Aromaterapie v péči o duši

Dozvíte se, jak navázat zdravý terapeutický vztah a vést rozhovor s klientem. Hovořit budeme o etice a pravidlech terapeutické práce, historii aromaterapie a holistických principech. Detailně prostudujete působení 60 éterických olejů na psychiku. Získané dovednosti vás budou provázet celou vaší terapeutickou praxí a využijete je při výuce Aromaterapie v praxi.

Rostlinné silice a jejich působení na lidský organizmus

Definujete si éterické oleje a související produkty. Porozumíte podstatě tvorby silic na úrovni rostlinných buněk a orgánů. Pochopíte souvislosti mezi složením silic, jejich účinky a bezpečným využitím v praxi. Budete se orientovat ve vědecké a odborné literatuře a naučíte se používat vědecké zdroje pro užitečnou argumentaci k veřejnosti i odborníkům. Znalosti vám umožní orientovat se v chemickém složení éterických olejů.

Diagnostika klienta podle obličeje

Naučíte se praktické dovednosti orientální diagnostiky z obličeje, kterou využijete při správném výběru éterických olejů pro vašeho klienta. Získané informace se provazují v konzultačním dotazníku.

Výroba, kvalita a přehled éterických olejů

Naučíte se různé způsoby získávání éterických olejů, zjistíte, které faktory ovlivňují jejich složení a kvalitu. Poznáte metody analýzy množství a složení silic. Detailně se budete věnovat více než 40 éterickým olejům a seznámíte se také s dalšími výrobky ze siličnatých rostlin. Vědomosti využijete v praxi i ve své diplomové práci.

Diagnostika klienta podle pěti elementů

Seznámíme vás s filosofickým modelem tradiční čínské medicíny a jeho uplatněním v praxi. Zážitkovým způsobem se naučíte rozlišovat jednotlivé elementy a dozvíte se, jak se projevují v kondici člověka. Získané informace se vám propojí s výukou Aromaterapie v praxi.

Fytoterapie a botanika léčivých rostlin

Naučíte se správné zařazení léčivek dle rostlinné taxonomie a jejich botanických vlastností. Seznámíte se s rostlinnými látkami, jejich vlastnostmi a působením na člověka. Získáte znalosti o správném sběru, zpracování, využití a uchování rostlin pro terapeutické účely. Seznámíte se s konkrétními bylinami ve vztahu k aromaterapii, jejich výhodami i kontraindikacemi, a získáte tak pevné základy, ze kterých aromaterapie vychází.

Aromaterapie v praxi

Propojíte znalosti diagnostiky pěti elementů se správném výběrem éterických olejů k individuálnímu ošetření klienta. Naučíte se pracovat s konzultačním dotazníkem a dozvíte se užitečné postupy pro vaši praxi. Začínáte s klienty pracovat jako aromaterapeut-profesionál.

Akupresura a éterické oleje

Seznámíte se s meridiány a akupresurními body, jak teoreticky, tak praktickým nácvikem. Práci s akupresurními body využijete ve spojení s éterickými oleji buď jako samostatnou techniku, nebo je zakomponujete do masáže. Výběr vhodných akupresurních bodů je součástí Aromaterapie v praxi.

Anatomie a fyziologie pohybového aparátu

Dozvíte se to důležité o kostech a svalech v těle a jejich součinnosti. Tyto vědomosti jsou potřebné pro účinnou a bezpečnou masáž. Navazuje na ně výuka masážních technik při Holistické aromaterapeutické masáži.

Fyziologie – od buňky k imunitě

Hravou formou se sblížíte s lidským tělem a jeho základními funkcemi z pohledu moderní medicíny. Zjistíte, jak fungují jednotlivé tělesné systémy, abyste v následujícím víkendu dobře porozuměli příčinám jejich onemocnění.

Patologie a duchovní příčiny nemocí

Budete mít příležitost seznámit se s příčinami vzniku nemocí z pohledu moderní medicíny v propojení s holistickým pohledem a tím, jak svými postoji ovlivňujeme své zdraví. Informace mají velký význam pro práci se sebou i s klientem a propojí se vám s výukou Aromaterapie v péči o duši.

Výroba a použití aromaterapeutických přípravků

Seznámíte se s metodami aplikace éterických olejů, jejich významem a správným použitím. Získáte přehled o základních principech míchání synergických směsí. Vyzkoušíte si přípravu nejrůznějších základů pro aromaterapeutické výrobky a naučíte se je správně uchovávat. Získané dovednosti vás budou provázet celou vaší budoucí praxí.

Holistická aromaterapeutická masáž

Dozvíte se o historii, kontraindikacích a působení holistické masáže. Naučíte se aplikovat aromaterapii prostřednictvím jemné harmonizační masáže celého těla a zároveň na vlastní kůži zažijete její blahodárné účinky pro regeneraci těla, úlevu od stresu a harmonizaci psychiky. Holistická masáž je nejpřínosnější metodou pomoci klientům.

Reflexní terapie pro aromaterapeuty

Rozšíříte si své masážní dovednosti o znalost reflexních zón na chodidle a jejich účinků. Masáž reflexních plošek si prakticky nacvičíte. Získané znalosti využijete u sebe či klienta k individuálnímu zacílení poskytované masáže.

Holistická masáž – doplňkové techniky

Výuka navazuje na víkend Holistické aromaterapeutické masáže. Zopakujete si základní celotělní masáž a obohatíte ji o další specifické techniky. Naučíte se také, jak pracovat s klienty s pohybovým nebo zdravotním omezením.

Aromaterapie pro těhotenství, porod a péči o děti

Seznámíte se se změnami ve fyziologii i psychice žen v těchto obdobích a možnými potížemi, které mohou ženy potkat. Naučíte se specifika masáže a relaxačních technik pro těhotné a kojence.

Konzultace k diplomovým pracím

Pomůžeme vám s výběrem tématu a osnovou vaší diplomové práce tak, abyste úspěšně zakončili vaše studium aromaterapie a získali tak výhody, které práce kvalifikovaného Odborného aromaterapeuta přináší.

Konzultace ke kazuistikám a praxi

Dozvíte se právní rámec podnikání s využitím aromaterapie a praktické tipy pro začátek vaší praxe. Budete mít možnost konzultovat své kazuistiky pro diplomové práce.