Datum
27. 10. 2018 - 28. 10. 2018

Místo konání
Jagellonská 1, Praha 3

Lektor: Petr Novák, praktik TČM a shiatsu

IMG_20140203_204101

Fonoforéza neboli tónová akupunktura  využívá zvuk a jeho vlastnosti jak k relaxaci, tak k terapii. Zvukové vlny se přenášejí prostřednictvím tkání, neboť voda, která nás z převážné části tvoří, je dokonalým vodičem. Podle volby tónů dochází k různému působení na organismus. To už využívaly velmi staré civilizace jako třeba Egypt (Okem Boha Hóra 1-10).

V moderní době například zaujal výpočet kosmické oktávy švýcarským matematikem a hudebním teoretikem Hansem Cousto. Díky tomu například vznikla jedna ze sad terapeutických ladiček – Čakrová sada sedmi ladiček nebo stejná rozšířená Planetární sada jedenácti ladiček –  s těmi budeme na kurzu pracovat.

Minimální počet ladiček na kurz je jedna ladička.

Jako základní ladičku doporučuji 136,10 je to univerzální ladička – tón Země Óm. Otevírá srdce (tak se otevírá všemu); je meditativní, vhodná na nejistoty a strachy (již nemusím dělat to, co si přejí ostatní), uzemňuje a pomáhá akceptovat lidi takové, jací jsou.
Seznámíme se základy práce s ladičkami a to hlavně v systému akupunkturních drah a čaker.

ČAKRY fonoforéza
Ke kurzu je zapotřebí mít představu o akupunkturních drahách a bodech.

Pro toho, kdo nemá vlastní ladičku, je nutné si ji dopředu objednat. V případě zájmu o objednání ladičky kontaktujte pí. Radku Honkovou, e-mail radka@aromaterapie.cz, která Vám zašle nabídku ladiček.

Ladičky musí být objednané a zaplacené nejpozději 14 dní před kurzem. Objednávky vyřizuje pí. Lenka Nováková, mail Lenka.Cejkovska@email.cz. Objednávka musí být uhrazena na č.ú. 190267426/0600. Do popisu platby je nutné napsat jméno objednávajícího a název ladičky.

  • Sobota: 9-19 hod., Neděle: 9-16 hod.
  • Cena: 2.100.- Kč
  • Sleva: Při platbě celé částky do 30 dnů před zahájením kurzu máte nárok na snížení Vaší ceny o 200 Kč. O 200 Kč si při splnění daných podmínek sami, prosím, ponižte Vaši platbu.

rezervace

Po odeslání přihlášky Vám do 2 dnů zašleme údaje k platbě.

Objednávky pro tuto akci jsou uzavřeny .