atopickyekzemAtopický ekzém je velmi obsažné a komplikované téma, jenž je velmi úzce spjato s psychikou člověka. Má snaha není najít jedno společné řešení pro všechna onemocnění atopickým ekzémem, ale ráda bych zde uvedla případ čtyřletého Honzíka s tímto onemocněním a výsledek naší společné cesty.

Co je to atopický ekzém?

Ekzém se projevuje jako zánětlivé, zarudlé, silně svědící a často olupující se, či mokvající skvrny na kůži. Bývá vyvolán alergií na některé potraviny, pyly, zvířecí srst, prach a jiné látky. Často je geneticky podmíněn. Mnohdy bývá doprovázen i jinými alergickými projevy – sennou rýmou, astmatem. Jindy může dojít ke kontaktní alergické dermatitidě po styku kůže s alergizujícími látkami.
Stejně jako u ostatních alergií i zde hraje podstatnou roli histamin, který vyvolává alergickou reakci. Zhruba můžeme rozlišit dva druhy ekzému: atopický a kontaktní alergický.
Atopický ekzém postihuje zejména ty jedince, u nichž se v rodině vyskytlo některé z alergických onemocnění, jako například kopřivka, astma, senná rýma, ale často i v osobní anamnéze jsou jiná alergická onemocnění a také nacházíme náchylnost k bakteriálním, virovým a plísňovým onemocněním. Je způsoben deficitem humorální nebo buněčné imunity, nespecifickými poruchami obranných systémů.
Onemocnění vykazuje velmi mnoho individuálních rysů. I postižení kůže může sahat od nenápadných, téměř neznatelných projevů, až po těžké stavy vyžadující pobyt v nemocnici. Kožní projevy jsou navíc časově velmi proměnlivé. V pozdějším věku může atopický ekzém přejít v astmatické obtíže, resp. kožní a průduškové projevy se mohou střídat.

Vnitřní příčiny
Ekzém se projevuje na kůži.
Symbolický význam kůže: hranice (navenek), opevnění hranic; zprostředkování kontaktu a něžnosti; kožní dýchání.

Úkol /téma: tvořit štít, izolační vrstvu, což se může stát vězením duše; zprostředkovávat lidské teplo a pozornost, dotek, hmat; komunikace, výraz, zrcadlo vnitřního duševního světa, ukazatel psychických pochodů a reakcí; projekční plocha vnitřních orgánů (reflexní zóny).

Rovina příznaků: něco vnitřního proráží hranice navenek; to, co bylo doposud zadržováno, potlačováno, atakuje hranice potlačení, aby se dostalo do zorného pole (do vědomí); úzkostné odmítání konfliktu, který se tlačí navenek, resp.něčeho nového co porušuje hranice; porušení integrity zvnitřku; výraz čisté, poctivé kůže se znetvoří něčím nečistým.

Zpracování: umožnit proudit tomu, co je uvnitř, ven a tomu, co je dole, nahoru; dosud zadržovaným tématům dobrovolně otevřít hranice; připustit, aby nás to, co bylo potlačováno donutilo k otevřenosti; připravit se a vyzbrojit na zranění zevnitř, např. působením poznatků, k nimž dospějeme; stát se zranitelným ve smyslu senzibilním (citlivým).

Splnění: nečistá, temná vnitřní témata jsou tím, že je necháme vyrůstat, zpracována a osvětlována světlem vědomí.

V věku 4 let je ještě velká propojenost mezi matkou a dítětem a může docházet i k vzájemnému přenosu psychických problémů. Je proto pravděpodobné, že některé výše zmíněné příčiny vzniku ekzému se mohou týkat nejenom Honzíka, ale také jeho matky.
V tomto případě si tuto skutečnost maminka uvědomovala a snažila se s těmito tématy pracovat. Celý tento proces jsme společně podpořily aromaterapií.

