Autorka: Gabriela Olšanská

Jako dozvuk nedávno proběhlé XXVII. Aromaterapeutické konference s tématem Aromaterapie a ženské zdraví vám přinášíme odborný článek opět z pera Gabriely Olšanské, který se důkladně zabývá možnostmi přírodní léčby endometriózy. Ta byla na konferenci hojně zmiňovaným onemocněním, které trápí mnoho žen v produktivním věku. V první části článku je shrnuta celá řada přírodních molekul, které vykazují slibné účinky v léčbě endometriózy. Druhá část se pak soustředí na konkrétní studii, která zkoumala účinnost extraktu z kadidla.

Endometrometrióza a naturopatie: vědecké důkazy (Balan et al., 2021).

Charakteristika

Endometrióza je chronické gynekologické onemocnění, které obvykle postihuje ženy v reprodukčním věku a extrémně vzácně se vyskytuje i po menopauze. Incidence celosvětově stoupá, v současné době se blíží 15 %. V děloze a mimo dělohu se vyskytují tkáně podobné endometriu, tzv. endometriální léze. Mezi příznaky patří chronická pánevní bolest, bolest v bederní oblasti, snížená plodnost nebo neplodnost, dysmenorea. Ložiska endometriózy se vyskytují ve vaječnících, vejcovodech nebo děložních vazech. Dále jsou to břišní stěna, gastrointestinální trakt, močové cesty a nosní sliznice.

Endometrióza má nejasný původ a roli hraje mnoho faktorů (genetické, hormonální, imunitní). Vznik nemoci není plně objasněn, ale klíčovými faktory jsou stádia migrace endometriálních buněk, adheze, proliferace a invaze. Počátečním krokem ve vývoji endometriotické léze je přilepení migrující endometriální tkáně. Nejvíce uznávanou teorií je Sampsonova teorie retrográdní menstruace. Předpokládá se, že endometrióza se vyvíjí v důsledku retrográdního toku zbytků endometria vejcovody, směrem k peritoneální dutině během menstruace. Téměř 76-90 % žen s propustnými vejcovody má retrográdní menstruaci, ale pouze u malého množství z nich se vyvine endometrióza. Epigenetická teorie předpokládá, že se endometrióza vyvíjí vlivem prozánětlivého peritoneální prostředí, imunitních změn a abnormálního uspořádání kmenových buněk. Další teorie popisuje poruchu regulace mRNA, která je spouštěcím faktorem pro agresivní proliferaci a invazi endometriálních buněk.

Léčba endometriózy

Léčba endometriózy může být chirurgická nebo konzervativní. Nejčastěji se používají nesteroidní protizánětlivé léky a hormonální medikace k potlačení ovariálních změn. Aromatázové inhibitory, antagonisté GnRH, anti-tumor nekrotizující faktor α (TNF-α), antiangiogenní faktory a selektivní modulátory progesteronových receptorů patří mezi nejnovější léčebné postupy. Tato hormonální léčba má různé vedlejší účinky a obvykle není plně účinná. Kromě ní se chirurgicky odstraňují ektopická ložiska, což vede k úplné nebo částečné úlevě od bolesti. Nicméně recidiva endometriózy je častá. Za nové cíle léčby se považují indukce apoptózy (buněčné smrti) a snížení adheze (přilnavosti).

Přírodní látky prokázaly zmenšení velikosti endometriotických ložisek, snížily pánevní adheze a zmírnily bolest a zlepšily funkci vaječníků. Tradiční čínská medicína (TČM) po staletí přitahuje velkou pozornost díky její schopnosti léčit a zmírňovat celou řadu chronických onemocnění. Přístupy TČM prokázaly významné posuny při léčbě různých gynekologických onemocnění včetně endometriózy.

Metodika

Tato studie je přehledem anglicky psané literatury za posledních dvacet let, která se týká alternativní léčby endometriózy. Z celkového počtu 143 studií autoři vybrali 75 studií, které odpovídají oblasti zájmu a splňovaly kritéria.

Slibné přírodní molekuly 

Mezi nejúčinnější přírodní molekuly patří flavonoidy a fenolové kyseliny. Mají antioxidační, protizánětlivé, imunomodulační účinky. Podporují apoptózu.

Apigenin

Apigenin je flavon, vyskytuje se např. v heřmánkovém čaji, petrželi, celeru, pomerančích, celeru nebo pšenici. Má antiproliferační, antiangiogenní, protizánětlivé a antioxidační účinky. Apigenin může potlačit buněčnou proliferaci, tlumí chronický zánět potlačením exprese prostaglandinu. Apigenin vyvolává apoptózu a zástavu buněčného cyklu. Je to potenciální fytoprogesteron, přírodní molekula podobná progesteronu, která je schopna interagovat s progesteronovým receptorem (PR). Blokuje nárůst endometriálních buněk.

