Vystudovala Pedagogickou fakultu UK a obor Masér ve zdravotnictví. V roce 2001 absolvovala Institut aromaterapie a dále Školu reflexní terapie u J. Patakyho.

Ve svém profesním životě se věnuje masážím, aromaterapii a reflexní terapii. Je učitelkou angličtiny a lektorkou alternativních terapií.