Příčiny chorob a léčení podle TČM
„Čchi je v člověku a člověk je v čchi“, říká taoista Čuang-c‘. Tento jeho výrok přesně vystihuje, jak čínská medicína vidí lidského jedince. Člověk je vlastně jakási organizovaná a ztvarovaná „zauzlenina“ ve všeobjímajícím oceánu kosmické čchi. Z jin-jangového hlediska je naše tělo zahuštěná jinovější složka čchi, zatímco čchi v jemnější kvalitě, životní síla, která jím prostupuje, je více jangové povahy.
Podobně jako v makrokosmu má čchi svoje pre-kosmické a post-kosmické stadium a vlastnosti, stejně tak se i v člověku celý proces opakuje v malém. Okamžikem početí se člověk spojuje s kosmickou čchi, která ho celý život bude provázet jako jeho vrozená, pravá čchi. Po příchodu na svět se k tomuto zdroji připojují ihned další dva – dýchání, jímž se přijímá čchi z přírodního okolí, a příjem potravy, při němž se trávením produkuje jako součást čchi tzv. esence- ťing. Nejdůležitějším zdrojem zůstává pravá čchi; v jaké kvalitě ji člověk získal a jak si ji ochraňuje, takové bude mít zdraví a tak dlouho bude žít.
Nemoc je takový stav, kdy se v těle vyskytnou překážky, jež brání čchi volně proudit a naplňovat všechny jeho části, a nebo dojde k vychýlení optimálního poměru mezi jinem a jangem. Hlavní příčiny, proč k tomu dochází, se dají rozdělit do dvou velkých skupin – vnější a vnitřní.
Vnější příčiny.
K těm patří tzv. šestero rozvracečů, tedy šest atmosférických vlivů – vítr, horko, vlhko, sucho, chlad a oheň. Samy o sobě chorobnými činiteli nejsou, ale mohou zapříčinit rozkolísání rovnováhy čchi v těle. To se děje, pokud jsou příliš extrémní či dlouhodobé , pokud se náhle střídají nebo přijdou znenadání, když vzhledem k ročnímu období nenastal jejich čas (např. výrazné oteplení v zimě). I tehdy však rozvrat způsobují jen v případě, že člověk nemá dostatečně silnou a harmonickou čchi, a tedy je snížena i jeho obranyschopnost. Z tohoto důvodu bývají častými příčinami onemocnění u dětí – ty totiž nemají zcela vyvinutou čchi, a proto se jim nedokáží plně ubránit.

Vnitřní příčiny.
Vnější škodlivé činitele pronikají do těla jen za předpokladu, že jeho vnitřní čchi není dost silná. Na jejím oslabení se podílejí tři hlavní příčiny – nedostatečnost vrozené prvopočáteční čchi, strava a duševní život.
Vnitřní orgány se rozdělují v čínské medicíně do tří skupin: je to pět orgánů cang (játra, srdce, slezina, plíce, ledviny), šest orgánů fu (žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř, trojitý zářič) a zvláštní orgány fu (mozek, dřeň, kosti, cévy, žlučník, děloha).
Pět orgánů cang je považováno za nejdůležitější ústrojenství lidského těla. Obhospodařují a řídí chod celého organismu po všech stránkách – fyziologické a psychické. Jsou vlastně zhuštěnou a ztvárněnou formou kosmické energie pěti prvků, představují primární zdroj tvorby všech věcí; tvoří, organizují a řídí mikrokosmos člověka. Prostřednictvím své čchi iniciují a ovlivňují všechny procesy v těle, řídí své přidružené orgány fu, příslušné části těla, smyslové orgány, ale i sféru duševního a citového života.

Orgány cang jsou jinové a vykonávají v těle následujicí funkce:
1. Uschovávají a opatrují čchi.
2. Podílejí se na vytváření psychického a emočního života lidského jedince. Pomocí emocí se reguluje rovnováha příslušné čchi, případně i signalizuje narušení této rovnováhy. Z pěti základních emocí se k plicím váže zármutek a žal, jako vyšší stupeň zármutku. Oba tyto city, resp. i jejich další odstíny, jsou negativní povahy, neboť vedou k vyčerpání a ubývání čchi plic.
3. Řídí činnost smyslových orgánů.
4. Řídí další části těla. Každý z orgánů cang prostřednictvím své čchi řídí a ovlivňuje určité partie nebo tkáně organismu. To znamená, že i stav těchto částí závisí na kvalitní činnosti orgánů a je jí podmíněn.
Plíce obhospodařují povrch těla – pokožku, potní otvory i ochlupení. K plicím – orgánu cang – náleží tlusté střevo – orgán fu. Oba tyto partnerské orgány patří k prvku Kovu.
Plíce ovládají vztahy mezi vnějškem a vnitřkem, vytyčují hranice a chrání území. Jako styčná plocha vnějšího a vnitřního světa zajišťují plíce naši bezpečnost. Řídí a ovlivňují totiž funkce kůže (nazývané též někdy třetími plícemi). Mnoho kožních problémů, jako třeba lupénka, ekzémy, drsná kůže a červené skvrny poukazují na nerovnováhu v těle, která je bezprostředně spjata s plícemi. Také vyměšování je uváděno ve spojitost s kůží, neboť kůže se na vyměšovacím procesu rovněž podílí.
Patogenem pro prvek Kovu je sucho. Způsobuje vysychání tekutých, jinových složek v plicích, což snižuje průchodnost a vyvolává kašel. Vedle vnějšího sucha existuje i vnitřní suchost, kterou zapříčiňuje prázdnota jinu v plicích a v jejich párovém orgánu, tlustém střevě. Příznakem je vysychání tělesných tekutin, hubnutí, vysušená pokožka, suché vlasy,vnitřní horečky atd. Sucho vstupuje přes ramena a záda, a jeho ročním obdobím je podzim.

