Srdečně Vás zveme na letošní konferenci, kterou jsme se rozhodli věnovat dospívajícím. Ukazuje se, že právě pro ně byly poslední dva roky pandemie náročnější, než si většina z nás vůbec dokázala představit. Patří jim náš RESPEKT.

Na respekt a lehkost v období dospívání se zaměříme, a samozřejmě na to, jak nám může pomoci aromaterapie. Přednášky kombinují pohledy a zkušenosti psychologů, psychoterapeutů, kvalifikovaných aromaterapeutů a dalších odborníků.

Záměrem konference je odhalit možnosti propojení služeb poskytovaným skupině dospívajících a aromaterapie jako komplementární celostní péče a specifikovat stávající výzvy v podpoře skupiny dospívajících, především s ohledem na dopad posledních dvou pandemických let.

Program konference je koncipován tak, aby byl přínosem nejen pro aromaterapeutickou komunitu, ale i jiné terapeuty a další profese, které se věnují skupině dospívajících. Zajímavý může být v podstatě pro každého rodiče.

Více o konferenci najdete zde.

Nebuďte trapní, a hlavně prosím, klepejte!

Těšíme se na Vás.

Tým OSČA