Učastnila se studia na Institutu aromaterapie (2019).

Ve své aromaterapeutické praxi se věnuje použití aromaterapie ve školách, což je i její současná hlavní pracovní náplň, výuka chemie a biologie na střední škole. 

Anette vystudovala Vysokou školu Chemicko-technologickou se zaměřením na biotechnologii a genetiku mikroorganismů, doktorát z mikrobiologie získala ve spolupráci s Pasteurovým institutem v Paříži. 

Ve volném čase se věnuje bylinkaření, osobnímu rozvoji, běžkování a zahrádce.