Léčení
Vzhledem k tomu, že onemocnění je podle čínské medicíny zapříčiněno porušením rovnováhy čchi, cílem léčby je tuto ztracenou rovnováhu obnovit.

Děti a TČM
Dětský organismus se neustále vyvíjí a roste. Proto i po stránce biologické a medicínské vykazuje jistá specifika.
Orgány dětí jsou křehké a jemné, nemají ještě dostatečně silnou čchi a jejich funkce se rychle vyvíjejí. Po narození má dítě jemné a slabé orgány, krev a čchi nejsou dostatečně plné, dráhy dosud nejsou naplněné, není dostatečná esence ťing vnitřních orgánů, ochrana povrchu těla není ještě pevná, jin a jang nejsou dost silné.
Proto existuje pojem „dětský jin a dětský jang“, přičemž se míní, že dětský jang není zatím dostatečný a dětský jin dosud plně vyvinutý.

Strategie ošetření
Honzíkovi v době našeho setkání byly čtyři roky. V jeho necelých dvou letech se rodiče rozvedli a on od té doby žije pouze se svojí matkou a starším bratrem. Někdy po druhém roce se začalo objevovat občasné zarudnutí v loketních jamkách. Průběžně se jeho stav zhoršoval a zlepšoval. Velký vliv na celkový stav měla psychika a emoční zátěž obtížné rodinné situace, špatně se vyrovnával s nepřítomností svého otce. Postupně se ekzém rozšířil na kolena a občas i na břicho. Celkově je Honzík velmi čilé a aktivní dítě. Jeho pokožka je spíše suchá.
S intenzivní, cílenou léčbou jsme společně začali v únoru 2004.
Během celého léčebného procesu jsem se rozhodla harmonizovat čchi působením olejů, posílit psychiku, stimulovat jednotlivé dráhy a orgány pomocí masáže, pročistit organizmus (tlusté střevo), působit zevně na pokožku a dodat tělu potřebné látky pomocí stravy.
Nabízí se zde souvislost mezi rodinným příběhem (rozvod, odchod otce), psychikou chlapce a jeho zdravotními problémy. Tuto možnost jsem konzultovala s maminkou chlapce. Celému procesu ozdravění může prospět, pokud matka bude vědomě pracovat se svými pocity a problémy. V tomto případě tomu tak naštěstí bylo.
Připravila jsem pro Honzíkovu maminku bergamotový koupelový olej a také si bergamotovou silici kapala na polštář před spaním. Tento esenciální olej si vybrala sama podle vůně a jiný nechtěla. Později jsem pro ní připravila masážní synergickou směs: neroli (matka), petitgrain (otec), pomeranč (dítě). Po prvním použití se jí udělalo nevolno, až téměř špatně od žaludku, ale po chvíli jí byla směs velmi příjemná a i nadále ji ráda používala.

Aromaterapie
Nerovnováhu čchi obvykle stanovuji pomocí diagnostiky jazyka, a vyrovnávám účinkem esenciálních olejů, masáží a působením na příslušné orgánové dráhy a reflexní plochy . Protože Honzík je příliš malý, nelze u něj stanovit přesnou diagnózu z jazyka a nelze ani použít cílenou stimulaci drah.
Použila jsem tedy techniku dětských masáží, ve které jsou jednotlivé oblasti velmi jemně a plošně ošetřovány (podrobný postup je popsán v knize J. Hašplové: Masáže dětí a kojenců).
Pro Honzíka jsem vybrala následující oleje: šalvěj muškátovou, geránium, palmorůžovou a levanduli, a to z důvodů jejich vztahu k orgánovým celkům a aby navržená směs zajistila pokud možno rovnovážný stav prvku Kovu.

