Téma na konferenci: Vztah mezi mužem a ženou

Marie Jakešová je psychoterapeutka, trenérka a lektorka vzdělávání Marie Jakešová dospělých. Připravuje a vede dlouhodobé i kratší zážitkové kurzy se zaměřením na sebeřízení a širokou škálu nejrůznějších sociálních dovedností, dále tréninky pro manažery a specialisty v komerční sféře i další cílové skupiny v rámci projektů ESF a neziskového sektoru. Věnuje se vedení rozvojových skupin dětí a adolescentů a vlastní psychoterapeutické praxi.

1) Co považujete za důležité pro dobré vztahy v rodině?
Když jsem byla mladá manželka a mladá matka, měla jsem za to, že pro dobré vztahy je důležitá otevřená komunikace. Později jsem ocenila krásu toho, že člověk vždy až tak otevřený není nebo dokonce mlčí. Dnes se mi jeví být dobrým doporučením analogie ke slavné modlitbě za dar rozlišování a třetí sloku bych parafrázovala takto: kéž mám moudrost vědět, kdy mluvit a kdy mlčet. 

2) Máte nějaké zkušenosti s éterickými oleji? 
Téměř žádnou.

3) Na co se Vy osobně těšíte na naší konferenci?< 
Třeba právě na to, že nějakou zkušenost s éterickými oleji získám, nebo se alespoň o nich něco dozvím. A také samozřejmě na poznání nových lidí. 

4) Co Vám pomáhá udržet si nadhled a dobrou náladu? 
Přiměřený poměr práce a odpočinku, bytí s lidmi a bytí bez lidí, přemýšlení a prožívání, sledování a nesledování dění kolem sebe a tak podobně.