V červenci začal již 35. ročník Institutu aromaterapie a 36. ročník (Modří) se připravuje a jeho rozvrh je zde na webu.