Vztahy mezi plícemi a srdcem

Srdce řídí krev a cévy.
Plíce řídí čchi, dýchání; pomáhají srdci přepravovat krev a jsou dvoranou všech cév.
Hlavní vztahy – krev je matkou čchi.
Nerovnováha – stagnace krve způsobuje zahrazování a stagnaci čchi plic.
Oheň ovládá kov a kov si podmaňuje oheň.
Esenciální oleje, které významně ovlivňují element ohně:
 levandule: zklidňuje a stabilizuje čchi srdce
 palmorůžová: posiluje jin srdce

Vztahy mezi plícemi a slezinou

Plíce řídí dýchání a čchi celého těla, a také i pohyb vody.
Slezina se podílí na tvorbě čchi i přeměně a přepravě tekutin.
Hlavní funkce:
– řízení tvorby čchi / nerovnováha – prázdnota plic vede k prázdnotě sleziny a naopak
– přeměňování a přeprava tekutin / nerovnováha – při prázdnotě sleziny se zahušťují hleny a zahrazují plíce; při prázdnotě plic se sráží vlhkost ve středním zářiči a poškozuje slezinu
Země rodí kov a kov ponižuje zemi.
Esenciální olej, jenž významně ovlivňuje element země:
 geranium: posiluje čchi a jin sleziny – slinivky

Vztahy mezi plícemi a ledvinami

Plíce jsou horním pramenem vody, řídí vydechování čchi.
Ledviny řídí vodu, řídí nasávání čchi.
Hlavní funkce:
– metabolismus tekutin / nerovnováha- plíce nedopravují vodu dolů a ledviny netransformují vodu
– rozhojňování tělních tekutin / nerovnováha – prázdnota plic způsobuje nedostatek jin ledvin a naopak
Kov rodí vodu a voda svlažuje kov
Esenciální olej, jehož hlavním elementem je voda:
 geránium: posiluje jinovou energii těla jako celku a zejména pak ledvin a plic

Vztah mezi plícemi a játry

Plíce řídí klesání čchi v těle.
Játra řídí vzestup čchi.
Tímto oba orgány zabezpečují podmínky pro chod mechanismu čchi, a tedy i pro nerušené kolování čchi a krve.
Hlavni funkce:
– pohyb mechanismu čchi / nerovnováha – poruchy mechanismu čchi, zhoršená výměna čchi mezi horní a dolní částí těla
– cirkulace krve a čchi / nerovnováha – oheň jater vysušuje vlhkost v plicích, oslabení plic vede k narušení funkce řízení průchodnosti u jater
Kov ovládá dřevo a dřevo si podmaňuje kov
Esenciální olej jehož hlavním elementem je dřevo:
 levandule: urovnává tok energie čchi, chladí přehřátá játra

Šalvěj muškátová – Salvia sclarea
revitalizace – pročištění – inspirace
Energie: neutrální
Stupeň vlhkosti: suchá
Hlavní element: kov
Tento olej posiluje energii čchi, je-li ochuzená, a uvolňuje a podporuje cirkulaci energie čchi „ulpívající“. Je tudíž jak efektivním všeobecným tonikem, tak i důležitým antispasmatikem.
Je velmi prospěšný pro dýchací systém – posílení a cirkulace plicní čchi. Pomáhá prohloubit dýchání a „otevírá hruď“ při pocitech dusna, napětí a sevřenosti. Upravuje tok energie čchi v žaludku a střevech.
Psychologické působení je úzce spjato s jeho energetickými účinky a rovnováhou, kterou vytváří mezi stimulací a uvolněním. Jako všeobecné neurotonikum je indikován pro duševní únavu a nervové slabosti, na druhé straně je však účinný při uklidňování mysli a uvolňování napětí. Rozpouští hluboké smutky, pomáhá nám smířit se se ztrátou.
Tím, že šalvějový olej posiluje a současně uvolňuje, jeho čistým účinkem je duševní a emocionální povznesení a euforie. Neznamená to však „odpoutání se od země“ nebo odtržení od reality.
Zemitá kvalita jeho bylinného, pižmově sladkého aroma odráží jeho schopnost upevnit mysl a současně uklidnit; zatímco jeho mírně štiplavé aroma povzbuzuje smysly a rozptyluje iluze.
Další možnosti použití – svalová ztuhlost, křeče; unavené, bolavé nohy; bolest hlavy; PMS, proti bolestem při porodu.

