Velmi oceňuji zahraniční hosty, kteří přinášejí nová témata.