Po maturitě na chemické průmyslovce začala cestovat. O přírodu a obzvlášť o rostliny měla vždy zájem. Během svého desetiletého pobytu v různých zemích světa navštívila rozličné botanické zahrady, zúčastnila se exkurzí v přírodních rezervacích. Měla tak možnost spatřit řadu rostlin v jejich přirozeném prostředí.

Po návratu do České republiky vystudovala geografii na FP TUL. Při mateřské dovolené absolvovala Institut aromaterapie v Praze a poté několik masérských kurzů v Česku i zahraničí. Absolvovala Innsbruckou Kräuterschule (Bylinářskou školu) a německou Aromaterapeutickou akademii v Oy-Mittelberg zakončené zkouškou a získání titulu lékařsky ověřeného aromaexperta. Stále se vzdělává, navštěvuje semináře a exkurze. Nyní je studentkou tříletého výcviku na švýcarském institutu International Institut of Craniosakral Balancing®.

Žije v západním Tyrolsku. Několik let pracovala přes letní měsíce na salaši ve vysokohorském prostředí, v zimě jako instruktorka lyžování. Aktuálně ji živí sběr léčivých bylin v divoké přírodě a založila si svou soukromou praxi a poradenství. Nabízí a praktikuje aromapéči, ženské bylinné napářky a procházky horským prostředím se zaměřením na poznávání léčivých bylin. V České republice vede různé workshopy, online semináře a přednášky.