Jan František Bím je poutník a průvodce. Již 11 let provází lidi jejich krajinami vnějšími i vnitřními. Vede meditace a facilituje kruhy. Z vyslechnutých příběhů lidí na doprovázených poutích a různých kruzích jsou zřetelné pravidelně se opakující zlomové okamžiky – především vstup do dospívání, vstup do dospělosti, krize středního věku a odchod do důchodu. Začal se těmito přechody více zabývat a uvědomil si, že jsme ztratili většinu přechodových rituálů, které nám pomáhaly tyto přechody zvládat. Jan již několik let podporuje lidi v průchodu zlomovými obdobími pomocí rituálů inspirovaných v různých místech světa i v různých časech upravených do současné doby a na naše podmínky.