Zbyněk Šedivý

Vyučuje předměty: Fytoterapie a botanika, pěstování a zpracování léčivých rostlin

Narodil jsem se v Rumburku, tedy nedaleko Krásné Lípy. Pravděpodobně byla celá moje životní cesta s tímto regionem spojená. Profesní dráhu jsem začínal jako učitel v odborném učilišti pro „cestáře“v Zahradách u Krásné Lípy.

Krátce na to jsem odešel do Ústí nad Labem a prohlásil, že bych se na stejné místo rád vrátil. Aniž bych to jakkoli ovlivňoval, skutečně se to stalo. Po 30 letech, avšak nikoli v roli učitele, ale spolumajitele společnosti zabývající se výrobou přírodní kosmetiky a pěstováním léčivých rostlin. Posunul jsem se pouze o několik metrů na západ, na Vlčí Horu vedle Zahrad u Krásné Lípa.

Společnost byla založena podnázvem Nobela, později Nobilis Tilia a já jsem byl jejím zakladatelem s určující ideou a strukturou.

Začátky byly jako u mnoha stovek, možná tisícovek dalších společností, jenž budovaly svůj kapitál od samého začátku pouze vlastním přispěním. Na počátku byli pouze 4 spolupracovníci s velmi skromným vybavením technickým, prostorovým i administrativním.

Proto, abych se zabýval pěstováním léčivých rostlin a jejich zpracováním bylo potřebné náležité teoretické i praktické vybavení. Samozřejmě také odhodlání, odříkání a vůle. Učitelskou aprobaci a posléze učitelský doktorát jsem získal studiem na fakultě tělesné výchovy a sportu a přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. To byl asi základ. Praktické zkušenosti chemické, farmaceutické a ekonomické přicházely postupně.

Teorie pak představovala další studium oborů přírodovědných, farmaceutických, medicínských, technologie výroby kosmetických přípravků a dalších.

Jen namátkou vzpomínám na několika-semestrální seminář léčivých rostlin na farmaceutické fakultě v Hradci Králové, tříleté studium tradiční čínské medicíny, kursy ajurvédské medicíny a v současné době studium farmacie, medicíny a biodynamického zemědělství antroposofického. Antroposofií jsem do dnešního zcela zaujat, protože si myslím, že právě její filosofie a obory lidské činnosti, které k ní patří, jsou nám Středoevropanům nejvlastnější. Jsou to naše kořeny a přišly k nám od Mezopotámie přes společnost egyptskou, řeckou a římskou.

Náš kosmetický sortiment je vyvíjen na pozadí aromaterapie. Našimi dominantními produkty jsou éterické oleje ze siličnatých rostlin a rostlinné oleje ze semen rostlin. Také zde bylo nutné podnikat „objevné cesty poznání“. Mým studijním prostorem se stala mně velmi příjemná, komu by ne, jižní Francie, oblast Provence a pohoří Seven. Postupně jsem se seznamoval s přírodovědci, botaniky, farmaceuty a lékaři. Vzpomínám s láskou na světově proslulé aromaterapeuty pana Pierra Franchoma, MUDr. Daniela Penoela a Michaela Sommerarda. To pro mě byli učitelé odbornosti i člověčiny. Pan Michael Sommerard se dodnes angažuje na zaostalém Madagaskaru, pro tamní děti postavil školu a platí její učitele, madagaskarskou vládou byl pověřen na vypracování koncepce záchrany vzácného rostlinného ekosystému.

Ve Francii jsem navštěvoval kongresy aromaterapie, hlavně v přímořském městě Montpellier a „ v hlavním městě“ světové parfumérie v Grasse, v jehož blízkosti žil autor mnoha krásných knih a také malého Prince Antoin de Saint Exupery. Na jedné z nejstarších farmaceutických fakult v Evroppě v Montpellier jsem se stal členem středomořské „bylinkářské“ asociace Grenhelth.

V Čechách jsem byl spoluzakladatelem Asociace českých aromaterapeutů, jsem spoluautorem knihy Praktická aromaterapie a publikoval jsem mnoho odborných článků.

Všechny tyto zkušenosti, dalo by se říci, ze školy života, jsem postupně uplatňoval v profesní dráze pěstitele léčivých rostlin a jejich zpracovatele, jak jsem uvedl na začátku.

Za celou dobu trvání společnosti Nobilis Tilia proběhla celá řada jednání, vážných i méně vážných, o spolupartnerství, to poslední dodnes velmi dobře fungující s manželi Zrubeckými.

Z původních prostor v domě služeb v Krásné Lípě jsme se přestěhovali na Vlčí Horu do prostředí krásné přírody právě proto, aby toto krásno bylo patrné nejen z našich výrobků, ale také z prostředí, jenž nás obklopuje. A co je velmi důležité. Naším společným přáním bylo připojit k dominantní výrobě kosmetiky také pěknou čajovnu a vybudovat zahradu léčivých rostlin. Zahrada je koncipována na antroposofických principech biodynamického zemědělství.