Éterické oleje se získávají z rostlinných surovin, a to třemi technologickými postupy:

  1. Destilací suroviny ve svěžím stavu vodní parou. Touto metodou se získává většina éterických olejů.
  2. Extrakcí organickými rozpouštědly.
    • Při získávání éterických olejů z květů se používá petroléter nebo benzin. Takto získaná surovina je označována jako KONKRÉTNÍ neboli KONKRET. „Konkrétní“ éterický olej obsahuje vedle vonných látek ještě látky balastní, zejména vosky. Ty se oddělují jejich rozpuštěním v teplém lihu a vymrazením. Po odstranění balastních látek je éterický olej označován jako ABSOLUTNÍ.
    • Jinou možností je extrakce z květů do tuku (tzv. ENFLEURÁŽ). Enfleuráž může být provedena za studena bezpachým tukem, nejčastěji vepřovým sádlem nebo za tepla macerací horkým tukem. Enfleuráž se vyplatí jen u vzácných éterických olejů, např. u éterického oleje z květů jasmínu (Jasminum, Oleaceae) nebo bělokvětu hlíznatého, známého jako tuberóza (Polyantes tuberosa, Agavaceae). Z tuku se po enfleuráži éterický olej extrahuje organickými rozpouštědly. Vysoce kvalitní éterické oleje se získávají extrakcí pomocí oxidu uhličitého. CO2 je udržován pod tlakem v kapalném stavu v uzavřeném systému s rostlinnou drogou, ze které se uvolňuje éterický olej.
  3. Lisováním. Uplatňuje se při výrobě éterických olejů z kůry citrusových plodů.