Logo AČA kulatéJe opravdu fialové sklo používané jako obalový materiál v aromaterapii pouze marketingový trik, jak tvrdí na základě studie z VŠCHT Česká aromaterapeutická společnost? Není, brání se firma Nobilis Tilia a dokládá své tvrzení jinými studiemi a dlouholetou praxí. Asociace českých aromaterapeutů nemá ambice rozhodovat, které tvrzení je pravdivé a které ne. Ale z titulu svého poslání, podporovat profesionály v aromaterpii a hájit jejich zájmy v ČR, apelujeme touto cestou na kolegy aromaterapeuty, aby nakládali seriózně s informacemi a neztráceli síly malichernými válkami, které poškozují aromaterapii jako celek.

Rozšiřujme společně povědomí o výhodách aromaterapie. Buďme si zdravou konkurencí, ale zároveň jednotnou odbornou skupinou, která směřuje k uznání aromaterapie v České republice.

Asociace českých aromaterapeutů se již od roku 1996 zasazuje o kvalitu a etiku v aromaterapii. Každý člen AČA se zavazuje k dodržování etického kodexu. Na firemní úrovni si zatím pouze firma Nobilis Tilia nechala otestovat kvalitu svých éterických olejů v nezávislé akreditované laboratoři a stala se tak prvním firemním členem AČA. Dveře AČA jsou otevřeny všem společnostem a firmám, které splní podmínky členství a chtějí s námi spolupracovat.

Přejeme všem, ať aromaterapie pomáhá.

V Praze dne 8. 4. 2015

Výbor Asociace českých aromaterapeutů

Veronika Jiravová
Email: veronika@aromaterapie.cz
Tel: +420 775 075 790