapeutka z USA, která pro nás kvůli časovému posunu předtočila svou přednášku a v jejím závěru se připojila on-line, aby nás pozdravila a zodpověděla naše otázky. Hlavním tématem bylo použití aromaterapie pro děti s PAS. Opět zdůraznila potřebu pracovat s celou rodinou, potřebu precizní diagnostiky a apelovala na odborné používání éterických olejů. Představila sadu éterických olejů a jejich účinky pro děti s PAS. Věnovala se metodě Brain Integration Therapy, která podporuje znovuobnovení propojení obou mozkových hemisfér, které bývá pod vlivem stresu oslabené nebo zcela přerušené. V přímém vstupu pak poděkovala za to, že jsme dětem se specifickými potřebami věnovali naši konferenci.

Tak a abych nezapomněla. K celému úspěchu konference nemalou, ba přímo zásadní měrou přispěla i přítomnost našich milých partnerů a jejich produktů. Celé dva dny jsme mohli prozkoumávat novinky i stálice na poli aromaterapie a přírodní kosmetiky. Za to všem patří velký dík!

Děkujeme všem účastníkům konference, že s námi strávili dva dny nad tématem dětí se specifickými poruchami, a s plnou vervou se pouštíme do přípravy konference roku 2024. Kdy bude víme – první víkend po Velikonocích, nad tématem ještě přemýšlíme. Věříme, že se s celou řadou z vás zase setkáme!

PARTNEŘI

REFERENCE