Vážení členovia,

chce opätovne potvrdiť svoje stanovisko ohľadom užívania esenciálnych olejov vnútorne, ako aj aplikáciu neriedených esenciálnych olejov, a to v súlade s jej pôvodným odporúčaní pre svojich členov z marca 2015.

Stanovisko IFPA ostáva nezmenené a IFPA neschvaľuje užívanie esenciálnych olejov vnútorne a ani ich aplikáciu bez riedenia, pokiaľ ju nevykoná odborný praktik kvalifikovaný na príslušnej úrovni  1 alebo 2, ktorý má poistenú vlastnú prax na zodpovednosť za škodu, alebo spolupracuje s lekárom, v ktorého starostlivosti je klient a ktorý klinicky zodpovedá za starostlivosť poskytovanú členom IFPA.

Ošetrenie neriedenými esenciálnymi olejmi

IFPA neodporúča aplikovať neriedené éterické oleje na pokožku, pretože sú to silné, koncentrované látky. Riedenie esenciálnych olejov v nosiči znižuje riziko alebo podráždenie, senzibilizáciu a možné alergické reakcie. 

Na trhu je mnoho ošetrení, v rámci ktorých sa aplikuje veľké množstvo neriedených esenciálnych olejov na telo. Tieto techniky a ošetrenia nespĺňajú kritériá bezpečnej praxe stanovenej IFPA, pretože ošetrenia sa zdajú byť praktikované ako univerzálne a ako také nemusia byť vhodné pre ľudí s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek, pre ľudí s ochorením srdca, pre tých, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi alebo iné lieky, tých, ktorí majú alergie,  prípadne majú iné poruchy.

Školenia členov IFPA zdôrazňujú dodržiavanie vysokých bezpečnostných štandardov v ich praxi, pričom sa zohľadňujú individuálne okolnosti klientov. (3)

International Federation of Professional Aromatherapists

82 Ashby Road, Hinckley, Leicestershire LE10 1SN

Phone 01455 637987. Email admin@ifparoma.org

www.ifparoma.org

Školenia, ktoré odporúčajú používanie nezriedených esenciálnych olejov

IFPA si je vedomá niekoľkých školení, kde sa vyučuje aplikácia veľkého množstva nezriedených esenciálnych olejov pod obchodnými názvami Raindrop terapia, Qi Drop terapia a AromaTouch.  Skúmanie týchto techník navyše odhalilo, že majú snahu ošetrovať také stavy ako sú zakrivenia chrbtice skolióza a kyfóza.

Takéto kurzy nie sú schválené IFPA a nespĺňajú podmienky pre CPD body.

Okrem toho IFPA súbor poistných rizík poskytovaný našim partnerom Balens, nepoisťuje účastníkov takýchto kurzov a ani neposkytuje krytie na používanie žiadnej z týchto techník v praxi.

Až kým vedecký výskum riadne nepodloží aplikáciu esenciálnych olejov, ktorú presadzujú takéto kurzy, ju naďalej IFPA považuje za kontroverznú a momentálne v rozpore s tým, čo IFPA považuje za zaužívané praktiky ochrany zdravia a bezpečnosti ohľadom používania a zneužívania esenciálnych olejov.

Dodávatelia esenciálnych olejov

IFPA odporúča, aby jej členovia, ak je to možné, používali, poskytovali a podporovali produkty od dodávateľov, ktorých osobne poznajú a ktorí pracujú trvalo udržateľným a etickým spôsobom.

Nesprávne informácie o vnútornom užívaní a neriedených esenciálnych olejov

IFPA si uvedomuje, že existuje veľké množstvo dezinformácií o používaní a údajných terapeutických prínosoch čistých (nezriedených) a požitých esenciálnych olejov na stránkach digitálnych a sociálnych médií. IFPA vyzýva všetkých členov, aby obhajovali bezpečný a osvedčený postup, ktorý poskytuje naše vysoko štandardné vzdelanie, kontinuálne komunikovali, informovali a diskutovali s klientami a širokou komunitou o tejto téme.

Referencie a poznámky

  1. Táto úroveň tréningu zahŕňa pokročilú chémiu, výuku formulácií a bezpečných aspektov zároveň so štúdiom anatómie a fyziológie.
  2. Robert Tisserand and Rodney Young, Essential Oil Safety (Druhé vydanie. United Kingdom: Churchill Livingstone Elsevier, 2014), 50.
  3. IFPA Kódex praxe ~ https://ifparoma.org/code-of-practice/

Přeložila pro Asociaci českých aromaterapeutů: Petra Biháry, Profesionální aromaterapeut