Geranium – Pelargonium graveolens
jistota –vnímavost – důvěrnost
Energie: chladná
Stupeň vlhkosti: vlhká
Hlavní element: Voda (a Země)
Léčí horkost a záněty, uvolňuje nervy, zklidňuje stavy úzkosti. Má také schopnost posilovat energii čchi. Je vhodná na gastritidu, zánět tlustého střeva, lupénku a ekzémy. Lze jí rovněž použít při kožní infekci, jako je akné, lišej a dermatomykóza.
Jako tonikum je geraniový olej schopen posílit jak energii čchi sleziny – slinivky, tak i jin-energii těla jako celku.
Jelikož je povahy chladné, vlhké a posiluje jin, jeho působení je přínosné při suchých a zánětlivých stavech kůže (olej je třeba aplikovat pouze v jednoprocentním roztoku).
Tento olej skýtá pocit klidné síly a jistoty, a proto blahodárně působí na chronické, ale i akutní úzkostné stavy. Pomáhá nám znovu se spojit s naším pocitovým životem a naší emocionální, uvolněnou spontánností a zdravou touhou po radosti a potěšení. S tím přichází i větší schopnost důvěrné komunikace, kdy schopnost přijímat a prožívat je stejně důležité jako síla dávat a vyjadřovat.

Palmorůžová – Cymbopogon martinii var. motia
jistota – proměnlivost – přizpůsobivost
Energie: chladná
Stupeň vlhkosti: vlhká
Hlavní element: oheň
Odstraňuje horkost a posiluje energii jin – uklidňující a zvlhčující funkce. Palmorůžový olej se nejčastěji používá při léčení kožních potíží a v péči o pokožku vůbec. Jeho schopnost posilovat jin mu propůjčuje vynikající hydratační vlastnosti, prospěšné při suché, špatně vyživované pleti. Chladivé a protizánětlivé působení z něj činí užitečný prostředek při dermatitidě, ekzémech a lupence. Pro antibakteriální, antivirové a protiplísňové vlastnosti je indikován na široký okruh kožních infekcí včetně nežitů, pásových oparů a mykóz.
Díky svému posilujícímu účinku na srdce a zklidnění nervů palmorůžový olej pomáhá stabilizovat srdce a nervový systém. Posiluje jin srdce a tiší mysl. Vyjadřuje smysl pro pohyb i omezení, a tak na emocionální úrovni schopnost přizpůsobovat se volnému proudění i pocit jistoty.
Citrónová, růži podobná jemnost jeho aroma je jak vyrovnávající, tak i stahující, rozptylující i shromažďující. Podobně jako růžový olej soustřeďuje a osvěžuje srdce a mysl a jako citrónový olej odstraňuje zatížení.
Palmorůžový olej je vhodný pro osoby trpící nervozitou a nejistotou, které navíc nejsou schopny snášet změny a častou nepřítomnost milovaných lidí. Mají sklon být závislé, lnout a žárlit, shledávají obtížným „nechat jít“ ty, které milují.
Další možné využití: neuralgie, bederní ústřel, zánět sedacího nervu, revmatické bolesti, genitourinární infekce, zánět močového měchýře, močových cest a vagíny.

Levandule lékařská – Lavandula officinalis
klidná vytrvalost – snadné vyjádření
Energie: chladná
Stupeň vlhkosti: suchá
Hlavní element: oheň (a dřevo)
Její rozptylující a uvolňující vlastnosti jsou prospěšné při horkosti a zánětech, křečích a bolestech a všeobecně při neklidu.
Tento olej chladí přehřátá játra, urovnává a posiluje energii čchi srdce. Pomáhá léčit potíže se zapálenou pokožkou, jako jsou dermatitida, lupenka a ekzémy.
Psychologické využití levandulového oleje vyplývá z jeho schopnosti zklidňovat a stabilizovat čchi srdce. Toto sídlo Mysli nese odpovědnost za udržování naší duševní a emocionální rovnováhy. Tím, že olej podporuje srdce v jeho hlavní funkci, může uvolňovat nervové napětí a potlačovat pocity paniky a hysterie. Zklidňuje jakkoli silné emoce hrozící ovládnout mysl.
Levandulový olej pomáhá dále uvolnit energii těsně uzavřenou v elementu dřevo, urovnat tok energie čchi, a tak odstranit frustraci a podrážděnost. Pro svoji schopnost uvolnit „zamrzlé“ duševní energie v navyklém chování – zvláště pokud pochází z nahromaděných nevyjádřených pocitů – je popisována jako „současně narušující zvyky a urovnávající krize“.
Pocit klidu a vyrovnanosti vyvolaný levandulovým olejem je evokován tajemným, samoochranným vzhledem levandulových modrých květů. Je to druh klidné vyváženosti symbolizované astrologickým „vládcem“ rostliny, znamením Panny. A právě tak, jak k charakteristice Panny patří přecitlivělost a potlačování, tak také levandule může uklidňovat nervovou úzkost plynoucí z plachosti a rozpačitosti.
Odstraňuje pocit traumatu bránící sebevyjádření. Je proto vhodná pro jedince plné tvůrčího potenciálu, ale současně frustrované a naplněné rezervovaností. Dodává jim odvahu k plnému vyjádření a zdokonalení individuálního já.

Výše uvedené esenciální oleje jsem použila v masážní směsi. Jako nosné jsem zvolila následující rostlinné oleje: mandlový, olivový, pupalkový.

Masážní směs: olivový olej 50 ml geranium 9 kapek
mandlový olej 40 ml palmorůžová 9 kapek
pupalkový olej 30 ml levandule 6 kapek
šalvěj muškátová 6 kapek

Celkem tedy 30 kapek esenciálního oleje na 120 ml nosného oleje, což je přibližně 1% koncentrace.
Při konzultacích jsem chlapce touto směsí masírovala. Doma maminka pravidelně buď také používala tuto techniku, anebo Honzíka jenom olejem mazala.
Dále jsem namíchala koupelový olej z -bio slunečnicového oleje, olejnatého lecitinu a již zmíněných esenciálních olejů. Do koupele Honzík nepoužíval nic jiného a jeho pokožka byla vždy velmi vláčná a promaštěná.

Pupalkový olej
Patří k nejvýznamnějším rostlinným olejům. Snižuje krevní tlak a zpomaluje tvorbu cholesterolu. Je to významný pomocný prostředek při léčbě většiny kožních onemocnění, např. lupénce či syndromech atopického ekzému. Je výborným regeneračním prostředkem při popáleninách. Při léčbě většiny kožních onemocnění je vhodné vnější i vnitřní použití. Snášenlivost je velice dobrá.

Olivový olej
Snášenlivost tohoto oleje je dobrá. Je vhodný zejména pro ošetřování popraskané, hrubé pleti se sklonem k zánětům, k ošetřování ekzémů a bércových vředů.

Mandlový olej
Klasický olej pro péči o pleť. Je zvláště vhodný pro podrážděnou pokožku, ošetřování hrubé a popraskané kůže, ekzémů, akné a popálenin.

Gemmoterapie – přírodní léčba pupeny
Gemmoterapie je terapeutická metoda, využívající výtažky z rostlinných pupenů nebo z jiných zárodečných tkání rostlin (lihoglycerinové maceráty). V nich se nacházejí mnohem účinnější substance než v rostlinách dospělých.
Léčba je založená na dvojkombinaci nespecifických očistných prostředků a prostředků se specifickým zaměřením. To znamená, že nejprve je podáván všeobecně působící očistný, tzv. drenážní prostředek a okamžitě následuje užívání specifického léčiva.
Drenážní nespecifický prostředek se doporučuje podávat pouze několik dní až týden. Použití specifických prostředků můžeme rozdělit do tří skupin: malá kůra, používaná v lehčích případech, má trvat 3 týdny; střední kůra je šestidenní a velká kůra, aplikovaná u těžších stavů, bude trvat 9–12 týdnů. Je možné používat více gemmoterapeutik najednou nebo různá postupně za sebou.
Dávkováni se upravuje podle váhy a věku. U dospělého člověka se nejčastěji používá vztah: 1 kapka na 1 kg hmotnosti a den, při rozdělení denní dávky na tři až čtyři dávky dílčí.
Vzhledem k věku dítěte a po konzultaci s výrobcem jsem v tomto případě zvolila dávkování 3krát denně 2 kapky.
Začátkem února začal Honzík užívat jilm obecný (Ulmus laevis). Ten se používá jako drenážní prostředek především při kožních chorobách.
Po týdnu jsme přešli ke specificky zaměřeným tinkturám. Zvolila jsem černý rybíz a kalinu tušalaj, s dávkováním třikrát denně po jedné kapce od každé tinktury. Doba užívání byla 12 týdnů.

Černý rybíz (Ribes nigrum)
Je podáván při potřebě vytvoření kortizonového efektu, např. při snížené funkci nadledvinek nebo při těžších formách zánětů. Je i dobrým antialergikem použitelným při senné rýmě, ekzému, astmatu. Působí též jako dobré obecné stimulans v rekonvalescenci po infekčních chorobách nejrůznějšího druhu. Lék zvyšuje odolnost proti chladu, má výraznou protiedémovou aktivitu, snižuje extrémně výrazným způsobem počet zánětlivých buněk. Celkově jde o přípravek, který nachází široké uplatnění v léčbě chorob alergických, revmatických a plicních, ale též v dermatologii a v otorhinolaryngologii.

Kalina tušalaj (Viburnum lantana) 
Je typickým lékem na chronické alergie vyvolávající astma, sennou rýmu nebo ekzémy. Působí sedativně na plicní neurovegetativní systém a tlumí křeče průdušinek.

Pročištění střev zeleným jílem
Zelený jíl je mletý léčivý minerál, který má nazelenalou barvu. Jedná se o čistou přírodní látku. Jíl má schopnost absorbovat toxické látky (kožní onemocnění, ekzémy, akné, zhnisané rány, vředy, mykózy, afty), vstřebávat patogenní zárodky, eliminovat následky nadměrného záření, uvolňovat napětí, působit protizánětlivě, hojit, působit jako nosič a aktivní substance, dodávat tělu důležité minerály.
Pří cílené terapii za použití jílu by nemělo dojít k přerušení pravidelného, časově určeného používání. Jíl působí kontinuálně, řetězením na sebe navazujících účinků. Při zkrácení doby léčby není plně dosaženo žádoucích účinků.

Vnitřní užití.
Pití jílu je vhodné pro celkovou očistu těla a při žaludečních a střevních potížích. Pravidelné užívání jílu nebo jílové vody pravděpodobně ovlivňuje i distribuci tekutin v těle, což se může projevit na vzhledu pokožky (suchá, olupující se kůže), i na kvalitě krve.
1-2 kávové lžičky rozmícháme s trochou vody, polkneme a zapijeme. Provádí se 1 hodinu před jídlem. Pokud takovéto užívání činí potíže, je možné pít jílovou vodu. Tu připravíme tak, že rozmícháme 2 polévkové lžíce jílu ve 2 dcl vody, necháme usadit a vypijeme vodu nad jílem. Pijeme denně.
Začátkem března začal Honzík užívat jíl vnitřně. Bohužel asi po čtyřech dnech jednoznačně odmítl další podávání, s tím, že mu to opravdu nechutná. Měla jsem pro něj na pozdější dobu připraveny jílové koupele, ale po následující léčbě již nebyly potřeba. Použila bych je v případě recidivy.

Úprava stravy
Doporučila jsem pití čaje z řepíku lékařského.

Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria L.)
Nať je velmi univerzální droga. Stimuluje činnost žlučníku a napomáhá ke zvýšení detoxifikační účinnosti jater a ke zlepšení metabolismu tuků a cholesterolu. Celkově zlepšuje trávení, tlumí zánětlivé procesy, zejména na sliznicích trávicího ústrojí. Drogu podáváme též při kožních chorobách. Není toxický a nejsou známy ani výraznější nežádoucí účinky. Je vhodný pro dlouhodobé podávání. A co je také velmi důležité u takto malého dítěte, jeho chuť je velmi jemná.

Pro dobrý stav pokožky je mimo jiné potřebný křemík, neboť ji činí vláčnou, pružnou a čistou. Proto jsem jako další vhodné byliny vybrala kopřivu a podběl, které ho obsahují.

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica L.)
Má zcela mimořádné působení. Chlorofyl působí tonizačně a povzbudivě na metabolismus a na všechny fyziologické funkce. Působí také jako antianemikum, antisklerotikum, kardiotonikum, antidiabetikum, stimuluje činnost slinivky, působí protiprůjmově, antivirově, podporuje hojení ran, ovlivňuje hojení ran, funkci vaječníku, podporuje léčbu bronchiálního astmatu, podporuje funkci žluče, působí antirevmaticky, staví krvácení, působí močopudně, zvyšuje aktivitu enzymatické činnosti a zlepšuje prokrvení vnitřních orgánů.

Podběl lékařský (Tussilago farfara L.)
Bylina umí tlumit kašel, ale i podpořit vykašlávání tam, kde je to třeba. Květy působí především protikřečově, listy zase spíše slizovitě, čili na sliznice. Listy obsahují hodně minerálních látek, především zinek, draslík a křemík. Nedoporučuje se podbělové drogy používat dlouhodobě a pro děti, těhotné a kojící ženy je vhodné používat podběl ve směsi, ne samostatně.

