Co nabízíme vzdělávacím zařízením se zaměřením na aromaterapii

  • Začlenění absolventů do Registru kvalifikovaných aromaterapeutů, který sdružuje Odborné, Profesionální a Diplomované aromaterapeuty a zároveň slouží jako pomůcka veřejnosti při výběru  aromaterapeutického ošetření. AČA zaručuje dostatečnou kvalifikaci členů Registru a jejich dosaženou odbornost pro aromaterapeutické ošetřování.
  • Zveřejnění vzdělávacího zařízení na webových stránkách AČA a Institutu aromaterapie včetně kontaktu a zaměření výuky.
  • Možnost použití akreditovacího symbolu AČA ve vlastní inzerci vzdělávacího zařízení: „Studium uznané Asociací českých aromaterapeutů“.
  • Možnost využití lektorů AČA pro zajištění výuky.

Co požadujeme pro schvalovací řízení

  • Postoupení učební osnovy studia, při němž se vyučuje aromaterapie včetně hodinové skladby předmětů.
  • Postoupení jmenného seznamu lektorů vzdělávacího zařízení včetně jejich kvalifikace.
  • Zajištění možnosti tiché účasti jednoho člena odborné komise AČA u závěrečných odborných zkoušek studentů. Datum a místo konání zkoušky je nutné sdělit AČA nejméně dva měsíce předem.
  • Povinnost hlásit každou změnu v prvních dvou bodech.

Pro schválení je třeba uhradit registrační poplatek Asociaci, který činí 1500 Kč na každý uznaný studijní program na jeden rok.