V posledních 10 letech přijal Europarlament větší počet nařízení a směrnic, které ve jménu tzv. „ochrany spotřebitele“ zásadně omezí a zčásti už omezují léčivé rostliny v každém členském státě EU. Cílem iniciativy Nedejmesipřírodu.cz je oslovit české zákonodárce, odbornou i laickou veřejnost a upozornit na nerozumnost této protibylinné legislativy, na její negativní dopad na zdraví a na obrovské ekonomické škody, které tato legislativa napáchá.

Jaké jsou důsledky zaváděné legislativy:

  • Pod záminkou „ochrany spotřebitele“ odebírá spotřebiteli možnost volby: zásadně omezuje nabídku a zvyšuje ceny na trhu léčivých rostlin:
  • Vyvolá nárůst (zbytečné) byrokracie
  • Omezí svobodu volby spotřebitele
  • Zvýší už tak vysokou monopolizaci „trhu se zdravím“
  • Ve výsledku přinese ekonomické ztráty pro jednotlivce i celého společenství

IMG_4455Celý text a info: http://nedejmesiprirodu.cz/default.aspx