Uděluji tímto Odborné společnosti české aromaterapie, z.s., IČO 09754920, se sídlem Libocká 213/39, 162 00 Praha 6 svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v rezervačním formuláři pro účely komunikace v souvislosti s organizací dané akce.

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat nebo zažádat o přístup ke svým údajům. Námitky proti zpracování údajů je možné vznést na adrese sídla spolku nebo elektronicky na adrese info@aromaterapie.cz. Stížnost proti zpracování mých osobních údajů je možné podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů