800px-FrankincenseKdysi považováno za cennější než zlato, kadidlo, znají téměř všichni, ale rozumí mu jen málokdo. Jeho bohatá, čtyři tisíce let dlouhá, historie zahrnuje používání kadidla během obřadů a k léčení, stejně jako jeho využití pro výrobky každodenní potřeby, kupříkladu parfémy. Éterický olej se hojně využívá v péči o pokožku a je velmi užitečný při léčbě dýchacích onemocnění.


Botanický název Boswellia_sacra_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-022
Latinský název Boswellia carterii bývá někdy mylně psán jako carteri. Je známo více než 25 druhů rodu Boswellia z čeledi Burseraceae a mnoho poddruhů a variet. Většina stromů, které se používají k získávání oleje, roste divoce v mnoha zemích světa, a proto olej vykazuje značné rozdíly v charakteristice. Botanici a odborníci na taxonomii se stále nemohou shodnout na identifikaci některých druhů.
Někdy se k označení adidlovníkového oleje používá název olibanum. Pochází z arabského slova luban, které označuje mléčnou šťávu, vytékající ze stromů. Tímto slovem se označovaly všechny stromy, poskytující balzámovou pryskyřici, včetně kadidlovníku a myrhovníku. V hebrejštině se pak nazývaly lebonah.
V soudobém obchodě s éterickými oleji se někdy jako olibanum označuje olej vyšší kvality, zatímco kadidlo se používá k označení kvality nižší. Na etiketě nakonec ale zůstává standardně označení „kadidlo“, aby nedocházelo ke zmatkům.

Místa výskytu
Mnoho druhů rodu Boswellia pokrývá velké oblasti od Jihoafrické republiky k Saúdské Arábii a na indickém subkontinentu. Výroba kadidla se dnes soustředí zejména v Somálsku, Ománu a v Indii. Éterický olej z Indie je naprosto odlišný od olejů z jiných oblastí, jak je zřejmé z následující tabulky.

země původ druhy rodu BoswelliaSokotra_05
Somálsko carterii, frereana, thurifera
Jemen carterii, frereana
Etiopie carterii, rfereana, papyrifera
Súdán papyrifera
Omán carterii, frereana, sacra
Saúdská Arábie sacra
Indie serrata, thurifera

Energie
Energetická kvalita – jang
Planetární spojení – Slunce
Element – Oheň
Barva – světle žlutá

Získávání oleje
Mléčná šťáva, která obsahuje éterický olej, se nachází v listech, květech i kůře stromu. Olej v listech se odpařuje, odvádí horkost od rostliny, a tak jí poskytuje ochranu před sluncem. Existuje teorie, že z bible proslulý planoucí strom byl právě kadidlovník, jehož odpařující se éterický olej se vzňal. Kůra je hlavním zdrojem mléčné šťávy a exsudátu pro výrobu éterického oleje.
Sklizeň se provádí obvykle dvakrát ročně, na jaře a na podzim, stejným způsobem Éterické oleje Extra KRÁLOVSKÝ DAR jako už tisíce let. Kůra se seškrábne nebo odsekne, aby se obnažily vyměšovací kanálky, tvořící mléčný rezinoid. Nechá se dva týdny schnout na slunci, takže se vytvoří žlutavé „slzy“, které se seškrabují a sbírají do
košíků. Tyto slzy obsahují 60-70% rezinoidu, 27-35% klejopryskyřice a 5-7% éterického oleje. Převážejí se do Francie, kde se destilují vodní párou a získává se éterický olej.

Historie
Jeden z nejstarších záznamů o kadidlu pochází z 15. století př.n.l., kdy egyptská královna Hatšepsut poslala výpravu do záhadné země Punt (zřejmě dnešní Etiopie) pro semenáčky kadidlovníku. Nicméně prastaré texty o medicíně, parfémech a vykuřovadlech z období 4000 let př.n.l. zmiňují kadidlo a myrhu.
Je zajímavé, že zatímco v dnešní době se vyrábí kolem několika set tun kadidla ročně, kolem roku 300 př.n.l., v době jeho největší popularity, se vyrábělo kolem 3 tisíc tun ročně! Zhruba ve stejné době byla roční daň babylonskému králi Nabuchodonozorovi tisíc talentů (150 tisíc kg) kadidla. Číňané dováželi kadidlo pro jeho léčebné účinky od 10. století.
BES5813b6_342VetramberkuoslavtesvtekTkrlposlec
Zřejmě nejznámější zmínka o kadidlu je v populárním biblickém textu, kdy tři králové přinesli darem kadidlo spolu s myrhou a zlatem novorozenému králi.Bez pochyby přispělo kadidlo značným dílem k bohatství Arábie a východní Afriky. Mnoho kadidlovníků v Arábii bylo přílišnou těžbou pryskyřice vyčerpáno až k zániku. V dnešní době by se to stát nemohlo, protože stromy jsou hlavním zdrojem příjmu pro mnohé místní kmeny, a jsou pečlivě chráněny.
Neexistuje žádná rozsáhlá evidence použití kadidla jako éterického oleje. Hlavní historické prameny popisují medicinální užití pryskyřice. Vzhledem k tomu, že pryskyřice obsahuje mnoho bioaktivních látek, které v oleji nejsou, nemůžeme předpokládat, že olej bude mít stejné vlastnosti. Stejně tak je pravdou, že olej bude mít výjimečné vlastnosti díky koncentraci aktivních látek.

