Kurzy pořádá Odborná společnost české aromaterapie, z.s., Libocká 213/39, 162 00 Praha 6, IČ: 09754920.

Přihlášení

Přihlášení na kurz probíhá prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách www.aromaterapie.cz.

Každý formulář je určen pro přihlášení jedné osoby, nepřihlašujte prosím více osob najednou kvůli správnému zpracování přihlášky systémem. Ujistěte se, že je ve formuláři uveden správný e-mail, na něj Vám následně přijde potvrzení o rezervaci místa na kurzu a údaje k platbě.  Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail, zkontrolujte složku spam, případně nás kontaktujte na kurzy@aromaterapie.cz.

Úhrada kurzovného

Kurzovné se hradí bankovním převodem. Při platbě uvádějte variabilní symbol, který Vám byl zaslán v potvrzovacím e-mailu.

Kurz je třeba uhradit do 7 dnů od provedení rezervace, nejpozději však 14 dní před začátkem konání kurzu. V opačném případě bude Vaše rezervace zrušena. Po přijetí platby kurzovného dojde ke schválení rezervace místa v kurzu. Schválená rezervace se považuje za závaznou přihlášku, na kterou se vztahují storno podmínky uvedené níže.

Storno podmínky

Storno ze strany klienta:

Kurzovné je vráceno v plné výši pouze v případě oznámení neúčasti na kurzu nejpozději 14 dnů před začátkem konání kurzu, a to e-mailem na adresu kurzy@aromaterapie.cz.

V případě oznámení neúčasti mezi 14. a 3. dnem před konáním kurzu je účastníkovi vráceno kurzovné ve výši 50 %. V případě oznámení neučasti méně než 3 dny před konáním kurzu se kurzovné účastníkovi nevrací.

Kurzovné je možné převést na jinou osobu, která provede rezervaci prostřednictvím rezervačního formuláře. V případě žádosti o převedení účastnického poplatku na jinou osobu nás, prosím, kontaktujte na adrese kurzy@aromaterapie.cz.

Storno ze strany pořadatele kurzu:

Kurzovné je vráceno v plné výši.

Uvedené podmínky jsou platné od 16. 12. 2023.