Maminka se u Honzíka snažila významně omezit konzumaci čokolády, sladkostí, ořechů. Mléko a tvaroh používali pouze domácí (kráva nebyla krmena siláží).

Nezbytný pro dobrý stav kůže je vitamín A a zinek.
Vitamín A 
Podporuje růst, normální činnost sliznic a pokožky, správné vidění, účastní se hlavně při okysličovacích a obnovovacích procesech a zvyšuje odolnost vůči nemocem. Vitamín A je v organismu neskladný a podávání většího množství je toxické. Proto je lépe přijímat provitamíny, z nichž v játrech vzniká účinkem enzymu karotenázy vitamín A. Provitamíny, zvláště karoten, jsou v organizmu skladné, nejsou toxické a dokázal se jejich protirakovinný účinek. Při procesu přeměny provitamínu A na vitamín A je nutná přítomnost tuků.

Zinek
Uvolňování vitamínu A z jater je podmíněno dostatkem zinku. Běžná spotřeba zinku u kožních onemocnění je až desetinásobná proti zdravým jedincům. Jeho zdrojem jsou mimo jiné semena dýní či klíčky obilovin.

Doporučila jsem k pravidelné konzumaci nastrouhat mrkev s jablky, přidat olej z pšeničných klíčků lisovaný za studena a pupalkový olej lisovaný za studena, pro lepší chuť je možné přidat nerafinovaný cukr. Občas Honzík jedl dýňová semínka.

Průběh léčby
– výchozí stav: zarudlé, svědící skvrny v oblasti loketních jamek, kolen a proměnlivě kolem genitálií a na břiše
– od 8.2.2004: začali jsme s gemmoterapií
– od 1.3.2004: pročištění střev jílem
– od 1.3.2004: koupele, masáže
– konec března: mírné zhoršení – drobné pupínky po celém hrudníku, břiše, kolem genitálií
– asi po týdnu: drobné pupínky – lokty, kolena, břicho, kolem genitálií – ustoupily
– konec dubna: vytvořily se podlité puchýřky – břicho, kolem genitálií (měla jsem pocit, že je oslabená imunita; doporučila jsem 1–2 kapky echinaceové tinktury denně)
– po 8 dnech: puchýřky zmizely, zůstaly drobné jizvičky
– konec května: pokožka po celém těle je zcela čistá a tento stav trvá do současnosti
V okamžiku, kdy se vyčistila pokožka, došlo k výrazné změně v chování Honzíka. Z malého, usměvavého sluníčka se stal vzteklý drzounek. Zřejmě bylo něčemu napomoženo a umožněno proudit ven. Honzík i nadále používá koupelový olej a jeho maminka si vyžádala další olej pro občasnou masáž.
Během mé spolupráce s Honzíkem a jeho maminkou jsem si opět potvrdila velmi těsnou provázanost mezi naším psychickým světem a fyzickými problémy. Myslím si, že nelze léčit bolavé tělo, aniž bychom se dotkli poraněné duše.

Použitá literatura:
Ando, V., Klasická čínská medicína I. Hradec Králové. Svítání 1995.
Červený, K, Červená, D.:Vegetariánská kuchařka. Bratislava. Práca 1991.
Dahlke, R.: Nemoc jako symbol. Praha. Pragma 2000.
Harperová, J.: Tajemství čínského léčitelství. Brno. Moba 2001.
Harriet, B., Efrem K.: Průvodce čínskou medicínou. Praha. Nezávislý novinář (IV) 1996.
Hašplová, J.: Masáže dětí a kojenců. Praha. Portál 2000.
Janča, J., Zentrich, J. A.: Herbář. Praha. Eminent 1999.
Jü Ta-fang, Ando, V.: Dětská akupresura. Hradec Králové. Svítání 1992.
Mojay, G.: Aromaterapie pro léčení duše. Praha. Alternativa 2000.
Nováková, B., Šedivý, Z.: Praktická aromaterapie. Praha. Pragma 1996.
Růžička, E., Sosík, R., Wang, Y.: Tradiční čínská medicína v denním životě. Olomouc. Poznání 2002.
Tisserand, R.: Umění aromaterapie. Praha. Alternativa 1992.
Zentrich, J. A.: Gemmoterapie. Praha. Eminent 2001.
Studijní materiály Institutu aromaterapie