Adresa:
    V případě řádného ukončení studia, úspěšné obhajoby závěrečné práce a získání titulu Odborný aromaterapeut: