nikol_materidouskaJiž několik let působím jako vychovatelka v denním stacionáři pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, který je součástí Denního centra Mateřídouška. Zařízení, ve kterém pracuji, je pro nemalou řádku lidí velkým tajemstvím. Mnohokrát jsem se setkala s tím, že představy druhých o mé každodenní práci jsou naprosto odlišné od reality. Někdo si myslí, že si s klienty jen hrajeme, druzí, že s nimi neděláme nic, jiní zase, že je úplně zbytečné se o něco vůbec snažit, že má práce je naprosto bezvýznamná atd.mateřídouška ops Asi bych tu mohla popsat dalších pár řádků jen tím, co mi kdo kdy řekl o mé práci. Možná to zní poněkud tvrdě, ale opravdu je to tak. A to i přesto, že žijeme v 21. století a všude kolem nás slyšíme a čteme slova jako je integrace a inkluze, tak mám pocit, že vzít za kliku u dveří do světa lidí s postižení se lidem tak úplně nechce.

Dovolím si tedy já ony pomyslné dveře alespoň pootevřít prostřednictvím popisu toho, jak to chodí v našem denním stacionáři. Našimi klienty jsou lidé dospělí i děti s mentálním a kombinovaným postižením, kteří žijí ve svých rodinách. U nás tráví svůj čas pouze dopoledne a odpoledne. V této době je pro ně připraven program, který je zaměřen jak na individuální tak i na skupinovou činnost. Formou individuálních činností je tzv. plnění individuálních cílů. A je jasné už ze svého názvu, že skupinové činnosti jsou zaměřeny na práci ve skupině. Mezi ně patří zpravidla terapie – muzikoterapie, arteterapie, taneční pohybová terapie, zooterapie a mnohé další. To vše je ještě doplňováno výlety, procházkami a návštěvami divadel, kin a rekondičními pobyty.

Na všech těchto aktivitách se pravidelně domlouváme na měsíčních poradách. A i tak to bylo právě s voňavou terapií. Z úst naší paní ředitelky vyšla vše určující otázka: „Co takhle školení aromaterapie? Měly byste zájem?“, kolegyně souhlasily a já byla nadšená. Jelikož já pracuji individuálně především s klienty s těžkým postižením, směřuji tedy svou pozornost na techniky bazální stimulace, masáže a činnosti rozvíjející základní lidské smysly. Takže aromaterapie je to, co bez výjimky potřebují všichni moji klienti.

V červnu 2014 nastal den D a do našeho zařízení dorazila slečna Terezka Důjková, odborná terapeutka, která k nám byla vyslána Asociací českých aromaterapeutů a společně s ní vešla do dveří vlna pozitivní energie. Neumím popsat slovy, co jsem po první hodince semináře ÚVOD DO AROMATERAPIE uvnitř sebe cítila, ale věděla jsem, že aromaterapie je to, co se stane součástí mého pracovního, ale i osobního života. Terezka nás svým povídáním zavedla do světa esenciálních olejů, vysvětlila nám, jak vznikají, jak působí a jaký mají význam. Pomohla nám protřídit již námi používané esenciální oleje a uvědomit si, že není olej jako olej.

Podruhé k nám Terezka dorazila o měsíc později a to už jsme se věnovaly práci s éterickými oleji, tvoření kompozic a charakteristikám vybraných esenciálních olejů. Zase jsme se posunuly na cestě poznání aromaterapie o kousek dál. Před tím než se s námi rozloučila, tak nám sdělila informace o dalších možnostech vzdělávání, které AČA poskytuje a já jsem se rozhodla, že toho určitě v blízké budoucnosti využiji.

Čas od Terezčiny návštěvy pomalu plynul dál a Mateřídouška začala vonět tak trochu jinak než dříve. Každá ze zaměstnankyň si z přednášek vybrala to, co bylo důležité a vhodné pro její klienty a společně jsme aromaterapii začaly aplikovat. Jedna jako doplněk při dalších terapií, druhá ji zařadila do smyslové výchovy a ostatní jako voňavé masáže. Aromaterapie má pro nás veliký význam a je součástí naší každodenní práce. Já osobně ji využívám především pro klienty s různými formami DMO k uvolňování spasmů v končetinách a také pro celkové zklidnění klientů s poruchami autistického spektra.

Martina Hanzlíková

Nějakou dobu jsem si se základními informacemi o aromaterapii vystačila, ale netrvalo to tak dlouho a už jsem začala pátrat po možnosti dalšího využití účinků éterických olejů. V podvědomí se mi stále vracely myšlenky na to, jak nám Terezka vyprávěla o holistické aromamasáži. A tak jsem tedy v dubnu 2015 společně se svou kolegyní vyrazila do Prahy navštívit Asociaci českých aromaterapeutů a naučit se, jak ideálně aplikovat éterické oleje formou masáže. S otevřenou náručí nás přivítala odborná aromaterapeutka Zuzana Grigarová, seznámila nás s prostory jejich centra
a nechala nás netrpělivě čekat na příjezd paní Martiny Hanzlíkové, která nás uvede do tajů holistické aromamasáže.

Na holistickou aromamasáž jsem se těšila jako malá holka. Jelikož se ve svém volném čase věnuji právě vzdělávání v oblasti masáží, bylo to pro mě naprosto imponující. To, co jsem se naučila, je něco úžasného. Každý pohyb a dotek ve spojení s vůní vlastnoručně vytvořených kompozic byl prostě nádherný. Když nastal čas rozloučení a odjezdu, musím přiznat, že AČA se mi opouštěla velmi těžko. Bylo to prostě fantastické a já za to velmi DĚKUJI.

Nikol Hladíková, DiS