Každoročně vedu debaty s lidmi, kteří se zajímají o čínské horoskopy o tom, kdy vlastně začíná čínský nový rok a jak to tedy je správně, a proč to tedy mnozí uvádějí jinak. Věc se má tak, že ohledně počátku nového roku panují dosti nepřesnosti v pojmech a proto máme spoustu nesprávných dojmů, pokud si mohu dovolit tento bonmot. Abych ale uvedl věci na pravou míru, musíme si ujasnit pár základních pojmů. – Jaroslav Vydržel 

Lunární kalendář – byl a je v Číně užíván od nepaměti. Je ale kalendářem občanským, nikoliv astrologickým ve smyslu tradiční čínské astrologie BaZi. Podle lunárního kalendáře se slaví náboženské svátky, narozeniny a také se podle něj platili daně, užíval se tedy v běžném občanském životě. Lunární rok začíná o druhém Novoluní po dni zimního slunovratu. Jeho počátek se tedy pohybuje mezi polovinou ledna a polovinou února, podle toho jak to konkrétně vychází. Lunární kalendář je cca o 10 dní kratší než ten solární. Tedy po třech letech se liší rozdíl asi jeden celý měsíc. To je důvod, proč se svátky spojené s lunárním kalendářem pohybují v průběhu roku, jako například muslimský Ramadán. Proto, aby se vyrovnala tato nesrovnalost, má čínský lunární kalendář tzv. přestupný měsíc. Tedy ne den, ale celý přestupný měsíc. Ten se podle pevných pravidel vkládá do kalendáře jednou za tři roky. Prostě se ten jeden určitý měsíc zopakuje. Asi chápete, že tento systém nejde použít u mnoha činností, zejména u zemědělských prací, kde není jedno, jestli je březen, nebo únor a stejně tak tento kalendář nejde použít pro tradiční čínskou astrologii. V Číně vždy existoval ještě jeden kalendář, ale u nás se o něm moc neví.

Tabulky, které používám já při práci a výuce

Solární kalendář – označovaný jako kalendář Xia, byl a je stále spojen se sluncem a jeho pohybem po nebi. Je rozdělen do 24 období (24 Jie Qi) a lépe než lunární kalendář odpovídá tomu co se děje na nebi. Tento kalendář se používá jak v zemědělství, tak v rámci čínské metafyziky. Tedy užíváme ho jak v tradiční čínské astrologii tak také ve Feng Shui. Jednotlivá období tohoto kalendáře nesou jména podle dění v přírodě (například Velká vedra, probuzení hmyzu, jinovatka), nebo podle zemědělských prací, připadající na to které období (zakládaní klasů a jiné). Počátek tohoto kalendáře je stanoven na moment, kdy slunce na dráze ekliptiky stojí mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Z pohledu západní astrologie je to moment, kdy je slunce v polovině znamení Vodnáře. Pokud bychom to převedli na gregoriánského kalendáře (naše datum) je to moment, který nastává každoročně pravidelně kolem 3. února. Solární kalendář tedy pro nás určuje, jaké zvířecí znamení vládne roku, kdy jsme se narodili. Dělicí čára mezi jednotlivými znameními je dána právě tímto momentem. Tedy ať byl podle lunárního (občanského) kalendáře rok jaký chtěl, lidé narození před 3. únorem patří k roku předešlému, lidé narození po 3. únoru patří k následujícímu roku.

Veďme si příklad pro nastávající rok, kdy Ohnivého Fénixe (2017) střídá Zemský Pes (2018)

Lunární nový rok začíná 15. února 2018 cca ve 22,05 hodin. To už nám ale astrologicky bude několik dní vládnout znamení Zemského Psa, které se ujímá vlády 3. února 2018 cca v 22,30.

Proč tomu tak je, a proč mnozí, i v knihách uvádějí lunární data?

Tradiční čínská astrologie (BaZi) se oproti vžité představě neřídí lunárním kalendářem. Je to systém spojený se sluncem a řídí se podle kalendáře Xia. Pokud si někde na internetu najdete bezplatné kalkulátory čínských horoskopů, můžete se o tom sami přesvědčit. Proč o tom ale v knihách, které u nás vyšli, není zmínka? Předně pro to, že ty knihy nejsou učebnice čínské astrologie, ale jsou to jen populárními publikacemi, jejichž úroveň bychom mohli srovnat s úrovní astrologie v zábavných časopisech. A proč se tedy slaví rok např. Psa jindy, než v den kdy se ujímá své vlády? Předně pro to, že jde o oslavy nového čínského lunárního roku, který je spojen se znamením Psa. Ale je to zase novodobé záležitost komunistické propagandy, která považuje astrologii i Feng Shui za blud a spojuje ho s císařskou Čínou. Pokud se podíváte na astrologii v Japonsku, Taiwanu, Malajsii a jinde, kde vychází na téma čínské astrologie BaZi odborná literatura, najdete tam přesně tyto typy informací a odpovědí.

Praktici tradiční čínské astrologie i tradičního Feng Shui pracují s tzv. Tong Shu diářem, tedy jakým si almanachem, který obsahuje data a momenty, kdy dochází k jakým proměnám a změnám v toku času, které se pak projeví i v prostoru.

A pokud bychom to srovnali s naším kalendářem, ani náš kalendář není sladěný s astrologii. Sami víte, že jednotlivá znamení západní astrologie nepokrývají vždy jeden daný měsíc, tedy například Vodnář nevládne lednu nebo únoru, ale v druhé polovině ledna se projeví a vládne do cca 20 února. V podobném duchu to je s kalendářem v Číně.

Doufám, že jsem zájemcům o čínskou astrologii dostatečně odpověděl na jejich případné otázky, a pokud tomu tak není, klidně mi stran čínské astrologie a tradičního feng shui napište.

krásný rok Zemského Psa.

vydrzel@email.cz nebo CernaZelva@gmail.com