Beta-karyofylen

β-karyofylen je přírodní seskviterpen, známý také jako fytokanabinoid. Nachází se v některých éterických olejích. β-karyofylen může potlačovat nádorové onemocnění, růst metastáz a může indukovat apoptózu v epitelu ovariálních endometriomů a v endoteliálních buňkách. Kromě toho tato chemická látka snížila růst endometriotických ložisek o více než 52,5 % v porovnání s kontrolami.

Kurkumin

Kurkumin je lipofilní polyfenol. Má antioxidační, antiangiogenní, antiproliferační, růstově supresivní a protizánětlivé, antimetastatické účinky. U endometriózy kurkumin snižoval počet endometriotických buněk prostřednictvím modulace hladiny estrogenu. Indukuje také apoptózu. Bylo prokázáno, že kurkumin také inhibuje migraci a invazi nádorových buněk.

Epigallocatechin-3-gallát

Epigalokatechin-3-gallát (EGCG) se získává z čajovníku čínského (Camelia sinensis), je to tříslovina. Má antiangiogenní a proapoptotické účinky, antiproliferační účinky. Zatím nebyly provedeny žádné klinické studie na lidech. Nedávné pokusy na zvířatech ukázaly, že EGCG může zabránit progresi fibrózy u endometriózy. EGCG inhibuje proliferaci, migraci a invazi endometriotických buněk.

Genistein

Genistein je isoflavon izolovaný ze sóji. Má silné fytoestrogenní účinky. In vivo i in vitro studie prokázaly jeho účinnost při léčbě rakoviny, zmenšuje povrch endometriotických ložisek. Indukuje programovanou buněčnou smrt, snižuje expresi celé řady prozánětlivých faktorů.

Luteolin a chrysin

Luteolin je flavonoid, patří do skupiny flavonů spolu s chrysinem a apigeninem. Vyskytuje se v mrkvi, brokolici, zeleném pepři, heřmánku nebo petrželi. Má antiproliferativní a protizánětlivé účinky. Luteolin inhibuje buněčnou proliferaci tím, že zastavuje buněčný cyklus a fragmentaci DNA u endometriotických buněk. Myším s endometriózou, kterým se se injekčně aplikoval luteolin, se významně zmenšila ložiska. Luteolin lze považovat za silný endokrinní disruptor. Má silnou estrogenní agonistickou aktivitu a může modulovat růst estrogen-dependentních buněk a tkání. Chrysin je přírodní flavon získávaný zejména ze včelích produktů (propolis, med), vyskytuje se i v mučence a heřmánku. Chrysin působí pro-apoptotický na endometriotické buňky, inhibuje proliferaci. 

Myricetin

Myricetin je flavonol. Má také antiproliferativní účinky u endometriózy. Inhibuje buněčný cyklus. Na myším modelu myricetin snížil velikost endometriotických ložisek.

Naringeni

Naringenin patří do skupiny flavanonů, nachází se v citrusových plodech a hroznech. Má protizánětlivé, antimutagenní a protinádorové účinky. Indukuje apoptózu v různých buněčných liniích, bohužel má špatnou biologickou dostupnost a nízkou rozpustnost ve vodě. Snížil objem endometriálních ložisek u potkanů.

Puerarin

Puerarin je isoflavon s fytoestrogenním účinkem. Získává se z kořenů rostlin Pueraria. Puerarin je schopen potlačit rozvoj a růst endometriózy. Má také protizánětlivé a antiangiogenní účinky. Je slibnou molekulou pro léčbu endometriózy.

Quercetin

Jde o flavonol, který najdeme v mnoha potravinách jako jsou jablka, bobuloviny, brokolice, červené hrozny, cibule, čaj a semena. Inhibuje buněčný růst nádorových buněčných linií a vyvolává antiproliferativní účinky u endometriotických buněk, a to jak in vivo, tak in vitro. Považuje se za antiestrogenní a progesteronovou molekulu.

Resveratrol

Resveratrol je přírodní fytoalexin, který patří do skupiny stilbenů. Syntetizuje se zejména v hroznech, za přítomnosti ultrafialového záření. Má protizánětlivé, antiangiogenní, antiretroverzibilní, oxidační a antineoplastické vlastnosti.

Xantohumulol

Xanthohumol je prenylovaný flavonoid ze samičích květenstvích chmelu otáčivého. Bohatým zdrojem xanthohumolu v potravě je pivo. Má protizánětlivý, antiproliferační a antiangiogenní účinky.  Je znám jako chemopreventivní látka proti rakovině. Xantohumulol snížil velikost ektopické endometriální tkáně u myší. 