Hlavní obsahové látky
Kadidlo obsahuje na 200 různých složek, které se liší v závislosti na botanickém druhu. Je třeba připomenout, že i v jediném druhu existují značné rozdíly v hlavních obsahových látkách v závislosti na zeměpisném původu. B.carterii a B.frereana mají podobné aroma, zatímco B.serrata, produkovaná v Indii, má zcela odlišné aroma od klasické vůně kadidla.

Osobnostní charakteristika
Kadidlo reprezentuje naši emoční stránku se všemi tužbami, aspiracemi, přáními a sny. Je odedávna spojován se spiritualitou. Egypťané věřili, že kadidlo je potem bohů, který spadal na zem. Není divu, že bylo darováno novorozenému králi jako uznání jeho božství. Podle Patricie Davis nám kadidlo pomáhá spojit se s těmi částmi naší osobnosti, které jsou věčné a božské.
Člověk typu kadidla nemusí být nutně nábožensky založený, i když v srdci nosí hlubokou lásku k bohu (ať už mu dává jakékoliv jméno). Jeho láska všech věcí duchovních mu dává hlubokou moudrost, jakoby rozuměli povaze universa.
Podle Valerie Ann Worwood tato osobnost vyzařuje sebejistotu a vyzrálost, s níž
se ostatní cítí v pohodě a bezpečí. Je dobrým terapeutem, protože jeho rady jsou velmi
praktické a realistické.

Mysl a duše
Kadidlo pomáhá zpomalit a prohloubit dýchání a navozuje pocit klidu. Pozvedá mysl a zároveň ji konejší. Pálení kadidla uvolňuje psychoaktivní látku trihydrocannabinol, která rozšiřuje vědomí a činí kadidlo účinným pomocníkem při meditaci.
Poskytuje osvěžení a uspokojení, navozuje rovnováhu, čímž napomáhá při pocitech úzkosti a duševního zmatku. Kadidlo je jedním z olejů první volby pro stavy vyvolané mentálním stresem.

Tělo a péče o pokožku
Tisíce let bylo kadidlo používáno na potíže dýchacího systému jako bronchitidu, katar, laryngitidu, kašel a zahlenění. Může se využít na usnadnění vykašlávání a k ředění hlenů, buď v inhalaci nebo v hrudním balzámu. Přináší úlevu astmatikům, i když ne ve všech případech, a rozhodně by kadidlo nemělo být považováno za lék na astma.
Několik knih o aromaterapii uvádí kadidlo jako efektivní prostředek pro potíže močového systému, nicméně žádná evidence pro toto tvrzení neexistuje, a proto jej považuji za spekulaci.
Kadidlo je královský olej pro suchou a citlivou pokožku. Je důležitou ingrediencí ve směsích určených pro zralou pleť. Má dlouhou historii použití pro léčbu kožních poranění (odřeniny, jizvy a podobně).

Kontraindikace
Kadidlový éterický olej nemá žádné známé kontraindikace, a měl by se používat se
stejnou opatrností jako jakékoliv jiné oleje.

JOHN KERR
Přeložila ADÉLA ZRUBECKÁ

Po získání diplomu v aromaterapii John Kerr dokončil další dva roky studií fytoterapie. Studoval organickou chemii a nadále se věnuje své zálibě – chemickému složení éterických olejů a jejich interakci s chemií lidského organizmu. Je lektorem speciálních kurzů pro zdravotnický personál, autorem úspěšné knihy Understanding Aromatherapy a editorem australského odborného časopisu Aromatherapy Today.