PhDr. Václav Mertin

Dětský psycholog

Má více než čtyřiceti pětiletou praxí v pedagogicko-psychologické poradně, psychologické poradně FF UK a na OSPOD. Více než třicet let vyučoval na katedře psychologie FF UK v Praze.

Je autorem a spoluautorem více než 20 knih pro učitele a rodiče (např. Výchovné poradenství, Výchova bez trestů, Škola pro děti). Hojně publikuje v časopisech pro učitele. Poradna na eMiminu obsahuje cca 1700 odpovědí.

Mgr. Jana Merahutová

Eko Arteterapeutka, supervizorka, lektorka akreditovaných kurzů a výcviků

Má magisterské vzdělání v oboru Supervize (UK HHS), bakalářské v oboru Sociální práce (UJEP FSE) a psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: ČAA Praha (SUR) – psychodynamický a hlubinně orientovaný výcvik v psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie. V současné době studuje Akamai University, Project Nature Connect, Institute of Global Education, The Applied Eco-Arts Therapy USA – PhD.

Je zakladatelkou a předsedkyní Eko Art Therapy Institutu. Je místopředsedkyní výboru České arteterapeutické asociace s garantovaným členstvím, v níž je i akreditovaným supervizorem. Také je členkou European Transpersonal Association, zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb. Externě vyučuje na UK FHS v Praze a UJEP PF v Ústí nad Labem.

Anna Krutová

Profesionální aromaterapeutka

V Brně má svou aromaterapeutickou praxi Aromaterapie Brno. S klienty pracuje individuálně i ve skupině. Lektoruje workshopy zaměřené na domácí využití aromaterapie a vede také prožitkové sebezkušenostní aromaworkshopy.

Založila spolek Aromaterapie & Bylinky, se kterým pořádá pod hlavičkou Škola Aromaterapie & Bylinky fytoterapeutické a aromaterapeutické kurzy, mezinárodní Aromakonferenci Brno a největší setkání milovníků léčivých rostlin u nás Festival Aromaterapie & Bylinky.

Momentálně je ve druhé části výcviku v biodynamické bodypsychoterapii u Mony Lisy Boyesen. Je nadšenou zahradnicí, maminkou dvou dětí a ženou jednoho muže.

Mgr. Barbora Sládeková

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, herní terapeutka

Působí v jižních Čechách, zejména v oblasti psychiatrické péče. Je atestovanou klinickou psycholožkou, garantem vzdělávání v klinické psychologii v Psychiatrické Nemocnici Písek a Psychiatrické léčebně Lnáře. Má patnáctileté terapeutické zkušenosti s klienty, kteří trpí závislostí. Ve své soukromé praxi se věnuje dospělým, dospívajícím i dětem.

Ve svém psychoterapeutickém přístupu se opírá o vzdělání v biosyntetické psychoterapii, která patří mezi moderní somatické přístupy v psychoterapii. V období posledních pár let si její profesní pozornost získala problematika poruch příjmu potravy, jednak v rovině psychoterapeutické pomoci (individuální i skupinové), tak v rámci přednáškové činnosti na školách.

Mgr. Jiří Halda

Speciální pedagog a rodinný terapeut

Orientuje se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problém celé rodiny. Orientuje se tedy na  rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem.

Je nepříliš aktivní sportovec, miluje válení kombinované s povalováním a je nenadaný, ale velmi vášnivý hráč na kytaru baskytaru.

Kateřina Svobodová Brooker  PhD, BSc Hons.

Vědkyně, býv. VŠ profesorka a lektorka Institutu aromaterapie

Vystudovala VŠZ v Praze, obor fyziologie rostlin, doktorát získala na Farmaceutické fakultě Glasgow University ve Skotsku, kde následně 28 let přednášela na katedře biologie rostlin. Zde také vedla výzkum aromatických a léčivých rostlin se specializací na fyziologii, biochemii a molekulární biologii. Vedla řadu diplomových a doktorandských prací na oddělení botaniky a biochemie.

Publikovala 80 odborných prací o aromatických rostlinách a měla 70 přednášek na mezinárodních konferencích. Pracovala jako odborný poradce pro BHTA (British Herb Trade Association) a jako vědecký redaktor pro CAB Abstracts Aromatic and Medicinal Plants (Commonwealth Agriculture Bureau).

Mimo jiné strávila rok v Japonsku, kam se později několikrát vrátila, a kde pracovala na výzkumu bioaktivity sekundárních metabolitů z aromatických rostlin. Po návratu do ČR se zapojila do výuky základních i pokročilých kurzů v AČA, vede diplomové práce studentů a pomáhá rozšiřovat vědecké poznatky pro aromaterapii.

Ing. Marta Procházková

Odborná aromaterapeutka

Pracuje s dospělými, dospívajícími i dětmi. Zaměřuje se na práci s psychikou a úlevu od stresu a napětí. Kombinuje různé metody a nástroje k harmonizaci fyzického, duševního i duchovního stavu svých klientů.

Je absolventkou Institutu aromaterapie a Akademie Jany Hašplové. Pořádá řadu workshopů a kurzů se zaměřením na aromaterapii pro děti, dospívající i pro dospělé.

Je mámou dvou dospívajících dcer.