Hora Yuelu

Jak nás fotili
Na této hoře je jedinečná kultura konfucianismu, buddhismu a taoismu a jejich koexistence. Jsou tu tisy, ginga, javory, azalky a další rostliny

Yuelu akademie

Yuelu akademie
Čínské akademie klasického vzdělávání (instituce, kde učenci mohli učit a studovat čínské klasiky), architekti pro Yuelu vybral vzdálené, v malebné prostředí na akademii, která je v čínském stylu a jsou zde nádvoří a otevřené cesty z roku 976. (Za dynastie Song (960-1279). Takové místo nabízelo klidné, meditativní prostředí příznivé pro studium konfuciánské klasiky. Škoda jen, že je zde málo překladů do angličtiny.

Památník krále Yu

Památník krále Yu
Památník krále Yu stojí na fialové skalní stěně na vrchol hory Yuelu, směrem na východ. Zaznamenává příběh krále Yu ovládající vodu.  Památník je 1,7 m vysoký a 1,4 m široký. Na pomníku je devět linek, devět slov pro každý z devíti linek, s výjimkou posledního řádku, který má o čtyři slova méně – celkem 77 slov. Slova je velmi těžké pochopit. Říká se, že je to symbol taoismu. Před 1200 roky Han Yu slyšel o této památce a vylezl na horu a pak o tom napsal báseň.

Aiwan Pavilion – Hongye Pavilion

Stojí na východ a je obklopen kopci na ostatních třech stranách.
Tento pavilon byl postaven za vlády císaře Qianlong za dynastie Qing dynastii (1644-1911) a dostal své jméno z básně Du Mu, která říká: „Jděte do chladné hory daleko vinutou kamennou cestou, tam je domácnost bílých mraků. Zastavím kočár, protože jsem rád v javorovém lese v hlubokém podzimu,… listy v mrazu jsou červenější než květiny v únoru“.
Pavilon je po několika rekonstrukcích a rozšířeních. Jméno pavilonu mu dal sám Mao v roce 1952, kdy byl přestavěn. Mladý Mao sem chodíval jako žák základní školy.
Aiwan Pavilion2

Chrám Lushan

Chrám Lushan9
Lushan chrám se nachází ve starobylém lese hory Yuelu. Je to jeden z nejstarších chrámů v Hunan a byl postaven v Jin dynastie (265-420) a později zničen a několikrát přestavován. To bylo naposledy přestavěn v roce 1980. Chrám je slavný a je známý jako „první klíčový bod zájmu Han a Wei dynastie“ a „nejposvátnější chrám v provincii Hunan.“