Úvaha

Co je Ego?

Pojem ego, neboli „já“, se řídí principem reality a vyrovnává působení složky sociální (superego) a pudové (id), je vědomé i předvědomé, a výsledkem jeho činnosti je naše chování. (wikipedie)

Co je Shen?

Shen

Shen (神) je podle TČM odpovědný za myšlení, vhled, paměť, citový život, vědomí, emoce, poznávání, spánek, inteligence, moudrost, nápady. Shen označuje komplex všech pěti duševních částí lidské bytosti. Shen je určitá forma Qi patřící k Srdci, a je nejjemnější a nejméně hmotnou Qi v těle. Původ má však v hmotných esencích, Jing otce a matky – to je základ, prvotní Shen a tak dle TČM je člověk bytostí od úplného začátku. Znak pro Shen 神 se často překládá jako Duch nebo i Bůh. (Díky svému dalšímu významu Duch nebo Bůh se uplatňuje i na různé bohy nebo svaté). Ke slovu Shen jsou i různé přívlastky, které určují jeho povahu, jako třeba Yuan Shen (元神) = Původní Shen.

Shen, Qi a esence Jing – jsou různé kondenzace qi (jing = esence, je nejhmotnější). Navzájem se ovlivňují. Stav naší mysli přímo závisí na stavu naší esence. Vztah probíhá oběma směry: „Je-li Jing pevná, Qi rozkvétá. Když Qi rozkvétá, Shen je celistvý“.

(Pozn.: V TČM existuje ještě další význam slova Shen, který je často uváděn ve vztahu k diagnostice. V tomto významu označuje slovo nedefinovatelnou a prchavou kvalitu „živost“, „vzkvétání“, „jas“, „jiskru“, které můžeme pozorovat u zdravého jedince a v horší nebo žádné kvalitě jsou u nemocného a určují i prognózu).

(Pozn. V přepisu znaků do latinky může být matoucí, že i ledviny se řeknou Shen, ale čínský znak je jiný 腎, to se může týkat i dalších slov jako třeba astrologické znamení Opice, která je čínsky také Shen a čínský znak je 申).

Proč má Shen vliv na ego?

Shen je vědomí – uvědomění si sebe, takže i sebevědomí. (Protipólem jsou Ledviny, kde jsou skryté věci – podvědomí, nevědomí).

Shen je psycholog. Skoro všechny tzv. obrazy nemocí srdce jsou spojené s QI Shang = vnitřní zranění emocemi, protože všechny emoce působí na srdce a tudíž na Shen. Srdce je vládce, protože jako jediný orgán má Shen.

Shen je naše vědomí, vhled a dává nám pocítit, kdo jsme – ano, je to ego. To je taky to, co ztrácíme při duševních nemocech. Například, když si někdo myslí, že je spasitel (např. Ježíš Kristus), ztrácím vhled. Ukazuje to na to, že Shen je zatemněn. Shen (srdce) je odpovědný za vztahy, souvislosti s okolím – například natahování se k okolí. (Když se Shen nenatahuje, může být deprese).

Co má vliv na Shen v TČM a tak na ego?

Jsou to všechny emoce, například radost a zlost mohou srdce spálit. Proti tomu strach může srdce uhasit a smutek mu sebere QI a i částečně zádumčivost, která Qi zauzluje. Neřešení emocí vytváří frustraci – stagnaci a ta dělá emoční paseku od výbuchů po depresi. V dětství stagnaci může vytvářet i málo lásky nebo přílišné nároky rodičů, ale i frustrace matky. (TČM: „Nemoci dětí, jsou nemoci matky„).

Špatná dietetika má opět termický vliv na srdce a tak na Shen (vědomí si sebe) a tudíž na ego. Například vlhké hlenutvorné potraviny mají vliv na vědomí – mohou ho zastřít a i „ucpat“. (Oheň a hlen mohou způsobit, že Shen je mimo. Člověk se prostě zblázní a ego je tedy bláznivé, zastřené – od agresivního po neškodný typ). To samé mohou udělat léky (včetně bylin). Například „horké“ může mít vliv na výbušnost a „suché“ na neklid a nervozitu, vlhké na zádumčivost… Když jsme zdědili slabost některého orgánu, tak to má vliv na naše psychické rozpoložení a tudíž na Shen (vědomí, ego). 

To znamená, že k narovnání sebe-vědomí = zdravého ega (mimo přímé práci na naší psychice), se dá díky diagnostice použít dietetika, byliny včetně aromaterapie nebo akupunkturní body, cvičení, masáže atd. atd.

Proto při práci s egem se nedá vynechat nic v našem životě. Vše se totiž promítá i do fyzické úrovně. Odpovídá to i starému taoistickému smýšlení. To u duchovní práce sice dbalo o „duchovno“, ale i o zdravé tělo a zdravé vztahy…

Petr