Angelica sinensis

Angelica sinensis je bylina tradiční čínské medicíny používaná po staletí pro své protizánětlivé účinky, antioxidační, imunomodulační a protinádorové účinky. V gynekologii se používá k léčbě menstruačních poruch, jako je dysmenorea nebo amenorea. Hlavními složkami jsou polysacharidy. Extrakty z A. sinensis významně snižují zánět, a to jak in vivo, tak in vitro.

Achillea biebersteinii

Tento druh řebříčku se tureckém lidovém léčitelství používá jako emenagogum (zvyšuje prokrvení pánevního dna a dělohy). Obsahovými látkami jsou flavonoidy, monoterpeny a seskviterpeny, které mají protizánětlivé, analgetické a antiseptické účinky. A. biebersteinii snižuje objem endometriální tkáně a inhibuje rozvoj pánevních adhezí. Kombinace Foeniculum vulgare, Peganum harmala, Nigella sativa, a Cuminum cyminum měla silné účinky proti endometrióze a dysmenoree.

Artemisia princeps

Tento druh pelyňku se tradičně používá k léčbě dysmenorey, neplodnosti a dalších onemocnění souvisejících s endometriózou. Druh obsahuje flavonoidy, terpenoidy, sterolové kyseliny a kumariny. Uvádí se, že má protinádorové, antioxidační, protikřečové, antihemoragické a antiulcerogenní účinky. Extrakt z A. princeps indukoval apoptózu in vitro. Eupatilin je flavonoid extrahovaný z A. princeps s antiproliferační aktivitou. Tato sloučenina inhibovala růst endometriálních buněk prostřednictvím zástavy buněčného cyklu.

Česnek kuchyňský (Allium sativum)

Hexanový extrakt z fermentovaného černého česneku snížil buněčnou proliferaci.  Potvrdila se i pro-apoptotická aktivita. Diallyl trisulfid, složka česneku, je schopen inhibovat angiogenezi v lidských endoteliálních buňkách. A. sativum má také antioxidační účinky.

Astragalus membranaceus

Je to čínská léčivá bylina. Byl popsán jako užitečný antiproliferační a antioxidační prostředek. U potkanům s chirurgicky navozenou endometriózou se snížil objem ektopických oblastí endometriální tkáně. Kořeny kozince potlačovaly proliferaci endometriálních buněk závislých na estrogenech. Kozinec zabránil recidivě endometriózy po konzervativním chirurgickém zákroku, zvýšil plodnost a měl méně vedlejších účinků v porovnání s konzervativním chirurgickým zákrokem.

Černohlávek obecný (Prunella vulgaris)

V evropské medicíně a v čínské medicíně se používal v průběhu 17. století díky své schopnosti snižovat horečku. Obsahuje flavonoidy, kyselinu rozmarýnovou, oleanovou, triterpenoidy, prunelin a třísloviny. Vykazoval antiestrogenní účinky jak in vitro, tak in vivo a zmenšil povrch endometriotických ložisek. Černohlávek byl účinný v léčbě estrogen-dependentních onemocnění, jako je endometrióza nebo děložní rakovina.

Sparganium stoloniferum

Oddenek S. stoloniferum, je tradičním prostředkem čínské medicíny, který se používá k léčbě potíží se žaludkem. Byly u něho však prokázány antiangiogenní a antiestrogenní účinky. SpaTA je nový polysacharid izolovaný z vodního extraktu R. sparganii. Indukoval apoptózu u rakoviny prsu. S. stoloniferum by mohl být účinným terapeutickým prostředkem pro léčbu estrogen-dependentních stavů, včetně endometriózy.

Salvia miltiorrhiza

Od starověku se používají sušené kořeny S. miltiorrhiza k léčbě cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních obtíží. Hlavní bioaktivní sloučeniny danšenu představují tashinon I a II, kryptotanshinon a kyselina salvianolová. Mají protizánětlivé, antioxidační, protinádorové a antimikrobiální vlastnosti. Na potkaních modelech se po podání tanshinonu IIA snížil růst ektopické endometriální tkáně.

Pycnogenol®

Je přírodní antioxidant, extrakt z kůry borovice Pinus pinaster. Obsahuje fenolické sloučeniny: taxifolin, katechin a prokyanidiny. Má silný účinek při zachycování volných radikálů. Pycnogenol® je schopen zvýšit účinnost perorálních kontraceptiv pro léčbu chronické pánevní bolesti související s endometriózou. Pycnogenol® snížil skóre bolesti, aniž by ovlivnil vzorec menstruačních cyklů a hladiny estrogenů u pacientek s endometriózou.

Další potenciální druhy pro léčbu endometriózy:

  • Paeonia lactiflora (Chishao)
  • Viburnum opulus
  • Cyperus rotundus
  • Euterpe oleracea (Acai)
  • směs Jing Tong Yu Shu (Angelica sinensis, Asarum sieboldii, Cortex cinnamomi, Cornus officinalis, Corydalis yanhusuo, Dioscorea polystachya, Foeniculi fructus, Faeces trogopterori, Paeonia lactiflora, Radix cyathulae, and Whitmania pigra)
  • kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
  • zázvorovník (Zingiber officinale)

     

Extrakt z kadidla zmírňuje endometriózu prostřednictvím indukce apoptózy a snižuje adhezi u myší (Min Kyoung Cho et al., 2023).

Chemické složky v druzích rodu Boswellia mají protizánětlivé a protirakovinné účinky. Působí různými mechanismy, například snižují oxidační stres, kontrolují imunitní buňky, modifikují buněčný cyklus, zabraňují angiogenezi (novotvorba krevních kapilár), invazi a metastázování. Kadidlo zvyšuje průtok krve cévami. Používá se v bylinných přípravcích, obvykle v kombinaci s myrhou nebo zázvorem k léčbě řady gynekologických potíží (dysmenorea a menstruační krvácení). Zatím nebylo prokázáno, že kadidlo má inhibiční účinek na vývoj endometriózy.

Autoři studie zkoumali pomocí in vitro a in vivo experimentů potenciál extraktu z kadidla proti endometrióze. Zjistili, že kadidlovník může zabránit rozvoji endometriózy snížením adhezivní implantace a zvýšením apoptotické buněčné smrti. Na základě těchto prvních výsledků lze navrhnout humánní experimenty a definovat potenciální léčiva proti endometrióze.

Extrakt z kadidla

Vodní extrakt z kadidla od korejské společnosti Plant Extract Bank (Korean Research Institute of Bioscience and Technology, Chungju) byl z Boswellia sacra, původem z Číny. Jako hlavní složky extraktu byly detekovány beta-boswellové kyseliny (triterpenické kyseliny): 11-keto-beta-boswellová a 3-acetyl-11-keto-beta-boswellová kyselina. Pozor, nejedná se o éterický olej, který obsahuje zejména alfa-pinen, beta-pinen, myrcen, limonen (monoterpeny, seskviterpeny).

Experimentální modely

Autoři použili jednak farmakologické hodnocení. Vytvořili diagram pro zobrazení 38 genů, které jsou společné pro potenciální zaměření extraktu kadidla na endometriózu.

Pro indukci endometriózy u samiček myší byly použity lidské endometriální buňky, které byly předem odebrány a kultivovány. Samičkám myší, starým 6 týdnů, byly odstraněny vaječníky. Po 14 dnech se jim aplikovalo každý týden injekčně 100 mg/kg β-estradiolu. Intraperitoneálně se jim aplikovaly endometriotické buňky a vyvolala se tak endometrióza. Myši dostávaly perorálně 5 dní v týdnu extrakt z kadidla a 100 mg/kg β-estradiolu subkutánně jednou týdně po dobu 3 zýdnů. Den po poslední injekci β-estradiolu byly myši pitvány a hodnotil se počet a hmotnost endometriotických lézí. 

Byly stanoveny dvě dávky, 0,3 mg/kg/den a 1,5 mg/kg/den. Obecná ekvivalentní dávka extraktu z kadidla pro člověka (HED) je 0,2 g/kg/den.

Výsledky

Farmakologická analýza potvrdila možný pozitivní účinek kadidla na endometriózu. Extrakt z kadidla snižuje adherenci a vývoj ektopického endometria, a to jak na buněčných modelech, tak i v modelech se živými zvířaty. Složky kadidla podporují buněčnou smrt (apaptózu) u endometriotických buněk, dále snižuje množství a hmotnost endometriálních lézí.

Zdroje

Balan A., Moga M. A., Dima L., Dinu C. G., Martinescu C. C., Panait D. E., Irimie C. A. Anastasiu C. V. An Overview on the Conservative Management of Endometriosis from a Naturopathic Perspective: Phytochemicals and Medicinal Plants. Plants. 2021, 10:587. https://doi.org/10.3390/plants10030587

Cho MK, Jin JS, Jo Y, Han JH, Shin S, Bae SJ, Ryu D, Joo J, Park JK, Ha KT. Frankincense ameliorates endometriosis via inducing apoptosis and reducing adhesion. Integr Med Res. 2023 Jun;12(2):100947. doi: 10.1016/j.imr.2023.100947. Epub 2023 Apr 3. PMID: 37168676; PMCID: PMC10165193. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10165193/